Bashkim Kopliku und seine Anaylse ueber den Albanischen Tourismus

Juni 13th, 2008

Bashkim Kopliku war der 1. Innenminister von Albanien bis 2004 und wurde vom Mafiosi Agron Musaraj abgeloest, der den Schmuggel nach Jugoslawien ausbaute ! Bashkim Kopliku war viele Jahre Partei Vorsitzender in Durres der PD und Leiter des Nationalen Sicherheits Rates von Albanien (eine Top geheime Organisation mit nur ca. 20 Personen), der den Befehl gab und LKW zu den Militaer Depots schickte um Waffen dort ab zu holen, als die “Revolution” mit den kriminellen Horden des Kosovo, im Maerz 1997 begann und auch Durres ueberrollte. Eine sehr gute Anaylse, welche die Problem anspricht!

URL: http://www.balkanweb.com/index.php?id=22238
OPINION/ Dy më urgjentet për turizmin
(Dërguar më: 13/06/08) Nga Bashkim Kopliku
Ka 18 vjet që flitet për “strategjinë për turizmin”, duke anashkaluar problemet më urgjente dhe më kryesore.

Pasi kjo qeveri të ketë demonstruar se është në gjendje të kryejë këto dy më urgjentet, atëherë ia vlen ta dëgjosh për të tjerat, që nga llojet e turizmit, e deri tek urbanistika e zonave turistike etj.
UJËRAT E PËRDORUR
Kemi një gjendje skandaloze: ka shumë vende në plazhet tona, ku ujërat e përdorur infektojnë dhe qelbin, qoftë ambientin, qoftë ujin e detit e liqeneve. Kjo është pritja më e keqe që mund t’u bëhet, qoftë turistëve të huaj , qoftë dhe ne vetë.
Në plazhet tona (ky është sot mbi “90%” e turizmit tonë) duhet të mos derdhen ujërat e përdorur, as në det dhe as në liqene, as dhe në tokë, në sipërfaqe, në sytë e pushuesve. Me ujë të përdorur, këtu e kemi fjalën si për ujërat e zeza nga banjat e nevojtoret, si dhe për ujërat e larjeve në kuzhina e ndërtesa të plazheve. Të gjitha këto derdhje, po i quajmë derdhje të paligjshme të ujërave.
E bllokimi i derdhjeve të paligjshme të ujërave, duhet bërë pa kompromis, pa pritur të bëhet “nesër, kur të kryhet ky apo ai investim”. Çdo derdhje duhet të bllokohet sot, dhe biznesi shkaktar duhet të mbyllet sot, nëse derdhja vazhdon.
Natyrisht që do të ketë restorante, hotele, e banesa, që do të detyrohen t’i grumbullojnë ujërat e përdorura në depo të ndërtuara sipas kërkesave teknike, dhe pastaj t’i thithin me autobot, duke ju kushtuar kjo sa qimet e kokës. Por kjo duhet të mbetet alternativa e vetme, në ato vende ku nuk funksionon sistemi i kanalizimit. E nëse kosto e evadimit të ujërave të përdorura, bëhet shumë e lartë, atëherë e vetmja alternativë (mundësi tjetër) është që aktiviteti të mbyllet, derisa të arrihet zgjidhja ekonomike e heqjes së ujërave të përdorura. Dëmi që i sjellin turizmit, derdhja paligjshme e ujërave, qoftë e një “currili të vogël”, është e pamatshme.
Pasi të jetë arritur bllokimi i derdhjeve joligjore, pastaj ia vlen të mëtohet që “të kryhen investimet për të prurë ujë të bollshëm për kuzhinat, dushet etj.”, apo “që uji që furnizohet në plazhe, pas përdorimit të thithet nga sistemi i kanalizimeve, duke u kaluar në purifikatorë (pastruesit e ujit të pisët) etj.”, siç kanë qejf të bëjnë retorika pushtetarët e radhës.
MBETURINAT
Nuk ka turizëm në një vend ku shishet plastike, ambalazhe të ndryshme të përdorura, por dhe mbeturina ushqimesh që qelben, duken e nuhaten në çdo cep: në plazhe, në lëndina, në anë të rrugëve etj.
Mbeturinat (apo plehrat) duhet të hiqen nga hapësirat publike dhe private (plazhet, parqet, rrugë, sheshe, etj.). Mbeturinat duhet të grumbullohen kudo ku janë, dhe të dërgohen larg zonave të plazheve dhe rrugëve për në ato zona—pavarësisht se ku dërgohen!
Edhe këtu duhet filluar menjëherë puna, duke dënuar, gjobitur, pronarët e ambienteve që i lënë mbeturinat pa i hequr (punë e madhe se “qenka pronë e tyre”—e keqja që sheh syri e ndjen hunda, është pronë publike). Duhen gjobitur edhe drejtuesit e pronave shtetërore, të cilët nuk interesohen që të hiqen mbeturinat. Në të kundërt duhet të bllokohen aktivitetet ndotëse, private apo shtetërore qofshin.
Pasi të jenë zhdukur nga plazhet mbeturinat, atëherë mund të durohet të dëgjohen ato bisedat për “impiantet e përpunimit të plehrave” etj..
QEVERIA QENDRORE DHE LOKALE
Qeveria qendrore dhe lokale, duhet të vihet urgjentisht në krye të një pune intensive, në mbarë vendin, për bllokimin e derdhjeve të paligjshme të ujërave, si dhe për zhdukjen e mbeturinave. Mbase dhe Kuvendi, para se të iki me leje, duhet të bëjë amendamentet përkatëse të ligjeve, që do të duhen për të realizuar këtë punë. Puna duhet të ndahet dhe të kryhet në dy nivele.
Në nivelin e parë, do të kryhet nga qeveritë lokale, bashkitë dhe komunat. Ato duhet të krijojnë inspektoratet lokale të “pastërtisë së plazheve”. Ato duhet të merren me detyrimin e ndalimit të derdhjeve të paligjshme të ujërave si dhe të mbeturinave.
Format e shtrëngimit duhet të fillojnë që nga gjobat, e deri tek dënimi me burg. Por ndërkohë ujërat dhe mbeturinat e paligjshme duhet të bllokohen me paratë e shtetit, derisa të mbarojnë gjyqet me ankuesit e shkaktarët e dëmit.
Pra, kur shkaktari i dëmit, nuk e ndalon shkeljen, apo vonon ta bëjë, atëherë inspektoratet e bashkive apo komunave, duhet edhe t’i heqin me fondet e veta, ujërat e mbeturinat, duke paguar dhe angazhuar firma private për të bërë këtë proces. Natyrisht që paratë e pagesës së firmës private (ku janë përfshirë edhe shpenzimet e inspektoratit) do t’i paguajë pastaj shkaktari i ndotjes. E kur ai nuk i paguan, qoftë dhe sepse “nuk ka për të paguar”, atëherë inspektorati duhet t’i sekuestrojë pronën, ta shesë atë në ankand, dhe të mbajë paratë e shpenzuara, qoftë për firmën pastruese e bllokuese, qoftë për punën e inspektorëve.
Kështu bëhet edhe në vende më demokratike se ne. Po nuk e bëmë dhe ne kështu, kurrë nuk do të kemi vërtetë turizëm, por vetëm premtime të gënjeshtra të qeveritarëve të radhës.
Niveli i dytë i punës për pastrimin, do të kryhet nga qeveria qendrore. Pranë ministrisë që mbulon turizmin, duhet të ngrihet një “inspektorat qendror i derdhjes së paligjshme të ujërave dhe mbeturinave”. Ky inspektorat duhet të kontrollojë punën e pushtetit lokal për ndalimin e derdhjeve të paligjshme të ujërave dhe mbeturinave. Ai nuk do të ketë kontakte direkt me shkaktarët konkretë të derdhjes së paligjshme të ujërave dhe mbeturinave. Ai do të ketë kontakt vetëm me pushtetin lokal që nuk kryen detyrën. Pra inspektorati qendror nuk do të dublojë fare punën e inspektorateve lokale, por do ta kontrollojë dhe mbikëqyrë atë.
Nëse konstatohet për shembull, se në plazhin e Shkëmbit të Kavajës, një hotel derdh ujërat e përdorura në det, inspektorati qendror nuk ka fare punë me hotelin në fjalë. Inspektorati qendror ka punë direkt me kryetarin e komunës. Është direkt kryetari i komunës që mbulon atë plazh ndaj të cilit do të merren masat. Pra inspektorati qendror, do të jetë si të thuash, inspektorati i inspektorateve lokale.
Me këtë organizim pune me dy nivele, secili bën punën e vet, pa u dubluar. Kur të shihen ujëra dhe mbeturina të paligjshme, do të dihet se kush e ka fajin për to: pushteti lokal—të merresh tani me fajin e ndotësi, do të thotë të lesh qeverinë t’i bishtnojë përgjegjësisë. E pastaj, nëse nuk ka pasur dënime për kryetarin përkatës të pushtetit lokal, fajin e ka me radhë edhe inspektorati qendror, edhe ministri përkatës, edhe kryeministri që mban atë ministër.
Puna nuk është aspak e lehtë, bile është shumë e vështirë, e kundër natyrës sonë (shqiptare) moskokëçarëse për ambientet publike, por ama rezultati do të jetë që ia vlen barra qiranë.
Ky përqendrim i vëmendjes së shtetit, tek derdhjet e paligjshme e tek pastrimi i mbeturinave, do të jetë dhe një shtytje e fuqishme për zgjidhjen me themel të sistemit të ujë-kanalizimeve, të pastrimit të plehrave etj. Kjo sepse do t’u jepet vlerë reale aktivitetit të pastrimit, vlerë që sot nuk e ka, sepse kushdo hedh kudo, çdo gjë. Vlera do të thithë automatikisht investimet private edhe në këto fusha, mjafton që administrata shtetërore të mos bëhet pengesë.

