Energjia, FMN pranon që shqiptarët e paguajnë shtrenjtë, por sugjeron rritje çmimi

Obwohl Albanien die höchsten Preise, für Strom im Balkan hat (nur Kroatien verlangt 1 cent mehr, ebenso von der EBRD, Weltbank, IMF ruiniert) verlangt der IMF, höhere Strom Preise in Albanien. 200 Millionen € Strom Diebstahl eine inkompetende Verwaltung, 31 Millionen € Strom Schulden der Ministerien und Behörden. Alles war vor über 10 Jahren bekannt, Nichts geschah, wie überall.

Energjia, FMN pranon që shqiptarët e paguajnë shtrenjtë, por sugjeron rritje çmimi

Edlira Shehu

Postuar më: 5 Prill, 2014 tek Aktualitet

14-724x1024

Energjia është një nga çështjet më të diskutuara sot në ekonominë tonë. Duket se qeveria shqiptare, e sheh si një ndër mundësitë  ku të gjenerojë të ardhura, ndaj masat kanë kaluar në ekstrem për vjedhësit e energjisë. Javën e kaluar u bënë ndryshime në kodin penal, dhe ka një presion të vazhdueshëm për mbledhjen e faturave të prapambetura nga institucione shtetërore që i detyrohen CEZ me miliona lekë. Tashmë “presioni” është kaq i fortë sa drejtorëve të rinj ju është kërkuar që fatura e energjisë të paguhet nga paga e tyre.

Çfarë mendon FMN për çmimin që paguajnë shqiptarët?

Fondi Monetar Ndërkombëtar në dokumentat bashkangjitur marrëveshjes me Qeverinë shqiptare pranon se çmimi i energjisë me pakicë në Shqipëri është ndër më të lartit në rajon, veç Kroacisë. Sipas FMN-se aktualisht konsumatorët shqiptarë paguajnë rreth 12 cent te euros për kilovat/orë energji përfshirë dhe taksat. Në Bullgari dhe Mal të Zi çmimi është rreth 9 cent të euros, ndërsa në Bosnjë-Hercegovinë konsumatorët paguajnë edhe më pak se kaq rreth 8 cent të euros për çdo kilovat/orë energji.

I vetmi vend i Ballkanit Perëndimor, ku qytetarët e paguajnë më shtrenjtë energjinë se në Shqipëri, sipas Fondit Monetar është Kroacia ku çmimi është rreth 13 cent të euros për kilovat/orë. Por, në Kroaci të ardhurat për frymë janë sipas Bankës Botërore 2.2 herë më të larta se sa në Shqipëri.

Paralajmërimi për rritjen e çmimit dhe çfarë mendojnë ekspertët

Vetëm pak ditë më parë Enti Rregullator i Energjisë paralajmëroi se do të rishikojë tarifat, për t’u përballur me krizën e thellë të sektorit. Ekspertët mendojnë ndryshe nga FMN, çmimi i energjisë, aktualisht po paguhet nën kosto. Në të vërtetë sipas tyre, shkak i kësaj pagese bëhen humbjet në rrjet, mos menaxhimi i mirë dhe situata kontraktuale e zhdrejtë e vendosur nga qeveria e kaluar për blerjen e energjisë.

Ministri i linjës, u deklarua pak ditë më parë se vendi humbet gati 200 milionë dollarë në vit nga vjedhjet e energjisë. Pra vjedhja dhe humbja mbeten dy nga pikat kyç të kësaj situate të vështirë në treg. Ministria e Energjetikës sipas përllogaritjeve të bëra prej saj, flet që vetëm në pesë vitet e fundit nga vjedhja dhe hyumbja e energjisë, janë arkëtuar rreth 1 miliardë dollarë më pak. Kësaj amullie i shtohen dhe çmimet e larta që vijnë nga kontratat me hidrocentralet private, të nënshkruara nga Qeveria e mëparshme, kosto këto për KESH që e blen energjinë e që subvencionohen nga shteti me taksat tona.

Memorandumi i qeverisë me FMN për energjinë

Një pikë e rëndësishme e marrëveshjes me FMN-në për marrjen e kredisë me interesa të buta është hartimi i një strategjie për energjinë, ku përcaktohet në afatmesëm zhvillimi dhe mbledhja e të ardhurave nga ky sektor dhe ku flitet dhe për rritjen e çmimit të energjisë

Task Forca për reformën e sektorit të energjisë do të zhvillojë një strategji afatmesme, në bashkëpunim me Bankën Botërore. Do të ketë ndryshime në të gjithë ligjet që rregullojnë sektorin e energjetikës – Ligji “Mbi sektorin e energjetikës”, brenda fundit të qershorit, Ligji për energjitë e Rinovueshme dhe Ligji për Efiçencën, brenda 31 dhjetorit 2014, me një model të rishikuar të tregut duke përfshirë të gjithë aktet e nevojshme nënligjore dhe rregulloret e gatshme brenda 31 dhjetorit 2014.

