Bildung auf Kosovo Albanisch – UP-ja Regjistron Qindra Studentë Jashtë Kritereve

Hunderte erhielten eine nachträgliche Zulassung für ein Studium Im Kosovo, obwohl sie bei der extrem niedrigen Bildung auch bei den Aufnahme Prüfungen durchgefallen waren. Eines der Gründe warum es zu Unruhen früher mit den Serben kam, weil man nicht jeden ohne Schul Kenntnisse und Allgemein Bildung studieren lassen wollte, wobei die Präsidentin selbst, ebenso gefälschte Schul Zeungisse hat, gefälschte Polizei Ausbildungs Diplome und damit eine Betrügerin ist.

Es handelt sich um angebliche Zöglinge der Verbrecher Organisation UCK, wo die Kinder heute genauso primitiv sind, wie ihre Eltern, welche in UN Berichten oft als Kriminelle und Schläger beschrieben stehen, oder gar in US Berichten, als Terroristen.

Die Albaner geben mit Abstand am wenigsten für Bildung aus und oft sind Professoren nur dumme Idioten, welche aus einem Buch vorlesen, was sei selbst nicht verstehen. Die Weltbank warnte schon vor Jahren, das diese niedrige Bildung, die Zukunft auch in der Wirtschaft gefährdet. Genauso Idiotisch sind die Albanischen Regierungen und überwiegend Politiker, da die Intelligenz ausgewandert ist.

Man hat bei dieser Art oft nur gekaufter Diplome, die Garantie, das man Idioten als Partner hat, wenn man mit Albanischen Diplomen von Tetova, Phristina, Tirana oder Durres darher kommt.

Albanien beginnt neu auch in der Bildung: Die Idiotie Universitäten, um Analphabeten

Schläger, Verbrecher, Ziegenhirten werden Univeristäts Rektoren

Bedri Selmani

Bedri Selmani
Eine eigene Uni haben alle besseren Betrüger im Kosovo und Albanien, ein reines Mafia Geschäft! Nachdem Modell der Albanischen Super Drogen Mafia, welche Lehrmeister war: Sokol Kociu.

Von Nazi’s bis üblen Abzockern: Die Ausbildungs Mafia mit ihrem “Schwarzen Loch”

Kolegji Universitar VICTORY

Bedri Selmani: Abgeordneter mit Mafia Univeristät im Kosovo, ein Langzeit Betrüger

 

Weltbank Bericht über das Albanische Bildungs Desaster: 57 % verstehen nicht einmal was sie lesen

Balkan education Mafia: Romanian education system rocked by scandals

Rektor Mujë Rugova, Muster Beispiel wie Kriminelle, einen Universitäts Betrieb bei den Albaner führen

Bildung Uni Kooperation Mafia: Naser Mrasori wurde nun Rektor der Uni in Peja

UP-ja Regjistron Qindra Studentë Jashtë Kritereve

Rektorati i Prishtinës | Foto: Njomza SalihiRektorati i Prishtinës | Foto: Njomza Salihi

nga  Meritë Kraniqi PrishtinëNëntor 25, 201316:53

© Të drejtat autoriale

Qindra veta kanë marrë statusin e studentit sivjet, ndonëse nuk kishin mundur të kalonin në provimin pranues. Fillimisht kishin provuar të regjistroheshin në mënyrë të rregullt, por kishin dalë keq në teste. Pas kësaj, shoqatat e veteranëve të UÇK-së, të invalidëve të luftës dhe të familjeve të dëshmorëve i kishin përfshirë ata në një listë, të cilën ua kishin adresuar Rektoratit të UP-së. Këta të fundit i kishin pranuar në pako, duke u mbështetur në një memorandum pa bazë ligjore.

Universiteti i Prishtinës ka pranuar edhe sivjet qindra studentë të rinj, duke u thirrur në një memorandumi që nuk ka mbështetje në ligjet e arsimit dhe në vet Statutin e këtij institucioni publik të arsimit të lartë.

Ishin përfshirë në konkurrencë, por kishin treguar rezultate të pamjaftueshme në dy provime pranuese që sivjet ka organizuar Universiteti.

Këtë veprim për pranimin e studentëve që nuk arrijnë të tregojnë rezultate të mira në teste, universiteti më i madh publik në Kosovë e ka bërë që nga pas lufta duke u thirrur në një memorandum që është ripërtërirë përvitshëm e që është arritur me organizatat e dala nga lufta.

Rektoratit të UP-së për vitin akademik 2013/2014 iu dorëzua një listë me 649 emra nga shoqatat e dala nga lufta, numër ky i cili është derguar vetëm në afatin e dytë.

UP ka publikuar në faqën zyrtare të saj listat me emrat e personave që duhet të regjistrohen në universitet bazuar në memorandumin e lidhur mes palëve.

Bazuar në praktikën e zbatimit të memorandumit aplikantët hyjnë në teste pranuese. Përkundër që nuk tregojnë rezultate të mira emrat e tyre dërgohen në rektorat për regjistrim në fakultetet ku i janë nënshtruar testeve.

Zbatimi i një memorandumi të tillë ishte ndërprerë vetëm gjatë periudhës 2007-2009. Por, praktika është vënë sërish në jetë, me t’u bërë rektor Mujë Rugova në korrik të 2009-ës.

Ai kishte firmosur më 2009 memorandumin e  bashkëpunimit me tri organizatat e dala nga lufta: Shoqatën e Invalidëve të Luftës së UCK-së, Organizatën e Veteranëve të Luftës dhe Shoqatën e Familjarëve të Dëshmorëve të UCK-së. Memorandumi nuk ishte kufizuar vetëm në qëllimin për krijimin e lehtësive për studime për familjarët e këtyre kategorive.

“Kur e kemi lidhur memorandumin jemi mbështetur në listat e organizatave të dala nga lufta. Arsim Bajrami

Përveç lehtësimeve financiare, UP-ja ua ka mundësuar atyre të pranohen si studentë të rregullt apo me korrespodencë edhe nëse këta të fundit nuk i përmbushin kriteret në Statutin e Universitetit.

“Universiteti i Prishtinës merr për obligim për të ndihmuar kategoritë e lartcekura në çështjet me sa vijon: në regjistrimin si student të rregullt dhe me korrespodencë, në lirimin nga pagesa e semestrave, mbështetjen me bursa, sigurimin e literaturës falas dhe ndihma të tjera sipas nevojës”, thuhet në memorandumin e UP-së me tri organizatat e dala nga lufta.

Kjo praktikë është aplikuar që nga paslufta, ndërsa ajo ishte stopuar në kohën kur Enver Hasani ishte rektor i UP-së. Hasani, që tash është kryetar i Gjykatës Kushtetuese, atëkohë e kishte konsideruar të jashtëligjshëm dokumentin dhe njëkohësisht diskriminues.

Kishte deklaruar se nuk duhet bërë kompromis me dijen, e në anën tjetër kishte shprehur gatishmëri për të krijuar të gjitha lehtësirat e mundshme për studentët e kategorive sociale të dala nga lufta, me kushtin që paraprakisht ata vet të fitonin statusin e studentit, mbështetur në kriteret e parapara me konkurs.

“Kërkesa për të regjistruar në atë mënyrë studentët është kundër çdo ligji dhe kundër çdo etike. Vetëm ne nuk kemi pasur luftë: kanë pasur edhe kroatët, edhe boshnjakët, edhe britanikët, edhe Vietnami, dhe në asnjë rast dhe në asnjë ligj, as këtu e as atje, nuk lejohet regjistrimi i 500 njerëzve me listë, pa respektuar procedurat ligjore”, kishte deklaruar Hasani për Kohën Ditore më 10 korrik të vitit 2007.

Por, Arsim Bajrami, rektori që ka iniciuar këtë memorandum menjëherë pas luftës ende e mbron atë.

E konsideron të drejtë dhe obligim institucional për t’i  ndihmuar kategorive të dala nga lufta.

“Kur e kemi lidhur memorandumin jemi mbështetur në listat e organizatave të dala nga lufta. E kemi pasur obligim shtetëror që ta përkrahim këtë kategori”, deklaroi Bajrami për Gazetën Jeta në Kosovë.

Ai pranon se nuk kishte bazë ligjore që mundësojnë pranimin e studentëve pa e kaluar provimin pranues.

“Atëkohë në Kosovë nuk ka pasur ligje pasi ka qenë periudha e pas luftës”, deklaroi Bajrami.

Studentët pranohen pa e kaluar provimin

Mbështetur në memorandumin që në emër të UP-së e ka firmosur ish-rektori Mujë Rugova,  Rektorati nuk bën verifikimin nëse vërtet studentët u përkasin familjeve të kategorive që përfaqësojnë tri shoqatat e luftës. I vetmi verifikimin që u bëhet këtyre listave nga ana e rektoratit është dëshmia nëse këtë emra kanë kanë konkurruar në konkursin e rregullt për provimin pranues.

Mjafton lista që organizatat e dala nga lufta ia dërgojnë rektoratit të UP-së, dhe këta të fundit t’i regjistrojnë si studentë të rregullt përkundër që të gjithë ata emra nuk e kanë kaluar provimin pranues.

Për këtë vit akademik, nga lista e organizatave kanë shkuar në Rektorat mbi 800 emra, prej të cilëve 649 emra janë dërguar në afatin e dytë në shtator dhe rreth 200 të tjerë në afatin e parë në korrik të këtij viti.

Fakulteti i Edukimit është fakulteti të cili i janë shtuar më së shumti studentë nga kjo kategori. Gjithsej 191 studentë. Pas tij është fakulteti Ekonomik me 112 studentë, i pasuar nga ai i Mjekësisë me 97, të cilët i takojnë vetëm listave të afatit të dytë, pa u përfshirë edhe afati i parë.

Rektorati i Universitetit të Prishtinës nuk është përgjigjur në pyetjen e gazetës Jeta në Kosovë se cila është baza ligjore e këtij memorandum.

“Ne e kemi bërë çdo gjë transparente moti. Në web faqen tonë e keni listën që e kanë dërguar shoqatat dhe ne e kemi publiku. Rektorati

“S’ka memorandum që pranon studentë jashtë konkursit. Ka memorandum që i referohet familjeve të kategorive që sjellën nga shoqatat e luftës, por të cilat duhet paraprakisht të konkurrojnë në konkurs. Ky memorandum është nënshkruar nga menaxhmenti i kaluar (jo nga ne), kurse aktualisht bordi i UP-së është duke e rishqyrtuar këtë memorandum”, thuhet në përgjigjen e zyrës së informimit në rektoratin e UP-së.

Ndryshe nga kjo, konkursi i shpallur nga UP-ja për regjistrimin e studentëve në vitin akademik 2013-2014, saktësonte se “të drejtë radhitjeje përkatësisht pranimi kanë vetëm kandidatët që arrijnë 30 për qind nga numri i pikëve të parapara për provim pranues”.

Përkundër që këta studentë janë pranuar pa përmbushur këtë kusht, apo pa marrë pikë të mjaftueshme për të hyrë brenda kuotës së paraparë për fakultetin ku kanë konkurruar, në rektorat kanë thënë që ata nuk janë pranuar jashtë konkursit.

“Ne e kemi bërë çdo gjë transparente moti. Në web faqen tonë e keni listën që e kanë dërguar shoqatat dhe ne e kemi publiku. Ne vetëm i kemi verifiku ata emra se a kanë konkuru në konkurs të rregullt”, kanë thënë nga rektorati.

Edhe rektori i Universitetit të Prishtinës, në hapje të vitit të ri akademik, kur është pyetur se a ka pasur regjistrime të jashtëligjshme këtë vit, është deklaruar që nuk ka ndodhur kjo por ka përmendur pranimin e një numri të studentëve në kuadër të një memorandumi me shoqatat e dala nga lufta që nuk ka shkuar sipas procedurave.

“…Hiç respektimin e një memorandumi me shoqatat e dala nga lufta që ne kemi qenë të shtrënguar ta zbatojmë”, kishte thënë Gashi, kur kishte folur për rregullësitë në regjistrime.

Kërkesat e shoqatave nuk refuzohen nga UP-ja

Shoqatat e dala nga lufta, kanë deklaruar se janë pranuar të gjithë studentët nga listat me emra që ata kanë dërguar në Rektorat.

“Asnjë problem deri më tash nuk e kemi pasur. Të gjithë emrat që ja kemi dërguar pa problem janë regjistruar në UP, dhe asnjë ankesë nuk e kemi pas nga rektorati”, ka thënë Muharrem Xhemajli nga Shoqata e Veteranëve të Luftës së UÇK-së.

Sipas tij mjafton që aplikantët të futën në provime pranuese në fakultetete përkatëse dhe organizatat e dala nga lufta e dërgojnë në rektorat listën e personave që duhet të regjitrohen.

…………………….

http://gazetajnk.com/?cid=1,979,7086

Der Betrug an Tausenden von Studenten mit ungültigen Diplomen, durch Betrugs Universitäten in Albanien

Albanische Medien berichteten schon im Januar, das in Test, Albaner unter dem niveau von Tieren liegen, wie Delfine, Elefanten oder Affen. Schweizer Medien, berichten, das die Albaner sich beim Haus Bau weigern, überhaupt Lot und Wasser Waage zu benutzen, mit allen Folgen, das alle Wände schief sind. Das war bereits das Niveau der alten Ägypter, oder Maya’s

Studentet Shqiptare ngelen ne klase, pike me te ulta ne teste te ndryshme sesa studentet e vendeve te tjera, disa kafshe.

15 Janar, 2013

studentet

studentet

Teste te ndryshme logjike, psikologjike dhe verbale kane treguar qe studentet Shqiptare jane te fundit ne bote ne krahasim me studentet e tjere te te njejtes grup moshe, e madje kane pike me te ulta edhe sesa disa kafshe te caktuara, si pershembull delfinat, elefantet dhe majmunet.