Balkan> Die EU ist in eine politische Falle gelaufen

Juni 13th, 2008
Der Verrat der Eliten – Kosovo-Serbien-Bosnien-Balkan.: Die EU ist in eine politische Falle gelaufen ‘); document.write(‘‘); document.write(‘Print‘); document.write(‘‘); document.write(‘ Print
Written by Franck Biancheri
Thursday, 12 June 2008

Europäische Union – Der Verrat der Eliten: Kosovo-Serbien-Bosnien-Balkan – Die EU ist in eine politische Falle gelaufen: Herausforderungen, Fehler und Lösungen

Ehrlichkeit ist angesagt. Indem die Europäische Union es zugelassen hat, dass sich das Kosovo für unabhängig erklärt, ist sie in eine große politische Falle gelaufen. Dies wird ihre Innen- und Außenpolitik über viele Jahre schwer belasten. Wir haben diese Falle jahrelang beschrieben [1]. Die meisten Beobachter haben sie gesehen. Trotzdem haben unsere EU-Eliten wieder einmal auf einer Art und Weise gehandelt, die die gemeinsamen Interessen der EU verrät. Sie wollten damit entweder ihren kurzfristigen nationalen Interessen oder den Interessen ihrer ausländischen Herren (in diesem Fall in erster Linie Washington) dienen.

Bis die politische Führung der EU in der Lage ist, eine klare Vision für den Beitritt aller Balkan-Länder, die der EU noch nicht angehören, zu planen, werden die Europäer den innen- und außenpolitischen Konsequenzen der Unabhängigkeitserklärung des Kosovo nicht entkommen können. Die innenpolitischen Konsequenzen sind: Stärkung der Unabhängigkeitsbewegung in mehreren Regionen von EU Staaten, wachsende finanzielle und diplomatische Kosten von Friedensmissionen in einer zunehmend instabilen Region, ein sich beschleunigt entwickelndes organisiertes Verbrechen in der ganzen EU mit dem Balkan als privilegiertem Drehkreuz, usw. Die externen sind: ständiges Eingreifen der USA und Russlands, Einmischung der Türkei und anderer islamischer Länder in die Angelegenheiten der Region, usw.

Dadurch wird es für die EU noch komplizierter werden, überhaupt eine konsistente Politik für die Integration des gesamten Balkans in die EU zu entwickeln. Nur um zu unterstreichen wie inkonsistent die EU in dieser Frage ist, hier zwei Fakten, über die man sich Gedanken machen sollte:

- bezüglich Bosnien sagt die EU, dass mehrere ethnische Gruppen dazu gedrängt werden sollten, in einem einzigen Staat zusammenzuleben 

- bezüglich des Kosovo sagt die EU, dass es für eine ethnische Gruppe legitim ist, sich von einem existierenden Staat abzuspalten. Wenn die Lage nicht so ernst wäre, dann könnte man über so ein willkürliches Verhalten, dass als internationales Recht getarnt daherkommt, lachen.

Kurz gesagt, die EU Eliten haben wieder einmal einen Weg gewählt, der viele Probleme bringen und die EU schwächen wird [2]. Wieder einmal schieben unsere so genannten ‚Führer’ Probleme auf, die dann von der nächsten Generation von EU Politikern gelöst werden müssen.  

Nun, wir sind diese ‚nächste Generation’ und wir haben wirklich die Nase voll von dem Ausmaß an Inkompetenz, Willensschwäche und Irrelevanz, das die heutigen EU Eliten zeigen. 

Deshalb wollen wir hier einige Dinge klarstellen, um einen Geschmack von dem zu geben, was die Realität von morgen sein wird, wenn wir die Angelegenheiten der EU in die Hand nehmen:

1. Die Unabhängigkeit des Kosovo ist eine Illusion, die das nächste Jahrzehnt nicht überdauern wird. Die politischen und historischen Trends, die jetzt in der Region wirken, werden zum Auseinanderbrechen des Kosovo und Bosniens in mehrere regionale Einheiten führen. Diese werden mit weitgehender Autonomie zu Serbien, Albanien und Kroatien kommen. Der einzige Grund, warum das Kosovo heute seine Unabhängigkeit erklären kann, sind die USA. In den kommenden 10 Jahren werden die USA nicht mehr in der Lage sein, eine signifikante politische Rolle innerhalb des Territoriums der EU zu spielen. Deshalb werden die Kosovaren, ohne die „Schöpfungskraft“ der USA für die Existenz eines unabhängigen Kosovo, dem Weg zur Integration in die EU folgen müssen.

2. Kosovo, Bosnien und alle diese Punkte stehen in direktem Zusammenhang mit dem Integrations-Prozess der EU. Die so genannten ‚Unabhängigkeitskräfte’ in Gebieten, die nur einfache Provinzen und nicht einmal Republiken des ehemaligen Jugoslawien waren, sind im Wesentlichen Gruppierungen, die außereuropäische (amerikanische, russische, türkische, …) Interessen verfolgen oder örtliche bzw. internationale Mafia-Gruppen. Eines der wichtigsten gemeinsamen Interessen dieser Drahtzieher besteht darin, die Region so zersplittert wie möglich zu halten, also außerhalb des Rechtsraums der EU, und so den jüngeren Generationen die Möglichkeit zu nehmen, den Weg zu Demokratie und Europäischer Integration zu bauen. 

……………………………..

 

4. Ein spezieller Fokus sollte jetzt auf Albanien gerichtet werden, welches derzeit in eine Mischung aus US Flugzeugträger und Mafia Drehkreuz auf europäischem Boden transformiert wird. Die EU sollte den Schwerpunkt auf Albanien legen, mit dem Ziel, es 2014 bereit für den Weg zum EU Beitrittsprozess zu haben und dazu, die autonome Region Kosovo zu integrieren. Albanische Infrastruktur, albanisches Erziehungswesen, albanisches Rechtswesen, usw. müssen 2014 das durchschnittliche Niveau der ganzen Region erreichen. Es ist Zeit für die EU, der Tatsache ins Auge zu sehen, dass Albanien im nächsten Jahrzehnt Teil der EU sein wird und dass es einen Schlüssel für die Stabilisierung der Region darstellt. Das bedeutet, dies muss eine EU Priorität für die Region werden anstatt einem ‚Relikt’, was es jetzt über ein Jahrzehnt war.

……………..

http://www.newropeans-magazine.org

United States and EU agree to support The Gangsters’ Paradise Kosovo

Juni 13th, 2008

United States and EU agree to support Kosovo development

12/06/2008

In a declaration at the US-EU summit in Slovenia, the two parties promised to co-operate in ensuring a smooth transfer of powers between the UN and EU missions in Kosovo.

By Blerta Foniq-Kabashi for Southeast European Times in Pristina — 12/06/08

US President George W. Bush (left) and Slovenian Prime Minister Janez Jansa speak to the press in Brdo.
US and EU representatives signed a common declaration to support Kosovo’s regional integration and its institutional and economic development on Tuesday (June 10th), during a summit held in Brdo pri Kranju, Slovenia. The agenda covered regional and political issues, global security, present-day global challenges and bilateral trade.

Regarding Kosovo, the EU said it “welcomes US participation in” the bloc’s EULEX mission, which is expected eventually to replace UNMIK. …………
http://setimes.com/

The Gangsters’ Paradise

The motherland is a nest of drug traffickers, weapons dealers and people smugglers. No wonder nobody talks any more about a Greater Albania

By Joshua Hammer
NEWSWEEK

Nestled on Albania’s southern coast just 45 miles across the Adriatic from Italy, the crumbling port of Vlore is a smuggler’s paradise. Countless sandy coves hidden along the rugged shoreline provide ideal loading bases for high-powered speedboats laden with heroin, hashish, guns or human cargo. An underequipped, underpaid police force is nearly powerless to catch them. ‘We seized three boats last month,’ boasts Police Chief Gjovalin Lohja, guiding his van along a decrepit road cut into the cliffs. Minutes later he pulls up to the police department’s only patrol boat, which cruises at 25 miles an hour’about half the speed of the smugglers’ craft. The crew tries to start the waterlogged engine. After half an hour Lohja finally shrugs, ‘Maybe we’ll try again tomorrow.’