Ministria e Energjetikës do të projektojë një plan brenda tremujorit të parë të vitit 2014 për të rritur faturimin në rajonet kur mbizotëron informaliteti. Ministria do të përpiqet për një rritje të faturimit të saktë, fillimisht nëpërmjet shpenzimeve mesatare bazuar në konsum, dhe pastaj me masa të veçanta në lidhje me energjinë para se ta arrijë konsumatorin.

Ne gjithashtu do të rishikojmë, brenda qershorit 2014, sistemin e tarifave për të sjellë çmimet më afër çmimeve të tregut, dhe do të rishikojmë çmimet për energjinë e ushqyer nga centralet e vegjël private hidro-elektrike të shoqërive (HEC) brenda 31 dhjetorit 2014.

Përveç kësaj, ne do të rishikojmë, brenda qershorit 2014 dhe do të dallojmë qartësisht tipet e klientëve që kërkojnë subvencione për energjinë elektrike. Një strategji pritet të paraqitet në Parlament në dhjetor.

Masat administrative janë planifikuar për të ulur humbjet e sistemit dhe të zgjerojnë bazën e paguesve të faturave. Një task forcë në bashkëpunim me agjenci të tjera të zbatimit të ligjit do të identifikojë konsumatorët të cilët marrin shërbimin ilegalisht, shkëputin ato nga rrjeti, përveç kur ka një kërkesë të ligjshme, dhe do të japin asistencë për të ri-lidhur këta si klientë të rinj, ligjërisht.

Për shkak të humbjeve të mëdha në rrjet dhe normës së ulët të arkëtimeve nga shoqëria e shpërndarjes, shoqëria ka akumuluar prapambetje të konsiderueshme kundrejt shoqërisë shtetërore energjetike. Task Forca e sektorit të energjisë dhe Ministria e Energjetikës do të projektojnë një plan brenda tremujorit të parë të vitit 2014 për të zgjidhur këto borxhe të ndërlidhur, të cilët e kanë bërë sistemin jo-funksional.

Gjiknuri: Liberalizim të tregut

Ministri i Energjisë dhe Industrisë, Damian Gjiknuri, i pranishëm në analizën e punës së Operatorit të Sistemit te Transmetimit (OST), deklaroi në fund të janarit se së shpejti do të liberalizojmë pjesë të këtij tregu.

“Të mos mbetemi më tek këto projektet “ad hoc”, një copë këtu e një copë atje, por ka ardhur momenti që ne të kemi një perspektivë për 20 vitet e ardhshme, që reflekton edhe dinamikën e zhvillimit ekonomik të popullsisë, por mbi të gjitha edhe gjenerime të reja. Do liberalizohet tregu i energjisë në Shqipëri. Reforma jonë, do të synojë pikërisht në ndarjen e një pjesë të konsumatorëve të rregulluar dhe kalimin e furnizimit të tyre direkt nga rrjeti, duke dalë nga ekskluziviteti i sektorit të shpërndarjes së CEZ-it” – u shpreh ministri.

Shuhen detyrimet që institucionet buxhetore i kanë CEZ

Janë të shumta detyrimet që institucionet buxhetore i kanë borxh kompanisë CEZ. Bashki, Komuna, ndërmarrje ujësjellësi, janë disa nga institucionet që i detyrohen kompanisë në shuma të mëdha për fatura të papaguara deri në fund të vitit 2014. Gazeta Dita ka listën e plotë të këtyrë ndërmarrjeve dhe shumën e detyrimit. Gjithashtu kemi dhe vendimin e fundit të qeverisë që e shuan këtë detyrim që shkon në miliarda lekë. Kjo shuarje detyrimi bëhet për shkak te zerimit të situatës financare me dakortësi nga palët. Pasi shuma e detyrimit që institucionet buxhetore i kanë CEZ, është aq sa shuma që kjo e fundit i ka Korporatës Elektroenergjetike Shqiptare (KESH), kompani shtetërore që subvencionohet nga buxheti i shtetit. Ideja e këtij vendimi në këtë rast është për mbylljen e një qarku qarkullimi parash. Pra paratë që do merreshin nga institucionet që financohen nga buxheti i shtetit do të shkonin për CEZ dhe kjo e fundit do ja kthente sërish shtetit nëpërmjet detyrimit që i ka KESH. Në një farë mënyre është amnistuar e gjithë shuma e detyrimit që i detyroheshin CEZ këto institucione, deri më 31 dhjetor 2013.  Por nëse kjo situatë do të zerohet, ndryshe do të operohet me buxhetin që shteti ju vendos atyre që në nisje të vitit 2014. Nëse vijojnë të krijojnë detyrime me palë të treta, atëherë financat do e shlyejnë direkt palën e tretë, duke mos ja akorduar fondin e parashikuar fjala vjen bashkisë apo komunës së X vendi.

Po çfarë thotë vendimi?