Gjate testit te permanences se objektit, u pa qe shume nga keta studente nuk e kuptojne qe objektet vazhdojne te ekzistojne, edhe pasi ato nuk mund te shihen ose degjohen. Nje test te tille nuk e kalojne dot edhe shumica e kafsheve, pervec nje numri shume te vogel kafshesh inteligjente te permendura me larte.

Studentet shqiptare kane gjithashtu pike shume te uleta ne testimet e kryera ne lëndën e drejtshkrimit të gjuhës shqipe, fizikë, matematikë, kimi, biologji, letërsi apo gjuhë.

Keto fakte alarmante e kane zgjuar nga gjumi Ministrine e Arsimit dhe Shkences (MASH) e cila ka ngritur nje grup pune te perbere nga akademike, politikane, veterinere dhe pedagog universitetesh, te cilet pasi jane testuar ne lendet e lartpermendura i jane perveshur punes.

Dicka duhet bere sa me shpejt, perpara se studentet shqiptare te ngelen mbrapa edhe kafsheve te tjera, si derrit, kalit, gomarit, etj – kafshe keto qe akoma kane pike me te ulta se sa ata.

http://kokqepa.com/2013/01/

Das wird in der besten Albaner Presse geschrieben, was jeder in Albanien seit Jahren wusste. Albanien beginnt neu auch in der Bildung: Die Idiotie Universitäten, um Analphabeten produzieren

Ramuz Haradinaj erklärt: „ich weiss nicht warum ich ein Moslem bin“

Seine Familie ist eigentlich katholisch und er war noch in einer Moschee. Ramuz Haradinaj und seine AKK Partei, sind der schärfste Kritiker gegen den Radikal Islam im Kosovo. Nach seiner Geschichts Meinung, wobei jede Bildung bei Ramuz Haradinaj und allgemein fehlt, sagt er: man war unter den Osmane halt ein Moslem, um Jobs in der Verwaltung zuerhalten.

Kosova
25 Nentor 2013 – 08:36

Kosovë, videoja e Ramush Haradinaj:
Unë nuk e di pse jam musliman

PRISHTINË – Kryetari i AAK-së dita ditës është duke shkuar drejt pikëpamjeve që për religjionin në Kosovë ka pasur Presidenti i ndjerë Ibrahim Rugova. Në një video që po bën xhiron nëpër rrjete sociale, ish-Kryeministri i vendit dhe pretendenti më i zellshëm për ta marrë ketë detyrë, në mënyrë të relaksuar dhe me nga pak humor u shpjegon një takim ndërkombëtarësh se cila është përkatësia e tij fetare dhe cila është gjendja në vendin tonë.

„Me gjenerata familja ime kemi qenë shqiptar katolik. Unë nuk e di pse jam musliman. Kurrë nuk kam qenë në xhami, as për lutje as për asgjë tjetër“, thotë Haradinaj, duke shpjeguar mandej në fjalë më të gjata mënyrën se si religjioni ka depërtuar tek shqiptarët.

“Edhe emrat tonë janë të ndryshëm, apo emra të vjetër ilirë. Feja për ne ka qenë vetëm një jetë fetare në administratë, gjatë kohës së osmaneve, pra gjatë kohës kur Osmanët kanë qenë në pushtet apo turqit e mëparshëm. Ka pasur raste kur ata kanë qenë kundër kësaj por kurrë asnjëherë nuk kanë qenë pjesë e identitetit të jetës sonë”, ka thënë Haradinaj, shkruan Express.

Më tej, lideri i AAK-së ka thënë se edhe pse shqiptarët i quajnë mysliman ata nuk jetojnë një jetë sikurse ata. “Disa njerëz na quajnë mysliman por ne madje as nuk jemi si ata sepse ne jetojmë në një mënyrë të veçantë, të veçantë edhe nga jeta e feve të tjera si katolikët, protestantët, ortodoksët, etj. Më vonë, pas 1999-ës kemi disa tendenca që janë parë në të gjitha vendet e botës”, thotë ai por këtu edhe ndërpritet fjalimi i tij.

Në mënyrë kaq të hapur për religjionin një politikan tjetër kosovar, z. Rugova, kishte foluar në fillimet e tij politike. Në intervista të ndryshme – kryesisht për mediat franceze – Rugova thoshte se ai i përkiste një „islami nominal“.

Ndërsa nga fundi i jetës së tij ai asnjëherë nuk e kishte bërë të qartë nëse ishte konvertuar apo jo në katolicizëm, gjë e cila shpesh është spekuluar. Dhe një kurreshtje të tillë nuk e ka shuar asnjëherë as Kisha Katolike në Kosovë. Kur shumëkush kishte pritur që ceremoninë e varrimit kjo pikëpyetje do të hiqej, ishte gabuar.

Një pikëpyetje tjetër vesa ishte shtuar. Pranë varrit të Presidentit Rugova ishin mbledhur edhe krerët fetar të komunitetit musliman dhe ata katolik.

Prej partive serioze politike në vendin tonë me pikëpamje të përfaërta me ato të z. Rugova, aktualisht është vetëm Haradinaj dhe anëtarët e tjerë senior të partisë së tij. AAK dhe Haradinaj njihen si kundërshtuesit më të ashpër të vijës së islamit radikal. Për ketë arsye rryma të ndryshme ekstreme islame ndaj Haradinaj, Burim Ramadanit dhe zyrtarëve të tjerë të lartë të AAK’së, zhvillojnë fushata të ndryshme agresive, duke i sulmuar mbi këto ide.

Redaksia online
(ac/shqiptarja.com)
– See more at: http://www.shqiptarja.com/kosova/2727/kosove-videoja-e-ramush-haradinaj-une-nuk-e-di-pse-jam-musliman-188464.html#sthash.KgS6fsug.dpuf

Albania: Negociatat për armët kimike

Negociatat për armët kimike

Postuar më: 15 Nëntor, 2013 tek Aktualitet

15-nentor-2013

Ka qenë thuajse e pamundur dje të kuptoje çfarë vendimi do marrë kryeministri Rama. Ndoshta sepse ai vetë nuk ka marrë ende vendim. Pasdite u përhap lajmi që ai po kthehej nga Mali i Zi, për të thënë JO. Lajmin e përcollën mediat njëra pas tjetrës duke cituar “burime të sigurta” por njerëz afër Ramës, këmbëngulën ndërkohë që vendimi nuk është marrë dhe që lajmi i përhapur ishte fals. Ndërkohë në shesh, protestuesit u shtuan dhe presioni u bë maksimal. Ajo që mund të thuhet me siguri është që Rama është në dilemë dhe me siguri që nata e mbrëmshme nuk ka qenë një natë e zakonshme për të. Nuk do jetë sigurisht një vendim që do ta marrë vetë. DITA lajmëroi dy numra më parë atë që u konfirmua mbrëmë edhe nga ambasadori Arvizu gjatë intervistës televizive: që një nga opsionet shqiptare në tryezë ishte që helmet të çaktivizoheshin, por të mos groposeshin këtu. DITA posedon sot nga burime diplomatike, një informacion tjetër: atë se çfarë kanë qenë të gatshëm amerikanët të ofrojnë në këmbim të përfshirjes së Shqipërisë në këtë çështje. Oferta e tyre është përmbledhur në shkrimin bashkëngjitur. Theksojmë fare hapur dy gjëra për lexuesin tonë: E para, kjo ofertë ka dalë nga burime diplomatike jo amerikane. E dyta, nuk duam të ndikojmë aspak protestuesit, kauzën e të cilëve e kemi mbështetur pa dalë ata ende në rrugë. Kemi bërë të qartë që Rama duhet të zgjedhë mes Popullit dhe Perëndimit. Kemi thënë JO, por siç e keni vënë re kemi botuar lirisht opinione pro dhe kundër në këtë çështje. Qëllimi ynë është të informojmë. Ne mendojmë që është ndryshe të protestosh i informuar, dhe ndryshe të protestosh i painformuar. Duhet të dish çfarë refuzon, të jesh i vetëdijshëm për atë së cilës po i thua JO. Sepse kjo e bën protestën më kuptimplote dhe më krenare. Dhe protestuesin e bën sigurisht më dinjitoz.

 

“I’m gonna make him an offer he can’t refuse”, që e shqipëruar do të thotë: “Kam për ti bërë një ofertë që ai se refuzon dot”. Kjo shprehje epike e artikuluar nga një personazh kinematografik të vjen e para ndërmend, kur njihesh me një ofertë gati të pabesueshme të shtruar dje nga pala amerikane në tryezën e tavolinës së negociatave me Shqipërinë për armët kimike. Burime diplomatike thanë dje për DITA se pala amerikane, ka hedhur në tryezë një ofertë me së paku 5 pika, nga të cilat duket qartë që kanë thyer çdo vetëkufizim; kanë ofruar maksimumin. Mes 5 pikave të ofertës bie menjëherë në sy premtimi amerikan për t’i dhënë Shqipërisë valencën e një shteti që është në marrëdhënie të veçantë me SHBA-të, përfshirë dhe heqjen e vizave. Por mes pikave të paketës së propozuar ekziston dhe një pikë e renditur e treta e cila premton mbulimin me ndihmë financiare në vlerën e 3-fishit të Buxhetit të Shqipërisë. Buxheti i Shqipërisë për vitin 2012 u llogarit në 4 miliardë dollarë. Trefishi i kësaj shifre është 12 miliardë dollarë.

Paketa diplomatike

Të njëjtat burime diplomatike kanë konfirmuar dje për DITA -n se në paketë përfshihen dhe dy pika që lidhen me angazhimin amerikan për mbështetjen e Shqipërisë në proceset integruese, madje këto dy pika janë renditur të parat. Mbështetja amerikane dhe lobimi intensiv në të gjitha nivelet me të gjitha mënyrat për marrjen e statusit të vendit kandidat brenda muajit Dhjetor. Pika e dytë në rrafshin e premtimit diplomatik është lobimi për përfshirjen e Shqipërisë me të drejta të plota, pra përfshirje përfundimtare në BE, brenda mandatit të parë të qeverisë socialiste. Si pikë e fundit e premtimeve është angazhimi i Shteteve të Bashkuara të Amerikës për propozimin e vendit tonë për çmimin “Nobel” për Paqen. Kjo është paketa e 5 pikave të ofertës amerikane e hedhur ditën e djeshme në tryezën e bisedimeve, sipas burimit diplomatik të DITA -s. Edi Rama duhet ta shqyrtojë e të vendosë. Deri dje Edi Rama nuk ka thënë dot as Po e as Jo, ndaj kësaj oferte, por njerëz pranë rrethit të tij të ngushtë njoftuan se Rama anon për shumë nga “JO”. Një aludim të tillë bëri dje dhe “Zëri i Amerikës”, i cili ndërsa thoshte filllimisht se qeveria shqiptare po përgatitet për mos pranuar lëndët kimike, citonte më pas në një përditësim të lajmit duke shtuar se “qeveria nuk ka i ka ndërprerë negociatat”.

 

“Paketa amerikane” sipas nje burimi diplmaik te DITA:

1. Ndihmë për sigurimin e Statusit të Vendit Kandidat brenda Dhjetorit

2. Ndihmë për aderimin e plotë të Shqipërisë në BE brenda mandatit të parë të qeverisë Rama

3. Mbulim financiar sa 3-fishi i Buxhetit të Shqipërisë (Buxheti i Shqipërisë ishte 4 miliardë USD për vitin 2012)

4. Garantimi dhe dhënia e një statusi të veçantë për Shqipërinë në raport me Shtetet e Bashkuara të Amerikës ku në proces përfshihet dhe heqja e vizave

5. Propozimin e Shqipërisë për çmimin “Nobel” për paqen.

 

**********

Arvizu: Shqetësimi më i madh i Ramës, njerëzit. Ka bërë të qartë që të dalin lëndët nga vendi

Ambasadori amerikan ka konfirmuar gjatë intervistës së mbrëmshme televizive artikullin e 13 nëntorit në DITA, ku citoheshin burime diplomatike, mbi negociatat mes Tiranës dhe Uashingtonit dhe shkruhej që pala shqiptare ka hedhur opsionin e përpunimit por jo të depozitimit apo groposjes së lëndëve kimike në territor shqiptar.

“Përfaqësuesit më të lartë të Shteteve të Bashkuara kanë qenë të përfshirë në pjesë të ndryshme të këtij diskutimi dhe ju e dini që Sekretari i Shtetit, Zoti Kerry ka biseduar me Ramën, ndërsa Zoti Bushati iu referua kësaj në Komisionin e Marrëdhënieve me Jashtë, por çështja kryesore për të dy palët ka qenë siguria e procesit – tha ambasadori Arvizu dhe shtoi:

“Për shkak të burimeve të kufizuara të Shqipërisë, operacione të kësaj natyre do të ishin një sipërmarrje e vështirë për një qeveri e re, e duke vlerësuar që ka ende sfida që Shqipëria përballet, nga depozitat toksike nga përdorimi ushtarak, industrial e bujqësor në të shkuarën, një element i marrëveshjes së mundshme ka qenë na jepni një listë të këtyre mbetjeve që janë këtu dhe nivelin e toksicitetit të tyre, pasi nëse do të ndërmarrim këtë operacion të Sirisë, ne do të bëjmë më të mirën tonë që të trajtojmë këto zona të nxehta, këto hot-spote që ndodhen tashmë në Shqipëri”.

Diplomati amerikan theksoi disa herë që shqetësimi kryesor i Ramës ka qenë siguria e njerëzve dhe është diskutuar opsioni i daljes së këtyre lëndëve nga Shqipëria pas demontimit: “Rama ka bërë të qartë që  të dalin lëndët nga vendi” – tha ndër të tjera z.Arvizu.