WELCOME TO GROUND ZERO of the great Balkan breakdown. A decade after the collapse of Communism opened Albania to the world, this small, destitute state continues to spread trouble far beyond its borders. Many observers trace the whirlwind now roaring through the region to the collapse of Albania’s weak central government in 1997, when a million weapons passed into the hands of the country’s angry and desperate population. Tens of thousands of those arms wound up in the hands of the Kosovo Liberation Army, ratcheting up the Kosovo conflict and drawing NATO into the fight. In the four years since then, Albania has continued to play a destabilizing role. Albanian criminal gangs in league with the Italian and Kosovo mafias have helped to fuel a lucrative trade in drugs and arms throughout the Balkans. Two years ago, many Kosovar refugees were so dismayed by glimpses of their southern neighbor that they put aside dreams of a Greater Albania and began focusing their efforts on their ethnic confreres in Macedonia and Serbia instead.

Ironically, as the flames of ethnic Albanian nationalism again threaten to engulf the Balkans, the poorest nation in Europe is struggling to reverse the meltdown that it set in motion. The Kosovo war woke its leaders up to the fact that they could be vital players in the region, and that by pushing Balkan stability Albania could reap massive doses of Western aid. Last week, in a clear signal of Albania’s new role on the regional stage, former KLA commanders Hashim Thaci and Agim Ceku traveled to Tirana, where Albanian leaders urged them to pressure the guerrillas to seek a political settlement. While trying to play peace broker, Albania is also acting to erase its reputation for lawlessness: the government has moved to crack down on contraband, root out corruption and collaborate with Western drug agents. ‘The government is gradually taking control,’ says a Western official in Tirana. ‘The space of the bad guys to operate is getting smaller.’ But Albania remains poor and weak – and its credibility as a regional force is consistently undermined by the huge number of criminals in its midst.

Nowhere is that more obvious than in Vlore, a sultry port of palm-lined boulevards, outdoor cafes and crumbling Italianate architecture three hours south of Tirana. The town’s descent into lawlessness began in 1992 when local gangs formed partnerships with Italian mafias to smuggle desperate Albanians by sea to Italy. After the 1997 implosion of a government-endorsed pyramid scheme (in which tens of thousands of investors lost their life savings), Vlore’s citizens rose in revolt. Police and soldiers fled their posts, throwing open the city’s armories. In the power vacuum, criminal gangs carved out a lucrative trade. The biggest businessparty eople smuggling. Kurdish refugees from Turkey and Iraq pay as much as $1,000 to be brought by Albanian gangs across the Macedonian or Greek borders. The gang bosses have invested heavily in high-powered German and Italian-made boats that can skim across the Adriatic in 45 minutes, and hire local boatmen, known as skafisti , to pilot the craft’s.

Sokol Kociu Skaf: “SIA” 

A senior Albanian official has been implicated in a major drug trafficking operation.

A ‘COWBOY’ FOR POLIECE CHIEF

The Albanian government has tried, fitfully, to regain control of Vlore. In 1998 the Interior minister made what seemed an inspired move: he appointed Sokol Kociu, 41, police chief. A burly career cop from northern Albania, ‘Kociu was a cowboy,’ says one colleage. Three months after arriving in Vlore, Kociu’s team swept down on a beachfront garage and captured six mafia speedboats. In revenge, gangsters kidnapped the chief and held him at gunpoint on an island until he agreed to release the boats.

The kidnapping made Kociu a legend in a country starved for heroes. A few months later his longtime friend and colleague, Prosecutor General Arben Rakipi, hired him to be the country’s top judicial investigator, based in the capital, Tirana, where he would lead the government’s fight against corruption. His career flourished: Kociu broke up a scheme by airport officials to extort fees from Kurdish refugees to land in Albania. His family spent Sundays with Rakipi cavorting at a heavily guarded beach complex once used by top officials from the regime of Stalinist dictator Enver Hoxha.

But like many Albanian officials, Kociu apparently succumbed to the same shadowy forces he had pledged to destroy. Early last year, say Italian investigators, he was enlisted in a scheme by two Albanian businessmen to ship Colombian cocaine to Albania?then smuggle it out to Western Europe and Russia. Kociu allegedly secured phony passports for the businessmen, met secretly with Colombian drug traffickers and made visits to Porto Palermo, an old naval base near Vlore, allegedly to secure a landing point for the cocaine. But Italian authorities discovered the plot and in late February Rakipi issued an arrest warrant for Kociu. The former hero fled his favorite Tirana coffee shop as the police moved in. For three weeks, he led his erstwhile colleagues on a cat-and-mouse game through Tirana, taunting them with mobile phone calls to the media from his hiding places. Last week police finally arrested him in a Tirana villa. Kociu has denied his guilt. ‘I feel betrayed,’ says Rakipi. – ‘I need to forget this whole episode.’

That won’t be easy. Albania is full of men like Sokol Kociu, and the pervasive criminality that runs through society makes rot difficult to contain. In Vlore, meanwhile, the new police chief struggles to escape from Kociu’s tainted legacy. In the last year his force has made slow progress against traffickers. Backed by a unit of the Italian Guardia di Finanza, they seized 11 speedboats in the first two months of the year, along with 1.5 tons of marijuana and hundreds of Kurdish boat people. But the battle is frustrating. ‘The skafisti have all the advantages’ cash, electronics and cell phones,’ says Lohja. ‘We don’t have anything.’ The cops say revelations about Kociu’s corruption have demoralized them, and prompted many to reassess the hero cop’s record in Vlore. ‘It wouldn’t surprise me if he staged his own kidnapping,’ says one longtime colleague. ‘He was always an adventurer.’ Exactly the kind of character whom Albania’s reformers will have to contend with as they try to bring their country some respect.

The Newsweek International, “World Affairs Albania: The Gangsters’ Paradise the Motherland Is a New of Drug Traffickers, Weapons Dealers and People Smugglers,” 26 March 2001

Die Todes Schwadronen Deutscher Politiker im Balkan

Juni 11th, 2008

10.06.2008 / Ausland / Seite 2Inhalt


»Erdrückende Beweise für Verschleppungen«

Human Rights Watch fordert Aufklärung darüber, was mit 400 Verschwundenen aus dem Kosovo geschah. Ein Gespräch mit Fred Abrahams

Interview: Cathrin Schütz

Bild 1
Fred Abrahams ist Leiter der Forschungsgruppe für Krisengebiete bei Human Rights Watch (HRW). Er war von 1995 bis 2000 zuständig für die Balkan-Arbeit der Organisation

In ihrem Buch »Die Jagd« schreibt die Ex-Chefanklägerin des Jugoslawien-Tribunals Carla del Ponte, nach dem Einzug der NATO-Truppe KFOR 1999 ins Kosovo seien zahlreiche Serben nach Albanien entführt worden. Dort seien sie vermutlich Opfer von Organraub geworden. Human Rights Watch konnte die dem Tribunal und der KFOR vorliegende Akte einsehen. Welchen Schluß legt die Lektüre nahe?

Den, daß eine Untersuchung dringend nötig ist. Noch als ich Del Pontes Kapitel zum Kosovo erstmals las, war ich skeptisch. Da ich sie jedoch als Juristin schätze, habe ich mich mit den Behauptungen näher befaßt und Beweise gefunden, die ihre Beschreibungen stützen. Es ist nicht klar, ob es den Organhandel tatsächlich gab – dafür sind die Beweise unvollständig. Aber wir wissen, daß 400 Menschen nach dem Krieg verschwunden sind, meist Serben. Und die Beweise sind erdrückend, daß Menschen über die Grenze nach Albanien gebracht wurden.HRW hat die Regierungen des Kosovo und Albaniens erneut öffentlich aufgefordert, Untersuchungen einzuleiten. Gibt es Reaktionen?

HRW hatte zunächst in persönlichen Briefen die Premierminister des Kosovo und Albaniens um die Einleitung von Ermittlungen gebeten. Eine Antwort haben wir nicht erhalten. Statt dessen haben beide Regierungen Del Ponte in den Medien scharf angegriffen und sie der Lüge bezichtigt. Diese Reaktion hat mich bewogen, mehr denn je an die Notwendigkeit einer Untersuchung zu glauben.Del Pontes Bericht über den Organraub hat weltweite Aufmerksamkeit erlangt. Ist nicht seit Jahren bekannt, daß Albanien in den Frauen- und Kinderhandel und vermutlich den internationalen Organhandel verwickelt ist?