****************

Opsioni shqiptar për armët kimike – Botuar në 13 nëntor

13-nentor-201312Zyrtarë të lartë shqiptarë janë përfshirë në një fazë të parë negociatash dhe komunikimesh në lidhje me opsionin e depozitimit të sasisë siriane të LHL-ve në Shqipëri. Bashkëbiseduesit janë zyrtarë të lartë amerikanë, që po merren posaçërisht me këtë çështje. Deri ditën e djeshme është diskutuar “në parim” një opsion paraprak, i cili, ndryshe nga sa propagandojnë mbrojtësit e tezës: “ne i rrimë Amerikës gati-tu”, ishte opsion i dalë pas një kushti të artikuluar nga negociatorët shqiptarë.
Opsioni në fjalë për armët kimike parashikon që territori shqiptar të përdoret vetëm për të kryer procesin e de-elementarizimit, (çmontimit, ose shpërbërjes) së tyre, pra ndarje e komponentëve që kur montohen së bashku e bëjnë LHL-në të gatshme për përdorim luftarak. Por Shqipëria dëshiron të shmangë groposjen e tyre, pra pas fazës së çmontimit, asgjësimi dhe groposja të bëhet në vend tjetër. Ky projekt-propozim është diskutuar dje në nivelet të larta të politikës në Tiranë dhe i është paraqitur si opsion alternativ palës amerikane, e cila ka ofruar madje, sipas burimit, që të pastrojë edhe zonat ekzistente të toksikuara në Shqipëri……

http://gazetadita.al/opsioni-sekret-per-armet-kimike/

3 primitive Idioten Mörder: Sabit Geci, Sylejman Selimi und Sami Lushtaku, als Chef des Dubrava Gefängnisses

update: 14.11.2013  Neue Anklagen und Ermittlungen gegen den NATO Partner, engen US Partner: Sylejman Selimi, gegen Sami Lushtaku, wird eine Mord Anklage vorbereitet. Die sogenannte „DRENICA “ Gruppe, 15 Jahren nach den Morden, 15 Jahre nachdem es die NATO und Geheimdienste im Original von UCK Kommandaten wusste.

Das die „Drenica“ Gruppe auch mit Hashim Thaci, Kinder Handel, Frauen entführen und Vergewaltigung zum Programm hatte, ist ja gut bekannt auch in 1998. Zu lange waren die Internationalen Partner dieser Dumm Banden, rund um die Haradinaj’s, Hasim Thaci mit Gashi und dem Syla Clan und vielen anderen Verbrechern.

Diesmal geht es um Folter, Verwaltigung von 2 kleinen Mädchen in Mitrovica, wo dann die primitiven Banditen, sich damals nach Durres zurückzogen in die Verbrecher Hotels und Unterkünfte der Bar „DRENCIA“, oder dem Hotel Bel Conti nach Durres. Tropoja Idioten immer vorneweg, wie Sahit Muja und Co. als Financiers, mit dem Bin Laden Financier: Yassin Kadi!

Immer die selbe sehr kleine Gruppe, von primitiv Kriminellen: Selimit, Ismet Haxhës, Nexhat Qubreli dhe Shefki Hyseni

Elez Muja Geschäftsführer der “Bytyci“GmbH und Veli Muça, Geschäftsführer der “Ergin VEP” GmbH, wurden festgenommen.

Sahit Muja, Elvis Muja: Sahit Muja: Albanian Minerals, Bytyci SHPK (Albanian Minerals) Tags: bytycishkp
Sahit Muja, Elvis Muja: Albanian Minerals, Bytyci SHPK

Financiers des Terrors und billige Betrüger und Geldwäscher aus Drogen Geschäften.

Estrem peinlich für die UNMIK, für die NATO, die USA usw.. denn Alles war bekannt, Ende September 1998, der gesamte Komplex der Todesschwadrone
Prishtinë, 14 nëntor – Komandanti i përgjithshëm i Ushtrisë Çlirimtare të Kosovës, Sylejman Selimi, është akuzuar të mërkurën nga Prokuroria për dhunimin seksual të dy vajzave shqiptare nga Mitrovica gjatë luftës.

Prokurori special, Mauricio Salustro, ka ngritur aktakuzë kundër Selimit, Ismet Haxhës, Nexhat Qubrelit dhe Shefki Hysenit për krime lufte kundër popullatës civile. EUELX – i nuk ka dhënë më shumë detaje por Koha Ditore ka mësuar identitetin e të akuzuarve. “Sot, një prokuror ndërkombëtar nga Zyra e Prokurorisë Speciale e Kosovës ka ngritur aktakuzë kundër katër të pandehurve në Gjykatën Themelore të Mitrovicës”, thuhet në një komunikatë të EULEX-it.

“Të pandehurit akuzohen për shkelje kriminale të krimeve të luftës ndaj popullatës civile, përfshirë këtu torturimin dhe përdhunimin e dy civilëve shqiptarë, krime këto që pretendohet të jenë kryer në Vaganicë dhe Likoc gjatë viteve 1998- 1999. Rasti po hetohet nga prokurori ndërkombëtar i Zyrës së Prokurorisë Speciale të Kosovës”, thuhet në komunikatë.

Sylejman Selimi akuzohet për dhunimin e dy vajzave shqiptare , 14.11.2013 – 08:25 Komandanti i përgjithshëm i Ushtrisë Çlirimtare të… Komente (

Die einzige Frage ist, wer von diesen 3 (Sabit Geci, Sylejman Selimi and Sami Lushtaku) der Dümmste ist! Wir tippen auf Sami Lusthaku, oder Sabit Geci, Beides Dumm Auftrags Killer von Zivilisten, aber ebenso Sylejman Selimi. Vor allem Sylejman Selimi, wurde von Deutschen und NATO Steuer Geldern aufgebaut, gesponsert und finanziert, denn die Terroristen Finanzierung der NATO ist schon eine Legende und Geschichte.

 

ZERI
The suspects of war crimes, Sabit Geci, Sylejman Selimi and Sami Lushtaku continue to be bosses in [the Dubrava] prison just as they were in liberty, Zeri writes. According to the Kosovo daily the former Kosovo Liberation Army fighters join the same respect and continue to command guards and other people even during their detention in the prison.
Dubrava e komandantëve

Selvije Bajrami Publikuar: 22.10.2013 – 08:10

Komente (14) Publiko në:     

Mbajtja zyrtarisht në burg, nuk ka ndikuar asgjë në fuqinë prej “komandantëve” që kanë pasur pjesëtarët e ish-Ushtrisë Çlirimtare të Kosovës. Të dënuar e të dyshuar për kryerjen e krimeve të luftës, Sabit Geci, Sylejman Selimi e Sami Lushtaku vazhdojnë të jenë “kapadai” në burg ashtu sikurse që kanë qenë në liri. Të gjendur të gjithë së bashku në pavijonin numër 7 në Burgun e Dubravës, tre ish-komandantët vendosin se cili gardian duhet t’iu rrijë afër, se cili i burgosur tjetër mund të rrijë me ta në të njëjtin pavijon e për më tepër kanë kushte shumë më të mira akomodimi, sesa më shumë se 800 të burgosur të tjerë që gjenden aktualisht në Burgun e Dubravës.

“Atyre kush llafin nuk bon me ua prishë. Ata  e sidomos Sabit Geci që ka vite që është në atë burg dhe si i tillë është më drejtor se drejtori.

Për gjithçka vendos ai e madje edhe se cili gardian duhet e cili nuk duhet të punojë aty, cili i burgosur mund të rrijë në atë pavijon e për më tepër, Sabit Geci del nga burgu me arsyetimin se ka nevoja të shpeshta për kontrolle mjekësore, madje disa herë në javë”, thotë në kushte anonimiteti njëri nga gardianët e Burgut të Dubravës.

Geci gradon gardianët për qejf të vetin

Ka vite që Sabit Geci gjendet në burg. Gardianët dhe mbikëqyrësit që i kanë shkuar për shtati, edhe janë graduar.

“Disa nga mbikëqyrësit i ka graduar në cilësinë e zëvendësdrejtorëve ndërsa vetë kërkon se cili ndërrim duhet të rrijë në punë e cili jo”, tregon ky gardian.

I njëjti njofton se ka një javë qëkur pavijoni numër 7 ku qëndrojnë Geci, Selimi e Lushtaku, është rinovuar dhe është mobiluar me gjësende të reja.

“Janë sjellë mobilie të reja, kuzhina e pajisje të tjera që nuk i kanë të burgosurit e tjerë”, thotë gardiani teksa qesh dhe thotë se kushtet aktuale në pavijonin me numër 7 i krahason me ato të hotelit “Grand”.

Sabit Geci është i dënuar me pesëmbëdhjetë vjet heqje lirie ngase në korrik të 2011 është vërtetuar nga Gjykata Supreme se ai ka kryer krime lufte kundër popullatës civile në Kukës dhe Cahan gjatë viteve 1998-1999. Sami Lushtaku që deri para disa muajve ka drejtuar Komunën e Skenderajt dhe tashmë nga burgu synon të rimarrë atë pozitë bashkë me ish-ambasadorin e Kosovës në Shqipëri, Sylejman Selimin, ndërkaq zyrtarisht gjenden në paraburgim dhe atë të dyshuar për krime lufte në zonën e Drenicës. Dy të fundit gjenden në paraburgim që nga muaji maj i këtij viti. Ndaj tyre ende nuk është ngritur aktakuzë, derisa Sabit Geci posedon vendim të formës së prerë. Kodi i Procedurës Penale të Kosovës e saktëson shumë qartë se i paraburgosuri duhet të qëndroj në vende të veçanta e jo i përzier me persona të tjerë.

“Komandantët” me nevoja të veçanta

http://zeri.info/artikulli/18371/dubrava-e-kontrabandisteve

http://news.bbc.co.uk/olmedia/110000/images/_114625_interview_with_kla%27s_jakup_krasniqi_grab_300.jpg
 Sami Lushtaku ** (heute Bürgermeister der zuständigen Stadt von (Srbica -Skenderaj) hat heute den Iman von dem zur Stadt gehörenden Gemeinde Marina, verhaften lassen,  nachdem eine Petition von 5.000 Leuten eingereicht wurde, das der Iman Kinder missbraucht. Vorgeschichte: unten

Sami Lushtaku, war der UCK Kommandant von Hashim Thaci’s Heimat Region  Drenica und ist bis heute auch in Albanien für seine Todes Schwadronen  bestens bekannt.

Kryetari i sapozgjedhur i Skenderajt akuzohet për vrasje

Publikuar: 15.11.2013 – 09:40Prishtinë, 15 nëntor – Sami Lushtaku akuzohet për vrasje. Kryetari i rizgjedhur i Skenderajt ngarkohet nga Prokuroria e EULEX-it edhe për veprën penale të cenimit të integritetit trupor dhe shëndetit të civilëve. Lushtaku është njëri nga pesëmbëdhjetë pjesëtarët e ish-UÇK-së, të akuzuar për krime të luftës. Ky rast njihet si “Grupi i Drenicës”.Për kohën për të cilën akuzohet, Sami Lushtaku ishte komandanti i Zonës Operative të Drenicës. Prokurori i rastit, Mauricio Salustro, pretendon se i akuzuari Lushtaku, veprën penale e ka kryer në shtator të vitit 1998. Në aktakuzën e plotë të siguruar nga ‘Tribuna’, prokurori pretendon se ndaj Sami Lushtakut ka dëshmuar personi që konsiderohet bashkëluftëtar i ngushtë i tij, shkruan kjo gazetë.

Madje Lushtaku e dëshmitari i koduar me shkronjën ‘D’, janë shumë të njohur mes vete, edhe përtej shoqërisë së luftës. Në aktakuzë përshkruhet edhe lidhja familjare ndërmjet tyre.

http://www.kohaditore.com/?page=1,13,165718

 

Zeka’s lawyer Gafurr Elshani told BIRN that “we believe [the raid] has to do with the Drenica Group case”.

Fifteen former Kosovo Liberation Army fighters from a wartime guerrilla cell known as the Drenica Group were indicted last week for alleged war crimes against civilian detainees.

Three ex-KLA commanders, Latif Gashi, Rrustem Mustafa and Nazif Mehmeti – the so-called ‘Llapi Group’ – were convicted earlier this year of abusing civilian detainees in the Llapashtica/Lapastica prison.

Former KLA commander and transport minister Fatmir Limaj and nine other defendants accused of abusing Serb and Albanian civilians and Serb prisoners of war at the Klecka detention centre were acquitted in September.

The EU rule-of-law mission raided journalist Milaim Zeka’s house in a case believed to be connected to the indictment of 15 former Kosovo guerrillas suspected of war crimes.

Edona Peci
BIRN

Pristina

kosovo-journalist-questioned-on-violating-criminal-procedures

14 Nov 13 Kosovo Journalist Raided By EU PoliceThe EU rule-of-law mission raided journalist Milaim Zeka’s house in a case believed to be connected to the indictment of 15 former Kosovo guerrillas suspected of war crimes.

Terroristen Fraktion:

Das von der UN bezahlte KPC, arbeitet direkt unter dem Kommando von
Agim Ceku mit Terroristen zusammen! Der gesamte Report ist ein
einziger Skandal, was die NATO treibt, denn Agim Ceku war in 2001
auch zu einem “Führungs Kurs direkt beim Georg C.Marshall Centrum” in
Garmische Parten-Kirchen eingeladen zusammen mit dem Mafia Aufbau
Helfer General Klaus Rheinhardt.

Defense & Foreign Affairs Daily

A German spokesman had, in recent months, made clear anti-Serbian
remarks, highlighting the biased nature of the supposedly impartial
international force supposedly administering Kosovo with the support
of KFOR military units and police provided by donor nations [a Polish
police unit was in charge of the area of Metrovica when the incident
occurred]. UNMIK had, additionally, on several occasions, tried to
overturn international warrants and criminal proceedings against one
of the key Kosovo radicals, known war criminal Agim Ceku, who was now
working as the Commander of the Kosovo Protection Corps (KPC), which
was, in fact, created out of the narco-terrorism organization, the
Kosovo Liberation Army (KLA/UCK).2
The October 15, 2003, GIS/Defense & Foreign Affairs report also
indicated that Ceku’s KPC was directly engaged in support of
Albanian-trained Islamist terrorists, noting:
“During the first half of August 2003, 300 Albanian-trained guerillas
— including appr. 10 mujahedin (non-Balkan Muslims) — were
infiltrated across the Albanian border into Kosovo, where many have
subsequently been seen in the company (and homes) of members of the
so-called Kosovo Protection Corps which was created out of Kosovo
Albanian elements originally part of the KLA. In fact, the Kosovo
Protection Force seems almost synonymous with the Albanian National
Army (ANA), the new designation for the KLA. The guerillas were
trained in three camps inside the Albanian border at the towns of
Bajram Curi, Tropoja and Kuks, where the camps have been in operation
since 1997.”

http://www.freerepublic.com/focus/f-news/1100906/posts

oder

FBI KOngress Reports etc..