Die von Del Ponte erhobenen Vorwürfe sind die ersten mir bekannten ernstzunehmenden Hinweise auf Organhandel in Albanien. Vorher gab es nur Gerüchte. Das hat sich geändert, jetzt gibt es Beweise für kriminelle Handlungen. Wir haben genug Fakten, um eine Untersuchung zu rechtfertigen.Laut Del Ponte war die nationalistische Terrortruppe UCK in Verschleppungen und Organraub verwickelt. Auch Geheimdienste attestieren die heute führende Rolle ehemaliger UCK-Kommandanten wie Agim Ceku, Hashim Thaci und Ramush Haradinaj in der organisierten Kriminalität. Ist der Appell von HRW daher nicht naiv, Kosovo solle eine Untersuchung einleiten und damit »zeigen, daß es ein Ort mit intaktem Rechtswesen ist«?

Ich erliege nicht der Illusion, daß man im Kosovo unverzüglich eine Untersuchung einleiten wird. Das ist auch nicht einfach, es gibt keinen funktionierenden Zeugenschutz. Trotzdem, es gibt gute Menschen, die nicht in einem Kosovo leben wollen, in dem Verbrechen vertuscht werden. Wenn die Verantwortlichen dort nicht bald handeln, können internationale Institutionen den nächsten Schritt gehen. Die UNO oder die EU wird im Kosovo die Macht haben, schwere Verbrechen zu untersuchen. Auch der Europarat hat mit Nachdruck Aufklärung gefordert.Kann man von diesen Seiten Aufklärung erwarten, wenn etwa der Spiegel (17/2008) einschlägige Lageberichte zum Kosovo so charakterisiert: »Sie zeichnen das Bild einer Clan-Gesellschaft, in der ein Häuflein krimineller Anführer das eigene Volk in Geiselhaft nimmt – mit Duldung der unter dem Aufklärungsbanner angetretenen Bürokraten aus Europa und der Restwelt«?

Die Macht und Ausbreitung der kriminellen Netzwerke im Kosovo sind ein ernstzunehmendes Problem und sollten auch in den EU-Ländern als solches wahrgenommen werden.Hat nicht vor allem die UCK den Rechtsstaat ausgehebelt, das Volk schon seit 1998 in Geiselhaft genommen und Kritiker mundtot gemacht? Was können also die »guten Menschen« im Kosovo gegen die Herrschaft der Kriminellen tun, ohne ihr Leben zu riskieren?

Die Demokratie im Kosovo erlaubt schon kritische Stimmen. Bis vor kurzem war die Partei von Ibrahim Rugova an der Macht, nicht die UCK. Aber natürlich ist es eine andere Sache, wenn von ernsten Verbrechen die Rede ist. Auch die »guten Menschen« können ohne effektiven Zeugenschutz schwerlich Informationen liefern. EU und UNO müssen helfen, ein funktionierendes Gerichtswesen aufzubauen. Ohne das kann Kosovo kein stabiler Teil Europas sein.

 

JW

 

Mit Lastwagen seien die Gekidnappten in Lager bei Kukes und Tropoja in Nordalbanien gebracht worden, jüngere Personen landeten in Behelfslazaretten in Burel und Umgebung. Dort wurden ihnen Organe entnommen und über den Flughafen Rinas bei Tirana zu Kliniken im Ausland gebracht. »Die Opfer, die (nach der Operation) nur noch eine Niere hatten, wurden festgehalten und später getötet, um weitere Organe zu entnehmen.«

Laut del Ponte waren hochrangige UCK-Kommandeure in die Aktion verwickelt. Tropoja, Anlaufpunkt der Mafia, ist der Familiensitz des derzeitigen albanischen Ministerpräsidenten Sali Berisha. Dieser honorige Mann wird künftig mit in der NATO-Chefetage sitzen.

http://www.neues-deutschland.de/artikel/126623.html

 

Die damalige Verbrechens Verteil Stelle, die Bar Drenica von Hashim Thaci, wo heute ein UCK Denkmal gebaut wurde. Die Bar Drenica, war nur Eines von insgesamt 6 Verbrecher Gebauede von den Thaci Banden im Raum Durres, wo heraus auch uber 100 Morde ab Mitte 1998 August in Albanien gegen Albaner organisiert wurden.

 

 

Ein Hashim Thaci Mord direkt in Tirana

 

Die Ermordung des Militär Chefs der FARK-UCK Ahmet Krasniqi 1998

 

Es stellt sich hier sogar die Frage, ob Deutsche Politiker direkte Auftrags Killer beschaeftigte, denn Ahmet Krasniqi wurde von der CDU aufgebaut und unterstuetzt, waehrend Hashim Thaci, von kriminellen Deutschen Politikern aus dem Hause der SPD – FES unterstuetzt wird. Auch Deutsche Politiker sind aktiv an solchen Morden beteiligt, denn inzwischen wurden im Kosovo und Albanien ueber 1 Milliarde Euro der Aufbau Hilfe unterschlagen und das funktioniert am besten, wenn man mit Killern Ruhe schafft, fuer die Deutschen Politischen Geschaefte vor Ort.

Wie im Irak wurde das Geschaeft mit Entfuehrungen von Kindern auch 1998 bis 2004 in Albanien gehandhabt, als die Kosovaren Verbrecher Banden ab 1997 weite Teile von Albanien terrorisierten und vor allem in Tirana u.a. im Kombinat und bei Durres Pleba- Shkozet Verbrecher Zentralen errichteten.

 

Die Preise für eine Niere bewegen sich dem Bericht zufolge im Irak zwischen 500 und 5.000 US-Dollar, je nachdem, wie dringend das Organ benötigt wird. Nach Angaben des “irakischen” Gesundheitsministeriums sind Nierenerkrankungen in dem Land weit verbreitet – nicht zuletzt auch aufgrund der Folgen der jahrelangen, auf Betreiben der USA von den Vereinten Nationen gegen den Irak verhängten drakonischen Sanktionen. Über 7.000 Menschen im Irak benötigen demnach derzeit dringend eine Nierentransplantation. “Die Leben vieler Iraker sind bedroht, da die Dialysemaschinen alt sind und viele nicht mehr richtig funktionieren”, sagte Taha Abd al-Rahman, ein Sprecher des Ministeriums. “Wir haben eine lange Liste von Patienten, die um eine Niere ersuchen und vielfach sind sie, wenn sie schließlich das Organ bekommen können, bereits tot.”

Verkäufer halten sich üblicherweise an den Eingängen von Krankenhäusern oder in Cafés in deren Nähe auf und sind so für Kaufinteressenten leicht zu finden. Zumeist fungiert ein Mitarbeiter des Krankenhauses bei einem solchen Geschäft als Vermittler, wofür er 10 Prozent des Kaufpreises erhält. Die Organ-”Spender” geben Ärzten zufolge regelmäßig an, sie seien mit den Empfängern verwandt, so daß es den Ärzten nicht möglich sei, den Handel mit Organen zu verhindern.

“Wir haben im Irak eine katastrophale Situation erreicht, in der arme Iraker ihre Organe verkaufen, um zu überleben”, sagte ein Nierenchirurg vom Karama-Krankenhaus, der aus Sicherheitsgründen nicht namentlich genannt werden wollte. “Auf der einen Seite sind wir froh, daß wir Leben retten können, andererseits ist es aber hart zu wissen, daß dies für Geld geschieht und nicht aus Nächstenliebe”, so der Arzt weiter. “Ich war einmal gezwungen, es abzulehnen, ein Kind zu operieren, als ich herausfand, daß der Spender, ein 12 Jahre altes Kind, von seinem Vater gezwungen wurde, nachdem er die Niere seines Sohnes für 4.000 US-Dollar verkauft hatte.”…………….

http://www.freace.de/artikel/200805/180508a.html

Wenn UCK Terroristen wie Florim Ejupi und Roland Bartetzko hohe Haft Strafen erhalten

Juni 8th, 2008

06. Juni 2008
16:29

40 Jahre Haft für Anschlag auf serbischen Reisebus
Florim Ejupi sprengte Fahrzeug, das sich unter KFOR-Schutz befand: zwölf Tote
Pristina/Belgrad – Ein Albaner ist am Freitag vor einem Gericht in der kosovarischen Hauptstadt Pristina (Pristhina) wegen eines Bombenangriffes auf einen serbischen Reisebus zu 40 Jahren Haft verurteilt worden. Beim Anschlag in der Ortschaft Livadice bei Podujevo, unweit der Grenze zu Serbien, waren im Februar 2001 zwölf Personen ums Leben gekommen.

Beim Anschlag wurde Sprengstoff in das Kanalsystem unter der Straße gelegt. Die Explosion erfolgte ferngesteuert. Ein Fahrzeug der NATO-geführten, internationalen Schutztruppe KFOR, das den Reisebus begleitete, passierte die Stelle unmittelbar vor der Explosion. Der Angriff auf den Reisebus war einer der schwersten ethnisch motivierten Zwischenfälle im Kosovo seit Kriegsende im Juni 1999.

Der Prozess gegen Florim Ejupi hatte im Oktober des Vorjahres vor einem Gericht in Mitrovica begonnen. Nach der Ausrufung der Unabhängigkeit des Kosovo im Februar musste das Gericht wegen anhaltender Proteste durch Serben vorübergehend nach Pristina verlegt werden.

Ejupi war kurz nach der Tat festgenommen worden. Ihm gelang es jedoch, aus dem Gefängnis im US-Stützpunkt Bondsteel zu entkommen. Im Juni 200 wurde er dann in der albanischen Hauptstadt Tirana festgenommen und an die UNO-Polizei im Kosovo übergeben. (APA)

http://derstandard.at/?url=/?id=3365265

Dabei seit: 26.02.2007
Beiträge: 1.604

Der Deutsche Terrorist Roland Bartetzko im Auftrage der UCK im Kosovo
Deutscher Söldner im Kosovo vor Gericht
Die Staatsanwaltschaft der Uno-Verwaltung im Kosovo hat laut dem Nachrichten-Magazin DER SPIEGEL Anklage gegen den deutschen Ex-Söldner Roland Bartetzko, 31, wegen Mordes, versuchten Mordes und Terrorismus erhoben. Bartetzko wird vorgeworfen, am 18. April “aus Hass auf Serben” in Pristina zwei Sprengsätze gezündet zu haben. Bei der Explosion starb der Leiter des serbischen Zentrums für Frieden und Toleranz, Aleksandar Petrovic, 48. Vier seiner Begleiter wurden schwer verletzt. Die selbst gebauten Bomben bestanden aus mit Nägeln und Metallsplittern gefüllten Milch- und Fruchtsaftbehältern, die mit Klebeband umwickelt waren.

http://balkanforum.org

Nun überprüft die EULEX Mission, das Urteil gegen Florim Ejupit, weil er angeblich unschuldig sein soll.  Rechtsbeugung ohne Ende, für die Ex Kameraden des Englischen Geheimdienstes Mi6 und CIA, welche die Terror Anschläge im Kosovo organisierten.

URL: http://balkanweb.com/index.php?id=34928

Prishtine: EULEX shpallin të pafajshëm shqiptarin për shpërthimin e 2001

(Dërguar më: 13/03/09) EULEX shpall të pafajshëm dhe urdhëron lirimin e Florim Ejupit, shqiptarit të dënuar me 40 vjet burg për vënien e eksplozivit në autobusin serb më 16 shkurt të 2001. Në këtë ngjarje humbën jetën 11 udhëtarë dhe u plagosën dhjetëra të tjerë. Ky ishte vendimi i parë i Kolegjit të Apelit i përbërë nga gjyqtarë të EULEX.

PRISHTINE-Kolegji i gjyqtarëve të EULEX shpalli të pafajshëm një shqiptar i cili ishte dënuar me 40 vjet burg si përgjegjës për vënien e eksplozivit në autobusin me shtetas serb. Ngjarja ndodhi më 16 shkurt 2001 dhe nga shpërthimi humbën jetën 11 udhëtarë serbë dhe u plagosën dhjetëra të tjerë.
Në vendimin e Kolegjit të gjyqtarëve të EULEX thuhej se nuk kishte prova të mjaftueshme kundër Florim Ejupit dhe urdhëroi lirimin e tij.
Florim Ejupi u dënua vitin e kaluar nga një trup gjykues ndërkombëtar i Gjykatës së Qarkut në Mitrovicë.

Në vendimin e Kolegjit të gjyqtarëve të EULEX thuhej se nuk kishte prova të mjaftueshme kundër Florim Ejupit dhe urdhëroi lirimin e tij.
Ky ishte vendimi i parë i Kolegjit të Apelit i përbërë nga gjyqtarë të EULEX që me vendosjen e tyre 4 muaj më parë.

Në qershor të 2008, Florim Ejupi nga fshati Sekariq i Podjevës u denoua për organizim dhe vendosjen e bombës që shkatërroi autobusin serb afër Podujevës në veri të Kosvoës. Autobusi me 57 pasagjerë nga Nisi ishin drejtuar në një enklavë serbe në Kosovë dhe po udhëtonin të shoqëruar nga një autokolonë e trupavembrojtëse suedeze.Shpërthimi shkaktoi 11 të vrarë dhe 22 të plagosur. Florim Ejupi, 30 vjec kishte kaluar 5 vite burg.
(s.g/BalkanWeb)

Florian Ejupi, war wohl bezahlter CIA Agent, inklusive des Anschlages auf den Bus und die NATO vertuschte die Beteiligung und war zugleich Beweis Zerstörer, nachdem man sehr schnell die Anschlagsstelle planierte.

Indeed, as the Washington Post reported in July of that year, “after the bus bombing, NATO paved over the crater on the Nis highway within hours, an act that several police officers said destroyed potential evidence.” Furthermore, NATO did not share intelligence with the UN police, phone logs of suspects’ calls were hidden in Monaco, where Kosovo’s main mobile operator is based, and the main suspect miraculously escaped from the most secure location in all of Kosovo- the American Camp Bondsteel.

Referring to the dramatic jailbreak of Florim Ejupi, a 23 year-old Kosovo Albanian whose DNA was traced to the crime scene, Detective Kellock said at the time that in his opinion, Ejupi “did not escape… in my opinion he was taken elsewhere for questioning or something and I still do not understand why we, the police in the investigation who held jurisdiction, were not involved.”

Five years later, the detective still feels the same way- though he has confirmed for us that he was not the anonymous police source quoted by the Times as claiming Ejupi was on the CIA payroll.

“However, it could be possible,” agrees Kellock, in light of all the strange coincidences and sordid miracles of this ugly, unsolved incident. “There seemed to be a certain paranoia in dealing with the KPC, and I was often delayed in making arrests or conducting operations until “clearing’ them with higher authority,” he states.

Several other UN officials quoted at the time in relation to the bus bombing confirmed Kellock’s suspicions. One was Christer Karphammar, a Swedish prosecutor and then Kosovo’s first Western judge. He told the paper that “U.N. and KFOR senior officials opposed or blocked prosecution of former Kosovo Liberation Army members, including some now in the KPC. “That means some of the former [KLA] had an immunity. The investigations were stopped on a high level.’”

American covert influence was again detected with the failure to arrest another suspect, Sami Lushtaku. The newspaper fingered one Jock Covey, “a U.S. diplomat serving as deputy head of the U.N. mission in Kosovo” as having been “instrumental in blocking Lushtaku’s arrest on at least two occasions… he told colleagues that if Lushtaku, who is popular in Kosovo, were jailed, it could destabilize the province on the eve of municipal elections and bolster hard-liners in Serbian parliamentary elections in December. Covey, who has left the United Nations for private industry, declined to comment.”

Detective Kellock agrees that the arrest of Sami Lushtaku was “derailed,” but he cannot “state absolutely that it was [done so] by Jock Covey.” Covey (make your FOIA requests here) is a one-time aide to Henry Kissinger who served in a variety of diplomatic missions, including in Bosnia in the mid-1990′s. Upon leaving the Kosovo mission, Covey was hired by the Bechtel Corporation, where he went on to outdo himself in the calculated art of damage control…..

http://www.balkanalysis.com/blog/2006/01/13/political-interests-saved-kosovos-thugs-interview-with-detective-stu-kellock/

In the end, Kellock notes sadly that “the inferences, nuances and experiences of the investigation of a high-ranking UCK commander in the Geci case, would turn out to be a sign of things to come in the investigation of the Nis Express bus bombing.”………

Wie Deutsche Politiker die Hitler Politik auf dem Balkan verwirklichen

Juni 7th, 2008

Die Geschichte wie die AACL Mafia, Hitlers Gross Albanien verwirklichen und Deutsche Politik ihre obsdrusen Vorstellungen in der Nazi Mtyolgie im Balkan eneut umsetzen und mit dieser Politik in unglaublicher Form das Kosovaren Volk, die Albanische Bevoelkerung und den Balkan terrorisieren.

Das Scheitern der Befriedung
Fünf Jahre Nachkrieg im Kosovo
Von Wolf Oschlies
…………………

an dem nach Ansicht des weltberühmten albanischen Dichters Ismail
Kadaré im Kosovo das Schlimmste überhaupt passierte: Durch ihre Gewalt gegen Nicht-Albaner, vor allem Serben, hätten sich die Kosovo-Albaner als primitive Vandalen erwiesen, die allen Albanern Schaden zufügten und eine
neue Isolation für diese heraufbeschwören.27

……………………

27 Ismail Kadaré et le Kosovo: „des actes peut-être irréparables“, www.balkans.eu.org/article4245.html

Unabhängigkeit des Kosovo und albanischer Extremismus in Mazedonien Glieder einer Kette
17:29 | 06/ 06/ 2008

d

MOSKAU, 06. Juni (RIA Novosti). Die Aktivierung der albanischen extremistischen politischen Kräfte in Mazedonien, die in Unruhen bei der jüngsten Wahl in dieser ehemaligen jugoslawischen Republik ausartete, ist durch die Ausrufung der Unabhängigkeit des Kosovo provoziert worden.