Wesley Clark outet die Ben Laden Verbindung zu der UCK-KLA und ebenso
bestätigt, das für 400 Milliarden Dollar Drogen geschmuggelt werden,
vor allem von der UCK und der Albanischen Mafia, welche bekanntlich
beste Verbündete von Solana, dem CIA und der NATO sind. Ebenso
besteht eine direkte Verbindung zum 11.9.2001!
He said that a group of about 300 young Kosovo Albanians, who had
been attacked by the concept of a Greater Muslim state, was trained
in northern Albania and then transferred to Kosovo with their
trainers, mujahidin fighters from Middle Eastern and North African
countries.
http://kaydee.forclark.com/story/2004/1/9/174445/8886/

>>>

EULEX verhaftet im Kosovo: Astrit und Arben Krasniqi Inhaber der: APEX Spiel Casino

Eine ziemlich üble Mafia, rund um Geldwäsche und Betrug. In Albanien hat man diese Leute ebenso praktisch alle Spiel Casionos geschlossen und die Geräte beschlagnahmt. Tausende von Spiel Automaten wurden eingeschmuggelt und Kosovaren sind praktisch zu 80 % die Drahtzieher der OK bei den Albanern. Kleines Land, von Dumm Kriminellen regiert.

10/15/2013

Weitere Aktionen rund um die Spiel Casino und Wett Mafia in Albanien

3

29 Tetor 2013 – 09:04

Kosovë, kontrollohen kazinotë
100 milionë euro qarkullim

PRISHTINË – Dy vëllezërit, Arben dhe Arjan Krasniqi, pronar të lojërave të fatit “Apex”, si dhe punëtori i tyre, Arben Neziri, janë arrestuar të hënën në mëngjes nga njësia speciale e policisë së EULEX-it, nën dyshimin se kanë kryer vepër penale të detyrimit.

Po ashtu, të njëjtët dyshohet se kanë kryer edhe transaksione të dyshimta jashtë vendit. Operacioni që ka zgjatur gjatë gjithë ditës së hënë, është kryer nën urdhrat e prokurorit të EULEX-it, që vepron në kuadër të Prokurorisë Speciale të Kosovës.

Zëdhënësi i misionit EULEX-it, Blerim Krasniqi, e ka konfirmuar bastisjen që ka ndodhur në lokalet e lojërave të fatit “Apex”, shkruan gazeta Zëri.

Mirëpo, ai nuk ka dhënë ndonjë informacion shtesë në lidhje me bastisjen, por as për personat që janë arrestuar. Informacione më të hollësishme rreth arrestimit të hënën nuk ka pasur as avokati mbrojtës i Arben Krasniqit, avokati Arianit Koci.

“Ka qenë një operacion i bastisjes në shtëpinë e Arben Krasniqit dhe në lokacionet e “Apex Games”. Prokuroria dyshon që kemi të bëjmë me veprën penale të detyrimit. Kjo situatë shumë shpejt do të sqarohet”, ka thënë avokati Koçi.

Redaksia online
(ac/shqiptarja.com)
– See more at: http://www.shqiptarja.com/kosova/2727/kosove-kontrollohen-kazinote-100-milione-euro-qarkullim-184398.html#sthash.GTKHKbnI.dpuf

Die Weltweit operiende Mafia NOVOMATIC Group im Spiel Casino und Geldwäsche Geschäft in Albanien

 Null Lizensen, Null Genehmigungen, Fake Firmen und immer mit der Mafia, und schon ist man bei den Österreichern gelandet, was die seit über 20 Jahren treiben. Das geht auch oft bei anderen Firmen um Kredit Betrug, denn die Dokumente und angeblichen Bau Leistungen, existieren nur auf dem Papier.
Bildung braucht man in Albanien nicht: man hat facebook und Spiel Casinos, wie Sport Wetten.

Immer dabei: Albanische und einheimische Politiker.

Standard Geschäft in Albanien: Gefälschte Lizensen, Zertifikate für die Glücks Spiel Automaten, Haupt Betreiber die Politiker, oder die Mafia Polizei und Geheimdienst Gestalten – identisch wie bei den Grundstücks Urkunden. Wie soll ein Staat je so funktionieren, wo die komptenten Admisntrativen hoch kriminell ausgebremst werden, oder gar entlassen werden. Der gerade in Tirana hingerichtet Elvis Doci, verkaufte ebenso sehr viele dieser Spiel Automaten (mit gefälschter Zertifizierung) und wurde nun hingerichtet. Im Vorstand der Mafia Casino Organisation: Admiral. Dieses Verbrecher Imperium, was man überall sah, wo die Gross Drogen Schmuggler und Verbrecher, ihre illegalen Bauten errichteten ist direkt von den Österreichern (ADMIRAL Casinos & Entertainment AG (ACE)) mit kriminellen Partner aufgebaut worden, was an Sokol Kociu erinnert, seinem Schweizer Partner und die Disco „Albania.“ in 1995 bereits in Tirana, bis das Tonnen schwere Drogen Imperium aufflog.Die Östereicher, haben in Mazedonien, Montenegro, Kroatien, Slowenien, die identische Betrugs Masche aufgezogen mit Kriminellen. lt. eigenen Angaben: 3,2 Milliarden € Umsatz in 43 Staaten und die Partner sind ja egal: Geldwäsche für die Unterwelt, nur hat man seine Firmen im Ausland nicht einmal registrieren lassen.Die NOVOMATIC Group aus Wien. Der Gangster und Bestechungs Experte: Wolfgang Grossruck, war wieder aktiv. Der Jahres Bericht 2012,gibt Aufschluss, über die vielen Casinos in Albanien, wo die Firma seit über 10 Jahren operiert. Casino Albania Einen ganzen Staat, komplette Innenstädte, vor allem auch bei Schulen und Univeristäten mit Spiel Casinos zuzubauen, obwohl in der Nähe von Schulen total verboten, ist schon eine einmalige Dreistigkeit und sagt auch viel über diese Pleiten der Österreichischen Firmen in Albanien aus. Man hat einen Riecher, aber nur für die Geschäfte mit primitiv Kriminellen, wie schon die Hypo Alpe Adria und die grossen Abschreibungen der Betrugs Projekte bei den Österreichischen Banken aufzeigt. Die Albanische Regierung blockierte die Website von der sport Wetten Firma Baste Online, welche weder in Italien, noch in Albanien eine Lizenz hatte.

 

siehe auch

Neben Österreichern, tauchte ein Deutscher mit der Kosovo Mafia auf, welche bereits ein illegal gebautes Hotel in der Pista Ilyria hatten, der Spiel Casino Websites betreibt, vor 3 Jahren in Albanien. Das Spiel Casino System, ist unter der Website: Saphirh zu finden.

 

Gerüchte gehen auch herum, das die meisten Spiel Casinos, von Skhelzen Berisha aufgebaut wurden mit kriminellen Clans, wobei real der Sohn von Salih Berisha, niemals 80 % der Spiel Casinos kontrollieren kann, denn vor aller Augen sind bekannte Mafia Familie ebenso die Betreiber. Ein gigantisches Pyramid System im Stile des Salih Berisha. Fakt ist das prominente Tropoja Banditen (wie der Skeja Clan), identisch mit der National Guard, wie dem Mafia Geheimdienst SHIS, viele illegale Lokale und auch Spiel Casino bauten und betrieben. Die komplette Polizei Abteilung, gegen die Wirtschafts Kriminalität mit 155 Direktoren wurde geschlossen.

Gambling connected to politics and crimeRama: We’ll shut down online bets. Hundreds of Millions of USD lost abroad

A. Kontaci Mafia Boss, seine Firma APEX und 98 % der Spiel Automaten haben keine Genehmigungen

Der Horror der Sklaven Firma Bechtel & Enka im Kosovo: Krimet e “Bechtel”-it me punëtorë

Mit Bestechungsgeld holte sich direkt Recep Erdogan, mit den korrupten Amerikaner, solche Aufträge und heute müssen die Arbeiter 12 Stunden arbeiten, für praktisch Nichts und verdienen weniger als bei normalen Baufirmen, wo ca. 12 € pro Tag und echte 8 Stunden Arbeit, inklusive Mittags Pause normal wäre.

 

Bechtel ist überall mit Bestechung und Betrug an solche Aufträge gekommen, wobei die Verträge immer Skandalös sind. siehe Kroatien, Albanien, Rumänien und Kosovo.

 

Krimet e “Bechtel”-it me punëtorë (Foto-dokument)

Besiana Xharra Publikuar: 28.10.2013 – 12:12

Komente (29) Publiko në:     

Laura Hasani

Të lënduar në vendin e punës, tashmë invalidë të përjetshëm dhe pa shpresë së mund të punojnë sërish për të siguruar kafshatën e gojës, janë dhjetëra ish-punëtorë të kompanisë “Bechtel- Enka”, e cila është duke e realizuar projektin më të shtrenjtë që nga paslufta në Kosovë, që kap vlerën prej rreth 1 miliard euro.

Punëtorët e kësaj kompanie detyrohen të punojnë punë të rënda fizike nga 12 orë në ditë, ndërsa një orë pune u paguhet vetëm 1.35 euro. Ata guxojnë të hanë vetëm një herë në ditë bukë, duke u ballafaquar me presionin e vazhdueshëm nga punëdhënësi.

Punëtorët shqiptarë përpos që janë të diskriminuar në paga, krahasuar me punëtorët tjerë, ata kanë vetëm një ditë në muaj pushim, në kundërshtim me Ligjin e Punës në Kosovë, përderisa detyrohen të punojnë edhe punë të tjera jashtë profesionit të tyre.

Aty kuzhinieri detyrohet të punojë edhe si shofer, e ky i fundit edhe pastrues. Punëtorët obligohen të nënshkruajnë një vendim jashtëligjor, ku kompania “Bechtel – Enka” nuk merr përsipër nëse ata lëndohen pas tetë orëve punë, ndërkohë që nëse refuzojnë të nënshkruajnë, punëtorët humbin vendin e tyre të punës.

Ata tregojnë tmerrin që kanë përjetuar dhe shumë të tjerë që nga zori vazhdojnë të punojnë në këtë kompani, ku u shkelen të drejtat e tyre pa mëshirë.

Jo vetëm vdekjet e disa punëtorëve në “Bechtel – Enka” në Kosovë, në vendin e tyre të punës kanë kaluar në heshtje, por edhe dhjetëra raste të lëndimeve ku tashmë punëtorët kanë mbetur invalidë të përjetshëm fshihen nga zyrtarët e kësaj kompanie.

Kurse ata punëtorë që kanë bërë kërkesën për të formuar sindikatën e punëtorëve, pos që nuk u është lejuar, ata janë larguar nga puna.

Dhjetëra ish-punëtorë që tashmë kanë mbetur në gjendje të rëndë shëndetësore të larguar nga puna, rrëfejnë detajet e historive të tyre rrëqethëse për gazetën “Zëri” .

Zëdhënësja e kësaj kompanie, Ela Ruci, vlerëson se me rëndësi është kryerja e punëve para kohe. Ndërkohë që zyrtarët e Bashkimit të Sindikatave të Punëtorëve të Kosovës (BSPK) e konfirmojnë zyrtarisht se në “Bechtel-Enka” ndodh një anarki totale e diskriminim i punëtorëve nga punëdhënësi në mënyrat më të këqijat.

Kuzhinieri që mbeti invalid

S. Bujaxhiu (50 vjeç) mezi bën hapin për të ecur, boshti i tij kurrizor është i dëmtuar rëndë dhe nuk ka shërim për të. Ai ka mbetur përjetë invalid dhe pa asnjë shpresë për të punuar.

Bujaxhiu i cili jeton në Prizren, ka qenë kuzhinier në kompaninë “Bechtel – Enka”. Një ditë njëri nga mbikëqyrësit e tij turq ka kërkuar nga ai që t’i kryejë një punë tjetër që kishte të bëjë me elektrikë me njërin nga kamionët e kompanisë. Ai kishte pranuar të dalë nga kuzhina, sepse në të kundërtën, siç thotë ai, “nëse refuzon punë të largojnë pa mëshirë”.

Më së paku do t’i kishte shkuar mendja se kamionit nuk i punojnë mirë frenat. Pasi ndalet për të marr porosinë që shefi i tij i kishte kërkuar ngre frenin e dorës dhe del jashtë duke qëndruara përpara kamionit. Ndërkohë frenat e dëmtuara bëjnë që ta zënë përfundi Bujaxhiun. “Tentoja në ato momente ta ndalja me duar nga paniku kamionin, por më hipi mbi trup duke më thyer dy këmbët dhe duke më dëmtuar përjetë kurrizin”, tregon për gazetën “Zëri” rrëfimin e tij rrëqethës Bujaxhiu.

Ai ishte dërguar në spital për kontrolle, duke e lënë për 5 ditë me radhë pa asnjë intervenim.

“Pesë ditë kam mbetur ashtu me këmbë të thyera pa asnjë diagnozë. Pas pesë dite këmba fillojë të më prishet dhe pastaj me shpejtësi më dërguan në Tiranë, ku u konstatua se i kam të thyera dhe se ka qenë rrezik me mbet krejt pa to”, tregon për tendencën e “Bechtel – Enka” për ta fshehur rastin. Në Tiranë më pas është konstatuar se Bujaxhiu do të ketë përgjithmonë probleme me boshtin kurrizor.

“Më operuan, por ishte vonë, kam mbet me pasoja për të tërë jetën, nuk eci mirë ndërsa nuk guxoj as të çoj 1 kile peshë, dhe punë nuk do mund të bëj më kurrë”, fliste me dhimbje për gjendjen e tij shëndetësore Bujaxhiu.

Ai ka mbetur në shtëpi, ndërsa djali i tij në shkollë të mesme është detyruar ta ndërpresë mësimin për ta mbajtur familjen. I neglizhuar tërësisht nga kompania ku ai ka punuar, ka vendosur që të nisë procedurat gjyqësore për dëmshpërblim.

Nga frika se mos do ta humbas vendin e punës, një tjetër koleg i Bujaxhiut, ka punuar me brinjë të thyer në vendin e punës.

I detyrojnë të nënshkruajnë jashtëligjshëm

Ruzhdi Kele nga Prizreni, rreth 50 vjeç, ish-punonjës në departamentin e sinjalistikës atë të sigurisë, një natë teksa po largonte shenjat e kompanisë nga rruga, kishte rënë në një pusetë. Ashtu i lënduar ka vazhduar të heq tabelat nga rruga, nga frika se nëse ankohet e largojnë nga puna.

Atij i ishin thyer dy brinjët, dhe dhimbja e detyron të paraqitet te mjeku i kompanisë.

“Gjendja nisi të më përkeqësohet dhe pas 10 ditësh bëjë incizimin dhe përcaktohet se i kam brinjët e thyera”, tregon Kele. Ai bën të ditur se mbikëqyrësi i tij turk e kishte sugjeruar që të mos marrë pushim mjekësor, por të rrijë disa ditë në shtëpi e të pushojë duke i premtuar se do ta paguajë. “Pranova aty për aty, por sapo mbërrita në shtëpi, të njëjtën ditë, më mori në telefon dhe më kërkoi që të nesërmen të paraqitem në punë. Shkova punova ashtu me dhimbje të mëdha, durova shumë dhe u detyrova të lë punën”, tregon ky ish-punëtor i kësaj kompanie.

Ai tregon letrën që e kanë detyruar zyrtarët e “Bechtel – Enka”-s ta nënshkruajë me të cilën punëdhënësi nuk merr asnjë përgjegjësi 8 orë pas orarit të rregullt të punës edhe pse ai ka punuar nga 12 orë në ditë.

“Unë vetë e kam nënshkru këtë letër, nuk kam guxu me refuzu se automatikisht kisha dalë nga puna. Aty çdo refuzim të është kushtuar me largim nga puna”, thotë Kele.

B. Gashi, një tjetër punëtor i “Bechtel – Enka”-s, rreth 40 vjeç, i cili si pasojë e një aksidenti gjatë orarit të punës, e ka lënduar qafën dhe i njëjti është konstatuar me raport të mjekut se nuk do të mund të punojë më.

“Punëdhënësi për disa muaj më ka paguar 70 për qind të pagës 8-orëshe ndonëse unë kam punuar 12 orë, por kur mjeku ka konstatuar se mua më duhet të më vazhdohet pushimi mjekësor ‘Bechtel – Enka’ më ka ndërprerë ndihmën”, tregon për gazetën, Gashi i cili po ashtu është në proces gjyqësor.

Erdogan Oreshka, rreth të 45-ve, është një tjetër ish-punëtor i “Bechtel – Enka”-s, shofer i cili po ashtu ka mbetur i paaftë për punë për tërë jetën. Atij i është ngarkuar më shumë sesa që i është lejuar kamioni dhe për pasojë është rrotulluar.

“Nga 45 tonë maksimumi sa më është lejuar ata më kanë ngarkuar me 62 tonë”, flet Oreshka, teksa tregon krahun e operuar në të cilën gjendet shufra e hekurt dhe si rezultat nuk mund të kryejë më këtë punë.

”Për disa muaj kam qëndruar në pushim mjekësor, pastaj jam kthyer në punë, por me urdhër të mjekut që të bëjë punë të lehta, por pas pak ‘Bechtel – Enka’ papritmas brenda ditës më ka larguar nga puna”, tregon për gazetën Oresha.

Shoferin e detyrojnë të punojë pastrues

N. M. ka katër vite që punon në “Bechtel – Enka”, ka hyrë si shofer, por më pas e kanë detyruar që të punojë si pastrues. Nga frika se do ta nxjerrin nga puna, ai ka pranuar çdo gjë që i është kërkuar nga shefat e tij. “Punoj 12 orë në ditë dhe kam vetëm një ditë pushim në muaj, ndërsa nuk më lejohet më shumë se një herë në ditë të ushqehem”, tregon ky tjetër punëtor i maltretuar nga kompania “Bechtel – Enka”.

Ai paguhet 1.35 centë për një orë. Çdo ditë udhëton nga dy orë nga Mamusha. “Fillimisht kemi pasur të siguruar transportin por tash na e kanë ndërprerë”, tregon ky punëtor, i cili ka frikë t’i bëhet publik emri i tij i plotë, për të mos e humbur vendin e tij të punës…………

http://zeri.info/artikulli/18987/krimet-e-bechtel-it-me-punetore-foto-dokument

Thaçi’s government has been characterised with nepotism, non-transparency and corruption

Jakup Krasniqi, sagt nun: Hashim Thaci, ist ein ordinärer Betrüger, wo wir ergänzen wollen: Er ist ein dummer Idiot und nie einen Beruf gelernt noch studiert,oder eine Schule abgeschlossen. Identisch wie Joschka Fischer, der nur einen Taxi Schein hatte, keinen Schul Abschluss.

Krasniqi: Hashim Thaçi është hajn dhe mashtrues ordiner

Kryeparlamentari Jakup Krasniqi jo në mënyrë tërthorazi, por të drejtëpërdrejtë kryeministrin e Kosovës Hashim Thaçi e ka quajtur hajn dhe mashtrues ordiner. Këtë deklaratë Krasniqi e …

Just thugs, idiots and criminals! Hashim Thaci, the same stupid idiot like Salih Berisha.

Kosovo – 2013 local election: The Battle for Prishtina
28.10.2013

Such early election will be of great importance not only for local development and improvement of the life of Kosovo citizens, but will at the same time trigger a fight to take over local communities by the competent young people who are willing to make their best efforts for the benefit of their fellow citizens, or by certain individuals whose primary goals have been, for many years, to satisfy their own personal interests and needs.

TheInternational Institute for Middle-East and Balkan Studies (IFIMES) in Ljubljana, Slovenia, regularly analyses events in the Middle East and the Balkans. IFIMES has prepared an analysis of the current political situation in Kosovo in view of the local election scheduled for 3 November 2013. The most relevant and interesting sections from the comprehensive analysis entitled “KOSOVO – 2013 LOCAL ELECTION: THE BATTLE FOR PRISHTINA” are given below.

Kosovo – 2013 local election:

The Battle for Prishtina

On 2 November 2013 the second local election is to take place in Kosovo since the country proclaimed its independence on 17 February 2008. The voters will elect mayors and deputies to local assemblies.

The Central Election Commission (CEC) of Kosovo has confirmed 103 political entities to run at the local election: 33 political parties, 52 citizen initiatives, 16 independent candidates and two coalitions, with altogether 7,932 candidates. The electorate comprises 1,779,357 voters who will vote in 38 municipalities (previous election: 33 municipalities). There are 27 Serbian lists (24 citizen initiatives and three political parties) in the total number of political entities participating at the local election. The Serbian community in North Kosovo (the municipalities of Kosovska Mitrovica, Zvečan, Zubin Potok and Leposavić) will participate for the first time at local election organised by the authorities in Prishtina. The election campaign has officially started on 3 October 2013.

The Brussels Agreement signed by the Belgrade and Prishtina authorities has enabled the formation of the Community of Serb Municipalities in Kosovo. The Community is established with the statute and guaranteed by the laws of Kosovo that can only be amended with a two-third majority. Accordingly, the Community can only be dissolved by a decision of member municipalities. Although established outside the Kosovo legal system, it is an integral part of Kosovo and does not belong to the Republic of Serbia (points 1 and 2). The Community of Serb Municipalities will represent an official institution that will be formally connected with the Belgrade authorities.

DISSATISFACTION WITH THAÇI’S GOVERNMENT

The citizens of both majority Albanian and minority ethnic communities are mostly dissatisfied with the work of the incumbent Prime Minister Hashim Thaçi and his government which has failed to take appropriate action to fight organised crime and corruption and to improve the living standard of its citizens, reduce unemployment and attract investments. Most of the media are controlled by the governing elite and political parties, and the fundamental human rights are still at a very low level, especially when it comes to ethnic minorities. The government would have to change its political approach in order to develop effective employment programmes, modify the economic investment policy and make further investments in the implementation of the justice system which currently accounts for only 0.47 % GDP. The Kosovo judiciary is currently tested with the case of one of the biggest drug dealers in Europe Naser Kelmendi who was arrested in Prishtina this year on charges of murder and who was added to the black list by the US President Barack Obama. The Kelmendi case will reveal numerous criminal connections in the region, including Prishtina, Belgrade, Banja Luka, and notably in Podgorica and Sarajevo. The opening of the case could also shed some light on criminal connections with the controversial Security Minister of Bosnia and Herzegovina Fahrudin Radončić in Sarajevo.

The government also failed in the field of gaining recognition of the Kosovo state – in view of the very slow pace of the recognition process as compared to the general euphoria and expectations when the country proclaimed its independence. The lack of activities on the part of the government in order to continue the process of gaining international recognition has led to political apathy among the electorate. Relations with the neighbouring countries, especially with Macedonia, have regressed.

The incumbent government and its Prime Minister often interfered in the work of Kosovo’s institutions whose autonomy is guaranteed in the Constitution. This is how an affair with the Kosovo Central Bank was produced leading to unjustified apprehension of one of the most successful bank governors Hashim Rexhepi in July 2010 who was later freed of all charges. Thaçi’s government has been characterised with nepotism, non-transparency and corruption. According to the 2012 corruption index from Transparency International Kosovo is ranked 105th of all together 174 countries which were included in the survey on corruption, thus occupying the same position as Algeria, Armenia, Bolivia, Gambia, Mali, Mexico and the Philippines (Source: Transparency International Corruption Perceptions Index 2012).

PDK GAVE UP ON PRISHTINA

Expectedly the main political fight at the forthcoming local election will be fought for Prishtina, Kosovo’s capital and home to a quarter of Kosovo citizens. Until now Prishtina has been regarded the main bastion of Democratic League of Kosovo (LDK), the party led by the incumbent Mayor and LDK President Isa Mustafa. Other main election races are expected in the municipalities of Prizren/Prizren, Gjilan/Gnjilane and Gjakova/Đakovica……………….
– See more at: http://www.ifimes.org/en/researches/kosovo-2013-local-election-the-battle-for-prishtina/#sthash.T5VyF439.dpuf

 

Kosovo thugs in schools

– See more at: http://www.shqiptarja.com/#sthash.kfIs2xFX.dpuf

Jetzt schiessen die Ober Idioten und Mitglieder der Todessschwadronen und Terroristen schon gegenseitig tod.  Gani Geci, hat auf den Gangster Azem Syla einem Dumm Betrüger geschossen. Beides Mitglieder der übelsten Verbrecher Familien im Kosovo. Heute gegen 13 Uhr in Skenderaj, wo sowieso nur Kriminelle rund um Sami Lushtaku etwas zu sagen haben.

Policia e shpall të dyshuar Gani Gecin, ai mohon të ketë shtënë

Prishtinë, 28 tetor – Rreth i incidentit të ndodhur në Skenderaj, në orët e pasditës është prononcuar edhe Policia e Kosovës nëpërmjet një komunikate.
Sipas policisë, sot, rreth orës 13:20 në Sheshin “Adem Jashari” në Skenderaj ka filluar të mbahet tubimi përmbyllës i fushatës parazgjedhore i Partisë Demokratike të Kosovës, i cili  tubim ka përfunduar rreth orës 13:45, pa asnjë incident.
Ndërsa rreth orës 13:55, Policia e Kosovës ka pranuar një informacion se në rrugën “Ahmet Delija” të Skenderajt, ka ndodhur një  rrahje në progres ku sipas informacioneve të para dyshohet se është sulmuar fizikisht deputeti i PDK-së Azem Syla dhe Adnan Koci, truprojë i deputetit Gani Koci.
Nga informacionet e deritanishme dyshohet se personat e dyshuar janë Gani Geci me  disa anëtarë të familjes së tij, ku njëri prej tyre dyshohet se ka mbajtur armë në dorë.
Sipas policisë, bazuar në hetimet fillestare dyshohet se në vend  ngjarje ka ndodhur një e shtënë në ajër me armë zjarri, por mbetet të hetohen të gjitha rrethanat e mundshme të këtij rasti.
Sipas informacioneve te deritanishme nga tereni nuk është raportuar për ndonjë person të lënduar apo të plagosur.
Njësitet relevante policore kanë reaguar me urgjencë në vendngjarje dhe kanë arritur ta vejnë situatën nën kontroll, ku gjatë këqyrjes së vendit të ngjarjes është gjetur një gëzhojë e armës së zjarrit.
Për të gjitha veprimet policore është informuar prokurori përkatës dhe për informacionet e mëtutjeshme do të ju mbajmë të informuar, thuhet në komunikatën e Policisë.
Siç dihet, gjatë ditës është raportuar se Gani Geci ka sulmuar me armë zjarri deputetin Azem Syla, por Geci thotë se ai nuk ka shtënë i pari në drejtim të Sylës. Në një deklaratë dhënë KTV-së nëpërmjet telefonit Geci ka theksuar se deputeti Azem Syla ia ka parkuar veturat para lokalit të tij në Skenderaj. “Në momentin kur Azem Syla ka kryer fushatën elektorale është kthyer për tu futur në veturë por njëri nga truprojat e tij më ka sharë”, ka thënë Geci. Ai më pas thotë se ka nxjerrë një revole plastike dhe e ka drejtuar kah Azem Syla me ç’rast ka nxitur reagimin truprojave të Azem Sylës të cilët sipas tij kanë shtënë në drejtim të Gecit.
 