Diese Ansicht vertrat der Direktor des Instituts für strategische Einschätzung, Sergej Osnobischtschew, am Freitag in einem RIA-Novosti-Gespräch in Moskau. Die Parlamentswahlen in Mazedonien vom 1. Juni wurden durch zahlreiche Gewaltakte überschattet, insbesondere in den von ethnischen Albanern bevölkerten Regionen. Offiziellen Angaben zufolge kam ein Mensch ums Leben, zehn wurden verletzt. Es gab 28 Festnahmen. Die Behörden sprachen unumwunden davon, dass die Unruhen von Aktivisten der albanischen Parteien provoziert worden seien, die an den Wahlen teilnahmen.

“Jedes Volk ist danach bestrebt, seinen Einfluss zu erweitern, insbesondere wenn dieses Streben auf einer starken Rassen- und Religionsgrundlage basiert. Es liegt nun klar auf der Hand, dass das albanische Volk nach mehr Einfluss, Flächen und Territorien strebt.”
f
Osnobischtschew bezeichnete die Position der Europäischen Union (EU) in der Kosovo-Frage als kurzsichtig. “Heute ist diese Position in der Lage, die Wogen zu glätten. Aber das bedeutet ganz und gar nicht, dass das Problem für immer vom Tisch ist und sich bereits eine Stabilisierung abzeichnet. Von einer Stabilisierung in der Region fehlt jede Spur… Deshalb wird die Aktivität gewisser Parteien zunehmen, und der Nationalismus wird sich weiter verbreiten”, betonte der Experte.

Bei der Parlamentswahl in der Republik hatte die Koalition “Für ein besseres Mazedonien” um die konservative Partei VMRO-DPMNE des amtierenden Ministerpräsidenten Nikola Gruevski klar gewonnen. Internationale Wahlbeobachter äußerten sich kritisch zur Abstimmung in Mazedonien: Die Wahl habe den wichtigsten internationalen Standards nicht entsprochen.

Am Freitag musste die Wahlleitung in Skopje das Wahlergebnis in 68 Wahlbezirken wegen “beachtlicher Verstöße” annulieren. Zuvor war das Resultat bereits in 25 Wahlbezirken für nichtig erklärt worden. Die meisten dieser Wahlbezirke befinden sich in Regionen, die größtenteils von ethnischen Albanern besiedelt sind.

Die Neuwahl in den betroffenen Bezirken ist für den 15. Juni geplant. Mehrere politische Parteien des Landes wollen Rechtsmittel gegen diese Entscheidung einlegen.

Die heutigen EU – US Politiker sind nur billige Opien der Nazi Ieologie, denn damals wie heute ging es um Bodenschaetze und man muss ja nur die faschistischen Vorstellungen der jetzigen Deutschen Regierung und Politiker sehen, was Selbige mit ihren Ausland Militaer Einsaetzen wirklich planen: Es geht immer um Oel und Bodenschaetze, wie es auch der Irak Krieg aufzeigte.

UN Berichte und wie man das OK-Reporting im Kosovo Mafia Staat betreibt

Juni 7th, 2008

Man beachte wie laecherlich die UN Reports unveraendert faelscht und verantwortlich die der Chef der kriminellen Bande im Kosovo: Joachim Rueckers – SPD Er hat wie bewiesen ist, einen UN Bericht unterzeichnet, indem im Kosovo die Korruption gering sei! Gehts noch laecherlicher Herr Rueckers!

Die Kosovo Mafia, ICG / Ahtassari und die Gangster Show, Fakten und die amtliche BND – IEP Studie ueber die SPD – FES Verbrecher Heimat: Kosovo!

Hauptroute für Heroinschmuggel

Der Chef des UN-Büros für Drogen und Verbrechen, Antonio Maria Costa, sagte in Brüssel, der Balkan lasse die Ära hinter sich, in der Demagogen, Geheimpolizei und Schurken vom Schmuggel von Waffen, Drogen und Menschen gelebt hätten. Es zeige sich, dass die Region in den letzten 15 Jahren nach dem Zusammenbruch des Kommunismus und der Bürgerkriege beim Zerfall Jugoslawiens einen dramatischen Wandel durchgemacht habe. „Dadurch hat organisiertes Verbrechen um sich gegriffen. Konventionelle Straftaten gegen Eigentum oder Gewalt gegen Personen sind erheblich zurückgegangen. Es bleiben ernste Probleme wie Korruption und Verbindungen zwischen Politik und organisiertem Verbrechen. Wir sind aber zuversichtlich, dass die Annäherung an die EU diese Straftaten verringern wird”, so Costa. Trotzdem gebe es immer noch Bedrohungen für die Stabilität der Region, heißt es in dem UN-Bericht weiter. Der Balkan sei immer noch eine Hauptroute für den Schmuggel von Heroin aus dem Nahen Osten nach Westeuropa. Die rund 80 bis 100 Tonnen Heroin, die jedes Jahr über diese Route kämen, hätten einen höheren Wert als das Bruttoinlandsprodukt mancher Kleinstaaten am Wege.

Epizentrum für Menschenhandel

Olli Rehn, der Erweiterungskommissar der EU, kritisierte, dass die Statistiken, die die Vereinten Nationen verwendeten, nicht alle der Lebenswirklichkeit entsprechen. Positive Zahlen bei einzelnen Delikten seien schön und gut, so Rehn, aber “das ist natürlich kein Grund zur Nachlässigkeit, denn das organisierte Verbrechen ist ein ernstes Problem auf dem Balkan. Seine Nebeneffekte wie Korruption bedrohen sowohl die Wirtschaft als auch die öffentliche Sicherheit.” Polizeibehörden in der EU sähen den westlichen Balkan als Epizentrum für Drogenschmuggel und Menschenhandel in Europa. Olli Rehn sagte weiter: „Die EU und die öffentliche Meinung sind besorgt über die Verbrecher aus dem westlichen Balkan. Sie müssen überzeugt werden, dass ausreichende Maßnahmen gegen organisiertes Verbrechen angewendet werden.” Doch selbst bei den EU-Mitgliedsstaaten Bulgarien und Rumänien gibt es daran noch erhebliche Zweifel. Dort sei Korruption nach wie vor ein großes Problem, schreiben die Vereinten Nationen in ihrem Bericht.

Querverbindungen zu politischen Eliten

Das organisierte Verbrechen auf dem Balkan nehme ab, aber es gebe noch viele Kriegsgewinnler und Unterweltbosse aus vergangenen Zeiten, die heute versuchten, ihre illegal erworbenen Vermögen und ihren Ruf rein zu waschen. Es gebe immer noch zahlreiche Querverbindungen zu politischen Eliten, meint Monica Macovei. Sie war bis 2007 Justizministerin in Rumänien und wurde entlassen, weil sie Korruption in höchsten Staatsämtern verfolgen wollte. Macovei sagte: „Der Kampf gegen politische Korruption bedeutet, dass man die politische Klasse ändern muss. Die wehrt sich natürlich, wie in meinem Falle. Das passiert immer wieder. Sie schlagen zurück, denn sie haben ja Gesetze und Macht in ihrer Hand. Das ist sehr schwierig, vielleicht eine unmögliche Aufgabe.” Heute berät Monica Macovei die Regierung in Mazedonien beim Kampf gegen Korruption. Sie empfiehlt eine weitere Annäherung der Balkanstaaten an die EU, verlangt aber auch, dass die EU harte Kriterien anlegt und nicht wie im Falle Rumäniens und Bulgariens nachlässig über Mängel bei der Korruptionsbekämpfung hinwegsieht.

Der Grad an Korruption ist nach Angaben der UN in den verschiedenen Ländern sehr unterschiedlich. Höchste Werte ergab die Untersuchung für Albanien, die Republik Moldau und Rumänien, während die Korruption in Serbien oder Kosovo relativ niedrige Werte erreicht. In Albanien gaben zwei Drittel der Befragten Bürger an, im Jahr 2006 Bestechungsgeld gezahlt zu haben. In Serbien waren es 13 Prozent. Der Durchschnittswert für Bestechung liegt in Westeuropa allerdings nur bei zwei Prozent.

Bernd Riegert

DW – Report

Das Original UN Report

Greater stability in the Balkans is lowering crime, reports UNODC

The Balkan area is, surprisingly, one of the safest in Europe. The report Crime and its Impact on the Balkans by the United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC) belies enduring stereotypes of the region as a hotbed of organized crime and violence. People are as safe, or safer, on the streets and in their homes as they are in most parts of the world. ….