Gecët mohojnë të ketë shtënë ndokush prej tyre në Azem Sylën

Skenderaj, 28 tetor – (E plotësuar) Haxhi Geci, vëlla i Gani Gecit, i cili u përfol sot se ka shtënë në Azem Sylen, në një prononcim për KD-në ka mohuar të gjitha ato që janë thënë në medie të ndryshme për Ganiun, duke i kualifikuar si shpifje. Ai mandej ka deklaruar se e ka dëshmitar Rafet Ramën, i cili dëshmon që askush nuk ka gjuajtur në Azem Sylën, e mandej ka sqaruar se shpejt do të dalin me një deklaratë në emër të familjes Geci.
Vetë Gani Geci i tha “Kohës Ditore” se nuk është e vërtetë të ketë shtënë në Azem Sylën.
Më vonë përmes telefonit është prononcuar Fadil Geci, i cili po ashtu ka mohuar se vëllai i tij, Ganiu nuk ka shtënë në këndo dhe si rrjedhojë ka thënë se as nuk ka pasur pse të arrestohet. “Ganiu nuk ka pasur  asnjë fjalosje me askënd, se lërë më të këtë shtënë me revole. Andaj as nuk ka pasur nevojë të arrestohet askush, Ganiu është në shtëpi”, ka deklaruar Fadil Geci, i cili ka thënë se “sot revolja ka shkrepur nga eskorta e tyre (zyrtare,v.j.”.
Një dëshmitar që ka qenë afër vendit të ngjarjes i ka treguar gazetës se e ka parë një njëri të përgjakur, por në QKMF kanë mohuar se dikush i plagosur ka kërkuar ndihmë. Raportimet e disa medieve s e i plagosuri ishte Labinot Ismet Smakiqi, nga Abria e Poshtme e Skenderajt,  i cili është i punësuar në njërën prej ministrive tëQ së Kosovës, janë mohuar nga familjarët.
 

Paqartësi rreth të shtënave ndaj Azem Sylës, Labinot Smakiqi s’është i plagosur

Skenderaj, 28 tetor –  (E plotësuar) Një i afërm i Labinot Smakiqit, për të cilin disa portale raportuan se është i plagosur, rezulton i pasaktë. Kësht i tha portalit Koha.net një i afërm i tij. Ndërkohë Fadil Geci ka mohuar  që i vëllai i tij, Gani Geci, të ketë shtënë në Azem Sylën. Sipas këtij burimi, në fakt nga eskorta e Azem Sylës është shtënë dhe me atë rast është plagosur një preson, të cilin “e ka marrë me vete eskorta”. Disa  medie raportuan se Gani Geci sot ka shtënë  me armë ndaj Azem Sylës  në Skenderaj. Këtë lajm të pakonfirmuar zyrtarisht e e ka transmetuar “Ekspres”, duke u thirrur në njoftimin nga një i afërm  i Sylës.
Policia e Kosovës ende nuk ka dhënë asnjë informacion për këtë rast.
Azem Syla ka qenë komandant i Shtabit të Përgjithshëm të Ushtrisë Çlirimtare të Kosovës. Pas lufta është përfshirë në strukturat më të larta të Partisë Demokratike të Kosovës, ndërsa aktualisht është deputet i Kuvendit të Kosovës.
Edhe Gani Geci ka qenë pjesëtar i UÇK-së, kurse pas luftës edhe deputet i LDK-së në Kuvendin e Kosovës. http://www.kohaditore.com/?page=1,13,163586

Policia konfirmon incidentin Geci-Syla në Skenderaj

Die Gashi – Agim Ceku Mafia mit korrupten Militär Beschaffungs Verträgen im Kosovo

Der Dumm Dödel der Kosovo Mafia: Hashim Thaci, hatte ja eine Korruptions freie Regierung sogar garantiert. Eine Albanische Garantie halt, weil die nicht einmal verstehen, wie schwachsinnig solche Garantien sind.


Das korrupte ausl. Stiftungen und Organisationen Stipendien vor allem gegen Geld, Sex vergeben ist Nichts Neues, und führte zum Untergang der Albaner Bildung. Der Verwandte von Fatmi Limaj, erhielt so ein teures US Stipendium, was von Gerichten als illegal vergeben dokumentiert ist.

Die NATO Militär Aufbauer haben ihre Verbrecher Systeme ja nicht Anders gewollt und Deutschland machte es ja vor, wie das läuft u.a. mit vollkommen überteuerten Heckler & Koch Waffen, ohne Ausschreibung vor Jahren mit Hashim Thaci.

Allgemein bekannt, warum diese kriminelle Enterprise im Rechts freien Raum in Europa geschaffen wurde, was ein Willy Wimmer auch einmal im Detail bestätigte, wobei der Pyschopat: Danie Fried, NATO Vorbeter, für das kriminelle Enterprise war, und in der Versenkung verschwand, als sein Name bekannt wurde.

„““The US needs Kosovo for deployment of military installations on its territory in order to control South East Europe where the routes to Middle East oil riches start. There are the following NATO or NATO used military facilities in the Balkans: Hungary (Taszar), Romania (Deveselu, the port of Constanza, Mihail Kogalniceanu air base ), Bulgaria (the Novo Selo Training Range, Aitos Logistics Center near Burgas, Bezmer Air Base near Yambola, Graf Ignatievo air force base), Bosnia and Herzegovina (installations near Banja Luka, Mostar, Sarajevo, a small facility near Doboj), Croatia (Shepurin, Slun, Đakovo, Pula), Macedonia (Petrovec, a base near Kumanovo, Krivolak), Greece (Crete, and installations near Larissa) and finally Kosovo, (Bondstill and two installations near Montiff near Gnillane, a base near Vitina, artillery installation near Kaçanik, a base near Balovac near Podujeva). (4) According to Geiro the Kosovo Liberation Army is a punitive force that includes heads of mafia clans and is destined to oppress civilian population. It could never come to power without NATO and other Western power centers. (5)“““

Die Familie Gashi, gehört zu den kriminellsten Familien Europas, Langzeit Geschäfte von Drogen, bis Waffen, Betrug, Aufbau der Mafia Monopol Firmen im Kosovo, als Zoll Direktor u.a. der Tankstellen und Michael Steiner, wurde von der Familie wie es üblich ist, gut versorgt. Warum diese Verbrecher Familien Stapelweise nach Deutschland reisen kann, ebenso wie gut dokumentierte Albanische Drogen Schmuggler wie Hekuran Hoxha aufwäärts, gibt viele Fragen auf, der Deutschen Innen Politik.

Diesmal geht es um neue Militär Uniformen, welche natürlich die Firma erhältt, wo der Chef Leibwächter des Agim Ceku, Firmen Anteile hat.

Një kompani, në të cilën është pronar aksionesh Xhafer Gashi, fitoi një tender nga Ministria e Forcës së Sigurisë, e udhëhequr nga Agim Çeku, për furnizimin me uniforma në vlerë prej mbi 1.2 milionë eurosh. Gashi para shtatë vjetësh ishte përgjegjës për sigurinë e Çekut, kur ky i fundit ishte kryeministër i vendit. Biznesmeni, përveç me ministrin, ka punuar edhe me zëvendësministrin e Forcës së Sigurisë, Bejtush Gashin, i cili drejtoi për katër vjet një njësi biznesi ku kishte pronësi Xhafer Gashi. Ministria e Forcës së Sigurisë thotë se respektoi ligjin kur negocioi kontratën me Poligonin e Shenjëtarisë “Katana”.

Kur Agim Çeku ishte kryeministër i vendit, më 2006, përgjegjës për sigurinë ishte Xhafer Gashi, tash një biznesmen që ka hise në kompaninë  Poligoni i Shenjëtarisë “Katana”,  e cila në shtator të këtij viti fitoi një tender milionësh, të negociuar nga Ministria e Forcës së Sigurisë së Kosovës.

Më 2008 Çeku dha dorëheqje nga posti i kryeministrit. Një ofertë për punë iu bë nga “Instituti për Studime të Sigurisë dhe Integrimeve „Katana”, në të cilin kishte hise ish-vartësi i tij, Xhafer Gashi.

Çeku thotë se nuk e kishte pranuar ofertën që të shërbente si kryetar bordi në këtë institut, por Agron Jusufi, drejtor i Poligonit të Shenjtarisë “Katana”, me bazë në Obiliq, pohoi se ish-kryeministri kishte qenë pjesë e bordit.

Xhafer Gashi, aksionari i kompanisë që fitoi tender nga MFSK-ja më 27 shtator të këtij viti, përveç raporteve me ministrin Çeku, ka punuar edhe me zëvendësministrin e Forcës së Sigurisë, Bejtush Gashin.

Zëvëndësministri prej vitit 2007 deri më 2011 ishte drejtor i Institutit për Studime të Sigurisë dhe Integrimeve “Katana”.

Instituti, që tash është mbyllur, ishte njësi biznesi që shërbente për nevojat e kompanisë së sigurimit fizik WDG, kompani kjo në pronësi të Xhafer Gashit e Agron Jusufit.

Agjencia Kundër Korrupsion konfirmoi se do të nisë hetim për këtij rasti.

“Është shumë interesant. Unë sapo e përcolla te hetuesit për trajtim të mëtutjeshëm”, tha Hasan Preteni, drejtor i Agjencisë Kundër Korrupsion, pasi u pyet për këto lidhje, nga ana e gazetës.

Çeku e Gashi deklaruan për Gazetën Jeta në Kosovë se nuk kërkuan këshilla nga kundërkorrupsioni në kohën kur u nda tenderi, pasi kanë konsideruar se kjo situatë nuk përbente shkelje të Ligjit për Parandalimin e Konfliktit të Interesit.

Ligji obligon agjencinë që të ofrojë interpretime ligjore për mundësinë e konfliktit të interesit, nëse kjo i kërkohet.

Ligji, po ashtu, obligon zyrtarët që të shmangin konfliktin e interesit, “pavarësisht nëse ai është real apo i mundshëm”.

Ministri i Ministrisë si autoriteti më i lartë, bazuar në Ligjin e Prokurimit, ka mandat të vendosë për tenderët e autoriterit kontraktues.

Ndërkohë, zëvendësministri nuk është ligjërisht përgjegjës për tenderët.

Kontrata e Ndjeshme e MFSK-së  

Ministria e Forcës së Sigurisë, nëpërmjet procedurës së negociuar pa publikimin e njoftimit për kontratë (tender i mbyllur), shpalli fitues në shtator të këtij viti kompaninë Poligoni i Shenjëtarisë “Katana”, në tenderin “furnizim me uniformë (unike kamuflazh), rezistente ndaj ujit për nevojat e FSK-së”.

Poligoni i Shenjëtarisë “Katana” është në pronësi të Xhafer Gashit e Agron Jusufit.

Bazuar në të dhënat e Agjencisë për Regjistrimin e Biznesit të Kosovës kompania është themeluar në qershor të vitit 2010.

Dy biznesmenët, Gashi e Jusufi, kanë në pronësi të tyre edhe kompaninë e sigurimit fizik “WDG”, e konstituuar në mars të vitit 2003.

Në njoftimin e publikuar në faqen zyrtare të Komisionit Rregullativ të Prokurimit Publik, thuhet se vlera totale bazuar në çmimin për njësi të kontratës 24 mujore është 1 milion e 112 mijë e 800 euro.

Ministria arsyeton vendimin e saj për të shkuar në procedurë të negociuar me aspektin e “ndjeshmërisë dhe sigurisë”.

“..sepse këto uniforma janë unike, si për nga disenji, përbërja e materialit specifik sipas standardeve të NATO – s, si dhe kamuflazh digjital, që i ka të inkorporuar elementet e sigurisë ( hartën e Republikës se Kosovës),” thotë Ibrahim Shala, zëdhënës i MFSK-së .

Ligji i Prokurimit Publik lejon procedurën e negociuar kur Autoriteti Kontraktues vlerëson se nuk mund të zhvillohet tender i hapur për arsye objektive e teknike.

Derisa në këtë tender të furnizimit me uniforma, MFSK-ja aplikoi procedurë të mbyllur, më herët për tenderët që ndërlidhën me furnizim me uniformë kishte aplikuar procedurë të hapur.

Gazeta Jeta në Kosovë gjeti se MSFK-ja në të kaluarën zhvilloi tre tenderë të hapur të furnizimit me uniforma që ishin fituar nga kompani të ndryshme.

Më 19 korrik të vitit 2010, nëpërmjet tenderit të hapur, MFSK-ja kishte kontraktuar një kompani për furnizim me uniforma pune për kadetët e Forcës së Sigurisë së Kosovës.

Më 30 shtator të vitit 2010, nëpërmjet tenderit të hapur, ku kishin konkurruar 12 kompani, ishte shpallur fituesi i tenderit “Furnizimi me uniforma ushtarake (xhaketa dimërore –kamuflazh) për FSK-në”.

Më 15 maj të vitit 2013, nëpërmjet tenderit të hapur, ishte përzgjedhur fituesi i tenderit “Furnizim me uniforma ceremoniale për kadetët e Qendrës për Studime Universitare të FSK-së”.

Kur zëdhënësi i MFSK-së, Ibrahim Shala, u pyet se pse këto tri aktivitete prokurimi ishin të hapura dhe jo të negociuara, ai deklaroi se Ministria tashmë është përgjigjur duke iu referuar shpjegimit që MFSK-ja dha për aplikimin e procedurës së negociuar në rastin e tenderit të fituar nga Poligoni i Shenjëtarisë “Katana”.

Zëdhënësi Shala deklaroi se pjesë e procesit vlerësues të këtij tenderi kanë qenë edhe ekspertë të NAT-it në Kosovë  (Ekipit Këshillues të NATO–s).

Zyra për Media e NATO-s ende nuk ka dhënë një qëndrim rreth pjesëmarrjes në vlerësimin e këtij aktiviteti prokurimi.

Bejtush Gashi | Foto: MFSK

Çeku mohon se ishte pjesë e Institutit “Katana” 

Pjesëmarrjen e ekspertëve të ekipit këshilldhënës të NATO-s në Kosovë e përmendi edhe ministri Agim Çeku.

Ai deklaroi për Gazetën Jeta në Kosovë se nënshkroi në fund rekomandimet e komisionit që e shpallnin fitues të tenderit prej mbi 1.2 milionë eurosh kompaninë, ku ka hise Xhafer Gashi.

“Unë jam ministër dhe normalisht që jam në dijeni. Por, komisioni ka konstatu se kompania i plotëson kriteret dhe nuk ka këtu konflikt interesi”, thotë Çeku.

Ai deklaroi se Xhafer Gashi u punësua në Kryeministri pasi emërimit të tij në pozitën e kryeministrit në vitin 2006.

“Po, është e vërtetë që Xhafer Gashi u punësua në pozitën e shefit të sigurimit në Kryeministri pas shkuarjes sime aty. Pas lënies së Kryeministrisë, unë pata ofertë për të punuar në “Katana”, por kam refuzuar. Nuk e kam pranuar atë ofertë”, thotë Çeku.

Por, Agron Jusufi, drejtor i Poligonit të Shenjëtarisë “Katana”, pohoi se Çeku ishte pjesë e bordit të Institutit për Studime të Sigurisë Katana .

……………………

Çeku ishte cituar nga mediat si ish-kryeministër, ndërsa Gashi si drejtor i Institutit “Katana”.

Objekti i kompanisë Poligoni i Shenjëtarisë Katana  

Jusufi: Ndikim ka pasur përgatitja e kompanisë 

“Realisht që 10 ditë kam dhënë dorëheqje nga kompania. Kontaktoni me personin zyrtar për këtë çështje, Agron Jusufin.  Nuk e di çfarë ka ndodhur me tenderin, pasi që prej datës 1 tetor nuk jam më aty për shkak të aktiviteteve të fushatës”, thotë  Xhafer Gashi.

Kompania fitoi tenderin më 29 shtator, dy ditë para se Gashi të aktivizohej në fushatë. Ai është kandidat i Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës për kryetar të Obiliqit.

Ndërkohë, Agron Jusufi, drejtori i kompanisë, deklaroi se kontrata ende nuk është nënshkruar por, sipas tij, procesi është në vijim të procedurave.

“Xhafer Gashi dhe Agim Çeku janë njohur edhe më herët. Unë edhe Çeku njihemi edhe më përpara. E njoh prej vitit ’95, sepse kam studiuar në Kroaci”, thotë Jusufi.

…………….

Tekstit i kontribuan: Liridona Hyseni e Kaltrina Rexhepi

Die Autorin provoziert im Wahlkampf eine Kandidatin mit Schleier

 

Der Banke Sektor ist sehr schlecht entwickelt im Kosovo, wie das Foto zeigt, wo jede Bank eigene Automaten aufstellt, weil Nichts funktioniert.

 

 

Bankat e pazhvilluara

Resmie Ballazhi Publikuar: 19.10.2013 – 08:35

Komente (0) Publiko në:     

Foto: Laura Hasani

Sektori Bankar i Kosovës konsiderohet si më i pazhvilluari në Ballkanin Perëndimor, sipas një raporti të Fondit Monetar Ndërkombëtar (FMN) për Kosovën, i cili është publikuar të premten.

“Sektori bankar i Kosovës është rritur me shpejtësi, por edhe është më i pazhvilluari në Ballkanin Perëndimor, gjë që pasqyron në pjesën më të madhe nivelin relativisht të ulët të zhvillimit ekonomik. Ritmi i shpejtë i rritjes i krediti dhe depozitave private në Kosovë në dekadën e fundit duket se është në linjë me nivelin fillestar të ulët të thellësisë. Me gjithë rritjen e shpejtë, thellësia e sektorit bankar të Kosovës, në veçanti kredia e sektorit privat, është ende më i ulët se ai i fqinjëve”, thuhet në raport.

Më tej, thuhet se ky pozicionim është mjaft i pritshëm, dhe pasqyron nivelin e saj më të ulët të zhvillimit ekonomik. Në raport më tej thuhet se deri në krizën financiare të 2008-2009, vendet e Ballkanit Perëndimor patën një bum krediti, në disa raste të financuar nga financimi i huaj, por në të kundërt, sektori bankar i Kosovës, megjithëse i dominuar nga bankat e huaja, në pjesën më të madhe financohet nga depozitat e vendit.

………………………….

Rexhep Kelmendi, wurde heute in Peja im Kosovo in einem Lokal erschossen

Die NATO, Deutsche Poltiiker und Diplomaten bauten diese Verbrecher Strukturen auf, oft für private Lobby Geschäfte, als private Beute im Kosovo und Albanien.

von Erich Schmidt-Eenboom

Einer der grossen Verbrecher Clans des Kosovo, der es bis zu Gerichts Dolmetscher auch in Deutschland brachte und von kriminellen Deutschen Politischen Zirkeln, wie der UN aufgebaut wurde.

Im Zentrum von Peja im Kosovo, bei dem Kultur Haus, wurden 2 grosse Verbrecher aus dem Kelmendi Clan erschossen. im Lokal “Ipon”.

Naser Keljmendi soll den Heroinhandel aus der Türkei nach Westeuropa kontrolliert haben. Seit Jahren wurde der aus dem Kosovo stammende Mafiaboss mit internationalem Haftbefehl gesucht. Nun verhafteten ihn die Ermittler in der Hauptstadt des Landes. mehr…

Der Kelmendi Clan gehört zu den grössten Verbrecher Clans des Balkan und eine Verwandte ist sogar Gerichts Dolmetscherin in Deutschland. Eng verbunden mit der Deutschen Politik (vor allem um Joschka Fischer und die SPD), mit Hashim Thaci und Ekrem Luka und zentrale Figur und Haupt Financier für jedes Verbrechen im Balkan und im Kosovo. Der Kelmendi Clan vermittelte auch Hunderte von Dolmetscherin u.a. für die Deutsche Bundeswehr und das diese Personen aus der OK kommen war im Sommer 1999, für jeden Bundeswehr Offizier offensichtlich. Wie die IEP Militär Studie in 2007, ist praktisch von Beginn an, inkusive der NATO – KFOR Stäbe* Alles von der Kosovaren Mafia unterwandert. Eng verbunden, sind und waren diese kriminellen Clan, auch über den Osmani – Clan in Hamburg vor dem Hamburger Senat, Lobby Vereinen, mit höchsten Deutschen Politikern, denn man wollte ja im Balkan auch Geschäfte machen. Kurz gesagt, spielen Deutsche Politiker, eine wesentliche Rolle, beim Aufbau und der Finanzierung der Drogen- und Menschenschmuggler Netze in Deutschland, was ja den Verantwortlichen auch durch BND Berichte gut bekannt war. Aber auch die Deutschen Autofirmen brauchten Partner vor Ort, wobei die Balkan Mafia Möglichkeiten der Geldwäsche suchten wie u.a. die Familie Stanaj und der Firma Roksped,in Montenegro mit VW. Deutschland spielte eine Schlüsselrolle in den Balkan Ländern bei der Korrumpierung nur damit Geschäfte gemacht werden, wie die hohe Geldstrafe nun auch gegen Mercedes deutlich zeigt.

47 Seiten secret NATO Report, über die Verbrecher Kartelle. Kelmendi, sind wichtige Partner, der Deutschen Politischen Verbrecher Kartelle, welche den Kosovo Krieg organisierten.

Der Bruder von Ramuz Haradinaj, Daut wurde vom ITCY, wegen Entführung, Folterung und Mord verurteilt und auch wegen Verbrechen gegen die Menschlichkeit an Zivilisten und wegen den Grausamkeiten auch durch Vergewaltigungen und Folter!

* Zuhälter in Hamburg mit KFOR Ausweisen der Deutschen Bundeswehr und mit Visa versorgt: Kein Problem für die Hamburger Politik Mafia! Man war ja Kunde in den Edel Bordellen.

LLUKA, KELMENDI, BLJAKAJ und TUZI finanzieren und organisieren Drogen- und Waffenschmuggelkanäle. Die Drogenlieferungen erfolgen vorwiegend aus der Türkei und arabischen Ländern über Albanien, wo HARADINAJ zu Polizei- und Militärkreisen gute Verbindungen hat. Er setzt auch Albaner ein, die in diesem Land leben; der wichtigste war HODERDZHONAJ Mentor aus DECANI (er wurde 2001 wegen Drogenhandels in TIRANA festgenommen).
19    PPDK: Partei des demokratischen Fortschritts Kosovos; weitere Gründungsmitglieder sind:
GRABOVCI Adern (ehemaliger Finanzminister der PGoK), GASHI Ilhami (PPDK-Präsident),
KELMENDI Rexhep
(stellvertretender PPDK-Präsident; sein Bruder, KELMENDI Fetim,
ist TMK-Mitglied und lebt in POCESCE/Kosovo

Die grossen Kosovo Verbrecher Clans: Ekrem Luka


Ekrem Luka, auch im BND Bericht 2005 als einer der Haupt Drahtzieher der Kosovo Mafia erwähnt. Und natürlich auch immer dabei als Hintermänner: Die Super Verbrecher der US Firma BAT, einer Art Zigaretten Mafia Monopol Verbrecher Organisation für den Balkan. Der Verbrecher ist so mächtig, das keine Zeitung mehr über ihn heute im Kosovo schreibt, obwohl bei Interpol seit 20 Jahren gut dokumentiert.

Einsatz ohne Regeln

von ERICH RATHFELDER

Um halb sechs Uhr morgens umstellten mehrere dutzend italienische Carabinieri und KFOR-Soldaten das Anwesen von Ekrem Lluka in Peja (serbisch Pec), der zweitgrößten Stadt des Kosovo. Mit schussbereiten Maschinenpistolen drangen sie auf das Grundstück vor. Und sie nahmen den schlaftrunkenen Besitzer fest, dazu noch einige seiner Freunde – unter ihnen den Bruder des Oberkommandierenden der Kosovo-Streitkräfte TMK, Agim Ceku.

Auf dem Grundstück fanden sie, wonach sie suchten: 260 Tonnen Zigaretten. Alles Schmuggelware. Dazu waren 5 automatische Gewehre, 5 Pistolen, 500 Schuss Munition, eine Maschine zur Herstellung gefälschter Banderolen für Zigaretten und 5 Radiotransmitter, die offenbar der Kommunikation mit Bandenmitgliedern dienten, im Haus.

Diese Aktion fand am 22. Oktober dieses Jahres statt. Und es sah ganz danach aus, als ob der UN-Administration im Kosovo ein wichtiger Schlag gegen das organisierte Verbrechen gelungen wäre. Denn Ekrem Lluka gilt als eines der wichtigsten Mitglieder der kosovo-albanischen Mafia, von dem gesagt wird, er habe sogar die Macht, die russische und andere konkurrierende Mafia-Gruppen Europas vom Kosovo und sogar vom gesamten Südbalkan fern zu halten.

Ekrem Lluka ist selbstverständlich ein reicher Mann. Neben einer legalen Firma, die ebenfalls mit Zigaretten handelt, besitzt er lokale TV- und Radiostationen. Und einer seiner besten Freunde ist der ehemalige UÇK-Kommandeur der Region Dukadjin, Ramush Harandinaj, heute Chef der drittgrößten politischen Partei der Kosovoalbaner, der „Allianz für den Fortschritt“ (AAK). Harandinaj kontrolliert politisch die Region. Geschäftsleute der Stadt Peja klagen darüber, dass Harandinaj von ihnen Schutzgelder erpresst. Öffentlich wollen sie jedoch nichts sagen. „Die haben ihre Verbindungen bis ganz nach oben in der Unmik, der UN-Mission im Kosovo“, erklärte einer der betroffenen Geschäftsleute kurz nach der Festnahme Llukas. Gäbe er sein Wissen der UN-Polizei zu Protokoll, müsste er befürchten, von den Pistoleros der Mafiosi abgestraft zu werden. „Der Lluka kommt ohnehin wieder frei.“ Schon zwei Stunden später war es tatsächlich so. Lluka wurde nach einer Befragung entlassen. Und er ist bis heute frei.
………………..
http://www.taz.de/1/archiv/archiv/?dig=2002/11/25/a0169

Albaanisches System. Ein bisschen Schmiergeld und schon kann man seine Geschäfte auch weiterhin Straffrei betreiben im Verbrecher Staat Kosovo, wo keine Justiz funktioniert.

siehe auch der Super Verbrecher Sabit Geci.
Ekrem Luka, auch im BND Bericht 2005 als einer der Haupt Drahtzieher der Kosovo Mafia erwähnt. Und natürlich auch immer dabei als Hintermänner: Die Super Verbrecher der US Firma BAT, einer Art Zigaretten Mafia Monopol Verbrecher Organisation für den Balkan. Der Verbrecher ist so mächtig, das keine Zeitung mehr über ihn heute im Kosovo schreibt, obwohl bei Interpol seit 20 Jahren gut dokumentiert.

Hakmarrja, dyshohet të jetë motivi i vrasjes së dyfishtë në Pejë

(E plotësuar) Dy persona janë vrarë në qytetin e Pejës në rrugën “Weslly Clark”, të shtunën rreth orës 19:30.

Publikuar: 13.10.2013 – 10:00Pejë, 13 tetor – (E plotësuar) Dy persona janë vrarë në qytetin e Pejës në rrugën “Weslly Clark”, të shtunën  rreth orës 19:30.
Lajmin për Kohavisionin e ka konfirmuar, Xhevat Ibraj, zëdhënës i policisë së Kosovës për Rajonin e Pejës.