“Ethnic Albanian organized crime groups have established themselves in many European Union Member States and beyond… ethnic Albanian crime groups are found to extend their role from facilitators to achieving full control in certain crime areas. They adapt without difficulties to local or changing situations.”
No “Freedom Fighters”, Just Criminals and Thugs

On the preceding pages, the latest Drugs & Crime UN report offers a rarely accurate analysis of the situation among the ethnic Albanians (both next door to Serbia, in neighboring Albania, and in Serbia itself, mainly in the southern Kosovo province), which led to formation of the Albanian terrorist KLA (UCK) and to the terrorist attacks in Serbia — an unusually honest glimpse at the root-causes of Albanian insurrection and occupation of part of Serbia, impossible to find in the tons of worthless junk produced daily by the Western mainstream media.

The following excerpt effectively dismantles the pompous claims of heroic “struggle for freedom and independence” and disingenuous references to the “self-determination” of an ethnic group which has already exercised its right to self-determination with the formation of state of Albania.

No, it has nothing to do with “freedom”, “independence” or “self-determination”, it is all about illicit trade, crime without punishment, lawlessness, thuggery and insatiable greed.
Criminals, Terrorists or Politicians? In Kosovo-Metohija, all Three.

Excerpt from the UN Office on Drugs and Crime report for March 2008

UNODC

Nur kriminelle verkaufen staendig das Verschwinden von Milliarden der Aufbau Hilfe im Ausland auch noch als Erfolges Story!
f
Left to right – NATO Secretary General, Lord Robertson and Lt. General Fabio Mini, Commander of KFOR (COMKFOR) upon arrival in Pristina.

KFOR Kommandant sagt: Die Eulex Mission ist totaler Unfug und es kann Nichts dabei raus kommen……..Die Autorität der Unmik im Kosovo sei “praktisch inexistent”…….

Ein früherer Kommandant der Kosovo-Friedenstruppe Kfor sprach indes der Eulex in einem Interview mit der Belgrader Zeitung Vecernje novosti die Sinnhaftigkeit ab. Die UNO schicke schon seit acht Jahren Richter und Polizisten in den Kosovo und habe dabei überhaupt nichts erreicht, sagte der italienische General Fabio Mini. Die Autorität der Unmik im Kosovo sei “praktisch inexistent”. Im Kosovo sichere derzeit niemand den Frieden, und auch die EU-Mission könne dies nicht schaffen…….
…….

http://derstandard.at/?url=/?id=3305254

Es gibt viel zu tun und Millionen zu verdienen, wenn man den gesamten Balkan besticht und so sind die SPD – FES staendig unterwegs! Heute sind die Kriminellen als Premier Minister getarnt und als Staats Sekretaere unterwegs! Und das betrifft nicht nur eine Partei, denn die Geschaeftemacher sind ueber alle Parteien verteilt, wobei Rezzo Schlauch Joachim Rueckers und Bodo Hombach wohl ebenso eine der dreistestens Balkan Verbrecher sind und waren.

d
Joachim Rueckers: Skrupelloser Gangster Boss im Kosovo! Selbst die meisten Drogen Bosse und Frauen Haendler verdienen im Kosovo weniger als diese Leute! Und die wirklichen Gangster Bosse, leisten sich sogar Presse Sprecherinnen, wie die Deutsche Botschaft in Tirana, oder Die UN Sprecherin im Kosovo: Mechthild Henneke Berufs Erfahrung wie immer Null, dafuer Parteibuch und hoechst bezahlt!

Balkan Geschäfte in Albanien und der Welt: Alles in einer Hand – Prostitution Ringe, Waffen- Drogen Schmuggel und die Geldwäsche über die illegalen Grundstücke, Hotels und Appartmens Block

Juni 7th, 2008

Mit der Faehre nach Triest, wurden Waffen nach Holland geschmuggelt und zwar ueber Deutschland. Dies deckt sich auch mit Aussagen vom Italienischen Zoll in 1997, das man LKW beschlagnahmte u.a. auch mit Plutonium und Waffen kommend aus Albanien mit der Faehre! 15.000 Tonnen wurden 2006 2007 exportiert!

“Kamionët ngarkoheshin në tragetet në portin e Durrësit, në drejtim të Triestes. Prej andej, këta kamionë të ngarkuar në kompaninë e Delijorgjit në Gërdec vazhdonin udhëtimin drejt Gjermanisë dhe duke kaluar nga territori i këtij shteti mbërrinin në Hollandë…….

Southern Ammunition Company6 486 t në vitin 2007

Southern Ammunition Company 8 765 t për vitin 2008

Totali = 15 251 ton
http://www.shekulli.com.al/news/45/ARTIC…2008-03-27.html

Sie sprechen das der MEICO Chef Ylli Pinari ein Mafia Boss ist!Pentagon Gives 22 y/o $300 Million Arms Contract

Efraim Diveroli talks with Kosta Trebicka

“n the audio recording, Diveroli is speaking to Kosta Trebicka, an Albanian businessman, about Ylli Pinari, director of an Albanian agency in charge of arms exports.

Diveroli says he “can’t play monkey business with the mafia … and all those fucking guys in Albania” because his contract is with the US government and “everyone is watching me.”

Trebicka, who was acting as a middle man for the deal, said “Pinari and his mafia guys … will create lots of problems,” but he tried to calm the young AEY president.

“Probably I will be invited in Washington DC from the CIA guys and from my friends over there,” Trebicka tells Diveroli in the conversation recorded June 11, 2007. “Two weeks from now I will come to Florida to shake hands with you and discuss future deals.””

http://www.youtube.com/watch?v=B3Tur7Hlw7k&feature=related
Noch ein Video
1

http://www.youtube.com/watch?v=16BmdFdu0ys&feature=related

http://www.youtube.com/watch?v=oTbYBJhCmzE&feature=related

Über die Explosion

http://www.youtube.com/watch?v=yXRUPvS-mdQ&feature=related

Stunden später brennen immer noch die Munition Bestände

http://www.youtube.com/watch?v=VJmFRFAWWtI&feature=related
Balkanblog und noch mehr Infos

siehe auch weitere Infos aus dem Balkanblog

The way AEY’s business was structured, Mr. Diveroli, at least officially, did not deal directly with Albanian officials. Instead, a middleman company registered in Cyprus, Evdin Ltd., bought the ammunition and sold it to his company.

The local packager involved in the deal, Mr. Trebicka, said that he suspected that Evdin’s purpose was to divert money to Albanian officials.

The purchases, Mr. Trebicka said, were a flip: Albania sold ammunition to Evdin for $22 per 1,000 rounds, he said, and Evdin sold it to AEY for much more. The difference, he said he suspected, was shared with Albanian officials, including Mr. Pinari, then the head of the arms export agency, and the defense minister at the time, Fatmir Mediu.

(Mr. Mediu resigned last week after the ammunition depot explosions; Mr. Pinari was arrested.) The Albanian government has been infuriated by Mr. Trebicka’s allegations. Sali Berisha, the prime minister, Mr. Mediu and Mr. Pinari all denied involvement in kickbacks. But Mr. Trebicka said that after he raised his concerns about Evdin with the Defense Ministry, his company was forced from the repackaging contract.

On June 11, 2007, Mr. Trebicka and Mr. Diveroli commiserated by phone about problems with doing business in Albania. Mr. Trebicka surreptitiously recorded the conversation, and later gave the audio files to American investigators.

The conversation, he said, showed that the American company was aware of corruption in its dealings in Albania and that Heinrich Thomet, a Swiss arms dealer, was behind Evdin.

In the recordings, which Mr. Trebicka shared with The Times, Mr. Diveroli suggests that Mr. Thomet, called “Henri,” was acting as the middleman.

“Pinari needs a guy like Henri in the middle to take care of him and his buddies, which is none of my business,” Mr. Diveroli said. “I don’t want to know about that business. I want to know about legitimate businesses.”

Mr. Diveroli recommended that Mr. Trebicka try to reclaim his contract by sending “one of his girls” to have sex with Mr. Pinari. He suggested that money might help, too.

“Let’s get him happy; maybe he gives you one more chance,” he said. “If he gets $20,000 from you … ”

At the end, Mr. Diveroli appeared to lament his business with Albania. “It went up higher to the prime minister and his son,” he said. “I can’t fight this mafia. It got too big. The animals just got too out of control.”

http://www.nytimes.com

in Albanian with TV!

Ekskluzive/Kosta Trebicka: “Kunati i Berishës koleg me Pinarin e MEICO-s”
» Dërguar më: 31/05/2008 – 07:35

Ekskluzive/Kosta Trebicka: “Kunati i Berishës koleg me Pinarin e MEICO-s”
• Në një intervistë ekskluzive për “Gazeta Shqiptare” Trebicka i përgjigjet akuzave të kryeministrit për “incizime mafioze”. Biznesmeni Kosta Trebicka i cili denoncoi i pari aferën e trafikut të armëve drejt Afganistanit zbardh lidhje të hershme mes kunatit të kryeministrit dhe drejtorit të MEICO-s Ylli Pinari.
Intervista e plotë/ “Njoha e Berishes me Pinarin nëpërmjet kunatit të vet”

TOP Video Ausstrahlung in Albanien mit Trebicka, welcher die Mafia Geschäfte der Albanischen Politik erklärt mit ihren Kick Back Geschäften.