Rexhep (Xhekë) Kelmendi (51) nga Peja, , ka mbetur i vdekur në vendin e ngjarjes, ndërsa Kastriot Kukaj (Toti) (31) i plagosur rëndë është dërguar në QKUK, por nuk ka arritur t’i mbijetojë plagëve të marra.
Viktimat kanë qenë ulur në   lokalin “Ipon”, ndërsa kanë rënë nën sulmin me armë zjarri automatike, që ka ardhur nga një makinë në lëvizje, e cila është larguar me shpejtësi nga vendi i ngjarjes.
Nga breshëria e plumbave ka humbur jetën rexhep Kelmendi nga Peja, anëtar i familjes Kelmendi që ka qenë cak i një numri shumë të madhe sulmesh në këto 14 vjet të pasluftës dhe ka pasur disa të vrarë deri në ditën e sotme, vrasje nga të cilat ende asnjë nuk është zbardhur krejtësisht.
Viktima tjetër Kastriot Kukaj (Toti), poashtu nga Peja, i ndodhej në objektet që janë në pronësi të familjes Kukaj, përballë Shtëpisë së Kulturës.

më shumë

– See more at: http://www.shqiptarja.com/#sthash.zqFFAdLG.dpuf

Kryeministri ngushëlloi familjen e Ramadan Kelmendit

Kryeministri i Republikës së Kosovës, Hashim Thaçi i ka dërguar një telegram ngushëllimi familjes Kelmendi, me rastin e vdekjes së ish-deputetit të Kuvendit të Kosovës, Ramadan Kelmendi.

më shumë

Konfiskohen 40 kg ari, arrestohet togeri

Foto nga vendi i ngjarjes

(E plotësuar) Operacioni i policisë i realizuar mbrëmë në qytetin e Pejës kishte në shënjestër arin.

Indeksonline ka raportuar që nga fillimi i operacionit dhe përfundimi i tij sjell në pranga një toger policie, tre qytetarë dhe konfiskimin e rreth 40 kilogramëve të arit.

Operacioni ka zgjatur më shumë se 10 orë dhe në të ka qenë i përfshirë Inspektorati Policor i Kosovës dhe njësia speciale e PK-së.

Mësohet se janë konfiskuar 13 kg ari i pastër dhe 27 kg lëndë e përpunuar ari.

Kryeshefi ekzekutiv i këtij institucioni, Fitim Shishani ka thënë se po hetohet nëse ari i konfiskuar është ai që është vjedhur në Dhomën e Dëshimeve në Pejë.

Shishani ka thënë se Inspektorati është i përkushtuar për të monitoruar vazhdimisht sjelljen e pjesëtarëve të Policisë së Kosovës.

Ndërsa kapiten Baki Kelani, zëdhënës i Policisë së Kosovës ka deklaruar për Indeksonline se mbrëmë janë realizuar 13 bastisje në rajonin e Pejës më qëllim gjetjen e arit të vjedhur kohë më parë në Dhomën e Dëshmive në Pejë./V.K/Indeksonline/

 

OK steht im Kosovo keineswegs für alles in Ordnung – Beispiel: Ramush Haradinaj (Video)

von Dirk ~ 26. November 2008. Zu lesen unter: MilNWBw BND MAD, Video.

 


Krieg

UCK – Zur Karriere einer terroristischen Vereinigung

von Erich Schmidt-Eenboom

Den Nährboden für militante Separatisten im Kosovo schuf die fatale Entscheidung von Slobodan Milosevic, der Provinz im Januar 1989 ihre Autonomie zu rauben und an die Stelle der strukturellen Benachteiligung eine massive Repression zu setzen. So bildeten sich zum Anfang der 90er Jahre zunächst regionale Widerstandsgruppen, die jedoch erst mit einem Bekennerschreiben zu einem terroristischen Anschlag im Februar 1996 als UCK die Medienbühne der Weltöffentlichkeit betraten. Zunächst und bis 1997 bestand die UCK nur aus einem schmalen Kern von nur etwa 2.000 professionellen Kämpfern – darunter etwa 250 ehemalige Offiziere der jugoslawischen Bundesarmee – und den zahlenmäßig dominierenden Dorfmilizen, die aus den traditionellen tribalen Clanstrukturen gebildet wurden.

Die militärische Taktik der Terror-Gruppe bestand von vornherein darin, mit ihren Kernverbänden serbische Polizeistationen und -konvois aus dem Hinterhalt anzugreifen und sich anschließend in die Berge zurückzuziehen, so dass die schlecht bewaffneten Dorfmilizen anschließend den Counter-Guerilla-Operationen der serbischen Sicherheitskräfte hilflos ausgeliefert waren. Bei ihren militärischen »Nadelstichen« gegen Regierungstruppen und Sonderpolizeien setzte die UCK – inzwischen verstärkt durch islamische Kämpfer aus Afghanistan, Tschetschenien und dem Iran – zunehmend auch auf Angriffe gegen die serbische Minderheit im Kosovo.

Die amtliche Auskunft des Auswärtigen Amtes vom 28. Dezember 1996 an das Niedersächsische Oberverwaltungsgericht spiegelt die Lage und die Ziele der Parteien im Bürgerkrieg zwischen UCK und serbischen Verbänden: „Nach Erkenntnis des Auswärtigen Amts sind die Maßnahmen der Sicherheitskräfte in erster Linie auf die Bekämpfung der UCK gerichtet, die unter Einsatz terroristischer Mittel für die Unabhängigkeit des Kosovo, nach Angaben einiger ihrer Sprecher sogar für die Schaffung eines ´Groß-Albanien` kämpft.“ Am Frieden wenig interessiert eskalierte die rapide anwachsende UCK den Bürgerkrieg und kontrollierte im September 1998 40 Prozent des Kosovo. Die jugoslawischen Streitkräfte schlugen zurück und massakrierten dabei vielfach unbewaffnete Zivilisten. Die Drohung mit Luftschlägen führte im Oktober 1998 zu einer Waffenstillstandsvereinbarung, aber die hielt nur bis zum Januar 1999. Die UCK nahm ihre Operationen wieder auf und die jugoslawischen Streitkräfte ermordeten im Gegenzug 45 Zivilisten.

Neun Tage vor Beginn des Nato-Luftkriegs hatte das AA am 15. März 1999 dargelegt: „Wie im Lagebericht von 18.11.1998 ausgeführt, hat die UCK seit dem Teilabzug der (serbischen) Sicherheitskräfte im Oktober 1996 ihre Stellungen wieder eingenommen, so dass sie wieder weite Gebiete im Konfliktgebiet kontrolliert. Auch vor Beginn des Frühjahrs 1999 kam es weiterhin zu Zusammenstößen zwischen UCK und Sicherheitskräften, auch wenn diese bislang nicht die Intensität der Kämpfe vom Frühjahr/Sommer 1996 erreicht haben… Es handelte sich bei den jugoslawischen Gewaltaktionen und Gewaltexzessen seit Februar 1998 um ein selektives gewaltsames Vorgehen gegen die militärische Untergrundbewegung (insbesondere der UCK) und deren Umfeld in deren Operationsgebieten. Ein staatliches Verfolgungsprogramm, das sich auf die gesamte ethnische Gruppe der Albaner bezieht, besteht nach wie vor nicht.“

Die UCK selbst bezifferte im Vorfeld von Rambouillet die Zahl der Toten in dem bis dahin elfmonatigen Kampf im Februar 1999 auf 2.000.

CIA-Chef George Tenet warnte zu dieser Zeit, dass es beim Ausbleiben einer Friedenslösung nach dem Winter zu einer massiven Verschärfung der militärischen Auseinandersetzungen im Kosovo käme, da die UCK inzwischen weit besser ausgebildet und ausgerüstet sei als zuvor. Die Lage sei auch deshalb viel gefährlicher als im Bosnien-Krieg, weil die Kriegsparteien hier nicht erschöpft seien. Dem Armed Services Committee des Senats erklärte der CIA-Chef Anfang Februar 1999, Belgrad werde versuchen, die UCK ein- für allemal auszuschalten, während die Rebellen die Fähigkeit gewonnen hätten, den serbischen Streitkräften größere Verluste zuzufügen. Beide Seiten würden voraussichtlich die Zivilbevölkerung angreifen und es würde weit mehr als die 250.000 Flüchtlinge der vergangenen Jahre geben. Hintergrund dieser Warnungen waren u.a. die Hinweise des österreichischen Heeresnachrichtenamtes, das die Operation »Hufeisen« der jugoslawischen Streitkräfte aufgeklärt hatte.

Finanziert wurde die UCK seit Mitte der 90er Jahre durch Millionenbeträge, die sie vor allem von Exilalbanern aus der Schweiz und der Bundesrepublik Deutschland erhielt. Im Sommer 1998 bezifferte der Verantwortliche Ibrahim Kelmendi die Tageseinnahme auf 300 000 DM. Neben den »Spenden« erhielt die UCK auch zwangseingetriebene »Kriegssteuern«und – ausweislich der Ermittlungen von Europol – große Summen aus dem von Albanern kontrollierten Bereich der organisierten Kriminalität. Serbische Schätzungen beziffern die Gesamteinnahmen bis März 1999 auf etwa 900 Millionen DM, der BND spricht von 500 Millionen DM.

Die militärische Stärke der UCK betrug 1997 etwa 15.000 Mann. Durch Rekrutierungen im Ausland, im Kosovo und in Flüchtlingslagern wuchs sie 1998 deutlich an und konnte insbesondere ihren Bestand an »hard core fighters« von 2.000 bis 1999 auf 12.000 steigern. Nach einem Kriegsmonat des Nato-Luftkriegs reklamierte der UCK-Sprecher am 20. April 1999 in der Tageszeitung Die Welt eine Armee von 50.000 bewaffneten Kämpfern sowie weiteren 50.000 Rekruten, die noch bewaffnet und ausgebildet werden müssten. Das Gebiet, das die Untergrundarmee kontrolliere, beherberge 700.000 Kosovaren. Diese Angaben mögen übertriebene Propaganda sein. Doch während die Nato das Kriegsgeschehen im Kosovo auf die Darstellung einer serbischen Vertreibungs- und Vernichtungskampagne gegenüber einer wehr- und schutzlosen Zivilbevölkerung verkürzt, findet zugleich ein blutiger Bürgerkrieg zwischen UCK und serbischen bewaffneten Kräften statt. Nach jugoslawischen Angaben wurden allein an der Grenze zu Albanien Anfang April 1999 ca. 150 UCK-Kämpfer getötet.

……………….

Erzfeind der USA als UCK-Ausbilder


Osama Bin Laden, Terrorist Nr. 1 in den Augen der US-Regierung, ihm galt im letzten Jahr der US-Raketenangriff auf Afghanistan, hat nach einem Bericht der Washington Times in seinen Lagern UCK-Kämpfer ausgebildet. Die Ausbildungslager lagen dem Bricht zu Folge in Bosnien-Herzogowina und in Afghanistan. Unter Berufung aus Geheimdienstkreisen berichtet die Zeitung am 04.05. auch über eine Finanzierung der UCK durch den Milliardär Bin Laden. (SZ, 05.05.99: UCK-Kämpfer bei Bin Laden ausgebildet)

http://gabrieleweis.de/denkwerkstatt/analytisches/schmidt-eenboom-uck-terroristische-vereinigung.htm

aus

http://www.polizei-newsletter.de

4
ren“ – nicht nur in einigen Gegenden des Kosovo, sondern auch in ausland, die mit
der Entwicklung einer bestimmten kriminellen Aktivität im Zusammenhang stehen.
Gewaltbereitschaft.
Der Einschätzung vieler Kriminalisten zufolge sind alle kriminel-
len albanischen Gruppen, unabhängig davon, woher sie genau kommen, gewaltbe-
reit. Zu einer solchen Beurteilung kam es aufgrund der Tatsache, dass die albani-
schen kriminellen Gruppen bei ihren Versuchen,
ein Problem zu lösen, im Allgemei-
nen nicht vor dem Gebrauch von Waffen zurü
ckschrecken. Anders als Kriminelle an-
derer Volkszugehörigkeit, die zunächst Gespräche für die Lösung von Problemen su-
chen und erst, wenn sie keine Lösung erreichen, zu Waffen greifen, setzen die alba-
nischen Kriminellen Waffen zu Beginn als Mittel dazu ein, den Gegner dazu zu zwin-
gen, mit ihnen aus der Position des Untergeordneten und Schwächeren heraus zu
sprechen. Das ist eine traditionelle Eigenschaft krimineller albanischen Gruppen.
Familiäre Beziehungen.
Die Organisation der verschiedenen kosovarischen krimi-
nellen Gruppen gründet sich in erster Linie auf verschiedener familiärer, stammes-
interner, regionaler und ethnischer Basis. Bis jetzt wurde (mit Ausnahme einiger
neuer, extremistischer, islamistischer Gruppen) im Kosovo keine Organisation fest-
gestellt, die auf der religiösen Zugehörigkeit begründet ist.
Diese spezifische Form der kriminellen Organisation wird gewöhnlich auf das gegen-
seitige Kenntnis der persönlichen und familiären Werte gegründet und zielt darauf ab,
dass es von vorne herein unmöglich ist, durch
Infiltration von Polizeibeamten oder
sonstigen, in den Gruppen unerwünschte Personen, Einzelheiten nach außen dringen
zu lassen
3
.
Tabelle 1.
Organisationsformen der albanischen Mafia, Näheres: La
Mafia albanaise: état
2007, Bertrand Monnet,
EDHEC Business Shool, Professeur, Département Ma
nagement & stratégie, Dir
ecteur scientifique de

l’IMARISC, S.

Wie die Albanische Mafia selbst sich in ihren Videos darstellt rund um Adem Jashari, einen billig Banditen der Dummheit, baute man überall neue Häuser, hatte viel Geld, durch diese Art des Banditentums, was zur Kultur wurde.

Man verweigerte bis heute sich nur der Bildung, denn ein Albaner braucht keine Bildung, noch richtige Lehrer, denn hohle Phrasen müssen nur verbreitet werden.