Sämtliche Geschäfte dort über die rein kriminell agierende Deutsche Botschaft in Tirana, den Mafia Umtrieben der BMZ – GTZ und die seit Jahren für jeden ersichtliche enge Zusammenarbeit mit der Albanischen Mafia haben den Ruf der Deutschen Politik ins Bodenlose stürzen lassen im Balkan. Humantiäre Hilfe aus Deutschland, Beratung usw. führte immer automatisch in den Sumpf krimineller Deutscher Politiker seit 1999 und ein Mafiös aufgebauten Deutschen Aussenpolitik, wobei die hier aufgeführten Fakten und Zusammenhänge man auch durch Namens Austausche direkt mit Steinmeier, Joschka Fischer, Rezzo Schlauch und diversen armseligen Gestalten welche sich Botschafter dort nennen koppeln könnte.

Jeder Deutsche Partei erhält am Fake Aufbau im Ausland und einer erfundenen Humanitären Intervention und Aufbau von Verwaltungen seinen Mafiösen Anteil über das BMZ verteilt inklusive natürlich auch den FDP Horden, oder wie in diesem Falle der CDU deren dubiose Partei Mitglieder mit Haftbefehl gesucht sich auch schon mal in Albanien tummelten. Unvergessen sind die Spuren des gesuchten Gerhard Haag und deren Rekord verdächtige Betrugs Veranstaltungen mit einem Münchner
Anwalt, welche über eine Fake Bau Firma und der Gründung der Scientogly Zentrale in Albanien, ebenso besondere kriminelle Energie entwickelten und das schon in 1993! Seitdem ist auch der Ex-Minister Warnke untergetaucht!

Warnke stieg damals aus der Kanzlei aus, weil er mit der Scientolgy Sache Nichts zu tun haben wollte.

Das Österreichisch – Russische Unternehmen „Deko-Metal“ und ihr Todes Bergwerk in Albanien!

Juni 7th, 2008

Das Österreichisch – Russische Unternehmen „Deko-Metal“ und ihr Todes Bergwerk in Albanien!

Vor 7 Monaten, wurde der Vertreter, dieses Mafia und Korruptions Unternehmen aus Oesterreich entlassen.

Das österreichisch-russische Konsortium „Deko-Metal“ entlässt den Bergwerksdirektor Eduard Keta nach heftigen Protesten gegen die unzureichenden Sicherheitsvorkehrungen in der Eisen-Chrom-Mine in Bulqiza.

Aber die Todes Rate, geht sogar nach oben, denn das sind die extremen Bestechungs Geschaefte von Auslaender mit Politischen Hintergrund. Und die Oesterreicher sind wie bekannt die Weltmeister im Visa Handel auf dem Balkan zusammen mit den Griechen.

Another death in the chrome mine

06/06/2008

Albanian bloggers reflect on an ongoing safety problem.

By Klodjan Seferaj for Southeast European Times in Tirana – 06/06/08
d

The mine in Bulqiza has been the site of several fatal accidents.

Albania’s ferrochrome mine at Bulqiza has taken on a grim nickname — people now call it the “mine of death”, due to the several lives it has claimed. In May, 24-year-old Novruz Gjoka became the ninth person to die there.

Prior to that, in February, 53-year-old Njazi Aliu died after a massive pile of dirt caved in on him.

After each new incident, pledges to improve safety conditions come from the government and the contractors running the mine. Yet the accidents continue. Blogging at briskut, Blendi discusses the tragedy.

“Another person has died in the mine of death,” Blendi writes. “It seems as though the life of a Bulqiza miner is not worth more than his weight … in chrome.”

According to an Albtoday article posted on the blog, a miners’ union has twice gone to the authorities to report on the dangerous conditions. But the official reaction has been “really weak”, it says, because the government sold off Albania’s mines as concessions to various companies, foreign and local.

Perparimi comments: “I followed with deep heartache the tragedy of those people, and I am getting nervous with this government but also with the opposition, which is still sleeping. Those lives are being lost in such a silly and casual way — it reminds me of a couplet by Fan Noli: they leave as easily/as a man touches his ear.

Writing at peshkupauje, meanwhile, Kaso chides Albania’s political leaders for their handling of recovery efforts after the Gerdec munitions blast. While crews rebuild homes, refugees shuttle from one temporary place to another.

“Not for the first time, our political class is showing to the world that it doesn’t demonstrate the highest ethical standards but rather is below the average level of the people,” Kaso writes. “Instead of trying to build the rule of law and functioning at the service of the people, it is demonstrating disregard for the law.”

“For it, citizens represent some amorphous species that is needed only for electoral meetings, applause and the ballot box,” he concludes.

Commenting on the post, Anonim poses a question. “Can you explain why this old nation, with all its unique qualities, can’t create the conditions for a comfortable life? Why do we have these kinds of politicians? We don’t want to believe they are what we deserve.”
This content was commissioned for SETimes.com

Der US Botschafter in Tirana John Withers und die Generalstaatsanwälting forcieren die Ermittlungen im Falle Gerdec

Juni 4th, 2008

Mit allen Mitteln versucht die Politische Mafia, welche in einem tiefen Sumpf steckt, die Ermittlungen im Falle der Kathastrophe von Gerdec und den gesamten Waffen Handel um die Staatsfirma MEICO zu verhindern. Vor allem stecken tief darin wohl alle bisherigen Premier Minister von Albanien. Vor allem wird mit allen Mitteln auch die Aufhebung der Immunität von Ex-Minister Mediu versucht zu verhindern, der praktisch nur ein verlängerter Arm der Mafia um Sabri Godo ist, dem Ex-Botschafter Josef Limprecht und der Drehscheibe der Mafia und des Bin Laden Financiers Yassin Kadi: die American Bank of Albania.

US Slams Albania Govt on Blast Probe

Ina Rama and John Withers

Ina Rama and John Withers

04 June 2008 Tirana _ The U.S. ambassador in Tirana has condemned Albanian’s Premier and Parliament speaker for stalling a probe into the March 15 army depot blasts.

“The American government will view with disappointment and alarm any effort to subject this investigation to any outside influence whatsoever,” said John L. Withers after a meeting with Prosecutor General Ina Rama.

Parliamentary Speaker Jozefina Topalli has repeatedly delayed a decision to put to vote the immunity of former Defense Minister Fatmir Mediu, while Prime Minister Sali Berisha has remained silent on the issue, though formerly promising that no official of his government would hide behind parliamentary immunity.

Prosecutor General Ina Rama has asked parliament to lift Mediu’s immunity. The former defence minister resigned from government in the days following the blasts which killed 26 people and left more than 300 injured.

“The violation of the laws and procedures of security and ammunition storage and the mismanagement of the disposal process caused the sparks that set off the massive explosions,” Rama stated in her request for Mediu’s immunity to be lifted.

She added that “a flagrant violation in this process has been the employment of children.”

Rama accuses the former defence minister of abuse of power. As a member of parliament, however, he enjoys immunity from formal charges and cannot be formally placed under investigation.

“It is the Prosecutor General’s constitutional duty, not that of any other body of government, to conduct her work without interference; and for this to take place, it is essential that Parliament immediately address the question of parliamentary immunity,” Withers said.

“The American government and people will be deeply concerned if any political faction, party, or leader makes statements or takes actions that in any way inject a political agenda into what must be an impartial and independent investigation based on the rule of law,” he added.http://balkaninsight.com/en/main/news/10718/

US ambassador to Albania calls for independent investigation into depot blasts

04/06/2008

TIRANA, Albania — US Ambassador to Albania John Withers said on Tuesday (June 3rd) that Washington remains committed to an independent investigation of the March 15th explosions at the ammunitions depot in Gerdec. During a meeting with Chief Prosecutor Ina Rama, Withers stressed that any attempt to influence the investigation from outside would disappoint Washington. “It is a constitutional right of the prosecution to carry out this investigation and not of any government organ,” Withers said, adding that to resolve the issue parliament must settle the issue of immunity for members as soon as possible.

Separately Tuesday, Parliament Speaker Jozefina Topalli urged Rama to provide the assembly with additional documents regarding the lifting of former Defence Minister Fatmir Mediu’s immunity. He has been implicated in the deadly Gerdec blasts. (Koha Jone, Shqip – 04/06/08; VOA, TVSH, Klan, BalkanWeb – 03/06/08)

Schlagzeile in Albanien:


Sehr klare Worte eines guten US Botschafters in Albanien und genau das bringt zumindest in Albanien auch Glaubwürdigkeit der Amerikaner und einer Politik zurück!