Sipas vendimit të dalë dje miratohet shuarja me kompensim e detyrimeve të krijuara, të njohura dhe rakorduara mes palëve. Sipas këtij vendimi pasi institucionet buxhetore dhe institucionet që financohen nga buxheti kanë rakorduar detyrimet e energjisë elektrike të krijuara deri më datë 31.12.2013, të bëhet shuarja e tyre deri  në vlerën 4 447 019 092 lekë. “CEZ Shpërndarje, në cilësinë e Kreditorit, jep pëlqimin për këtë shuarje”, thotë vendimi. Nga ana tjetër cilësohet se “detyrimet e krijuara deri më datë 31.12.2013 të CEZ Shpërndarje ndaj KESH sh.a, për energjinë e lëvruar nga KESH sh.a, për furnizimin e konsumatorëve tariforë, të shuhen deri në vlerën 4 447 019 092 lekë”. Po kështu detyrimet e krijuara deri më datë 31.12.2013, të KESH sh.a ndaj Ministrisë së Financave, për huatë e marra nga KESH sh.a., për të cilat Ministria e Financave ka hyrë në marrëdhënie nënhuazimi, garancie shtetërore apo kredidhënie, të shuhen deri në vlerën 4 447 019 092 lekë. Pra në një farë mënyre vendimi mbyll qarkun e detyrimeve duke marrë përsipër dhe kostot financiare. Kjo bëhet me qëllim dhënien mundësi për të marrë kredi nga KESH në pasjen mundësi për blerjen e energjisë.

http://gazetadita.al/energjia-shqiptaret-e-paguajne-shtrenjte-por-cmimi-do-te-rritet-serish/

Nebih Zeqiri : Ish Gjykatësi Akuzohet Se Mashtroi Komshiun Për 77 Mijë Euro (TV)

Ish Gjykatësi Akuzohet Se Mashtroi Komshiun Për 77 Mijë Euro (TV)

null nga  Gazmend Rexhepi FerizajMars 28, 201414:24

© Të drejtat autoriale

Nebih Zeqiri nga fshati Muzeqinë Komuna e Shtimës paditet nga Avdullah Avdullahu komshiu i tij për mashtrim në vlerë prej 77, 250 eurosh.

Zeqiri, si jurist ka përfaqësuar gjatë viteve 2007 – 2012  në Gjykatën e Lipjanit familjen Avdullahu përballë një kompanie të sigurimeve në rastin e një aksidenti ku djali i Avdullah Avdullahut ishte goditur nga një veturë dhe kishte pësuar lëndime të rënda.

Sipas padisë, Gjykata e Lipjanit kishte aprovuar kompensimin prej 117 mijë eurosh për familjen Avdullahu, ndërsa Nebih Zeqiri ua kishte dhënë atyre vetëm 40 mijë, duke e ndalur pjesën tjetër për vete.

I pandehuri Zeqiri nuk pranoj fajësinë për këtë vepër, ndërsa avokati i tij kërkoi nga Gjykata që akuza të hidhet poshtë sepse nuk është ngritur në afat kohor.

Avokatja e palës së dëmtuar Labinota Qosa i tha Gazetës Jeta në Kosovë se klienti i saj është dëmtuar në besim, që ka pasur ndaj komshiut.

“Në cilësinë e paditësit subsidiar pala ime ka paraqitur aktakuzë sepse është i dëmtuar me një shumë afër 80.000 euro, ku është shfrytëzuar si pasojë e mosaftësisë së tyre, ndaj një bashkëfshatari, apo kojshisë së parë”, tha avokatja Qosa.

Në këtë rast Nehih Zeqiri i cili  ka qenë edhe ish-gjyqtar në Gjykatën për Kundërvajtje në Lipjan, paditet për mashtrim dhe keqpërdorim të besimit.

Seanca e radhës u shty në afat të pacaktuar.

Shkrime të Zgjedhura

 

http://gazetajnk.com/index.php?cid=1,1018,7918

European Bank EIB, will den Kosovo korrumpieren und Tode in Peje

Geld stehlen leicht gemacht: EIB und EBRD Bank, verlangen in der Regel 10 % in die eigene Tasche von Phantom Projekten, welche in der Regel schnell insolvent werden.

Die gesamte Privatisiserung ist ein historischer Langzeit Primitiv Betrug der Bestechung, durch Politiker, Lobbyisten, Wirtschafts Vereine und das war auch 20 Jahren bekannt. Trotzdem machten diese Berugs kriminellen Zirkel mit ihren Lobby Partner weiter.

analysis 28 Mar 14

Privatization Kills off Bosnia’s Oil Industry

Supposedly ‘lifesaving’ privatization deals with foreign partners have been a disaster for oil companies in both Bosnia’s entities.

By Drazen Simic
BIRN

Sarajevo

18 Mar 14
European Bank to Support Kosovo Private Sector

The European Investment Bank, EIB, plans to held small and medium sized companies in Kosovo and part-fund key infrastructure projects, the bank’s deputy head said in Pristina.

Edona Peci
BIRN

Pristina

The European Investment Bank, EIB, has expressed its willingness to invest in Kosovo in fields such as transport, telecommunications and energy.

Dario Scannapieco, deputy head of the EIB, spoke after a meeting with Besim Beqaj, Kosovo’s Minister of Finance.

Scannapieco said that “sustainable growth cannot happen without strong support for the private sector, in particular small and medium-sized companies.

“We will provide finance on very cheap conditions for local intermediaries and they, who have branches on the ground, will lend [the money] to the companies,“ he explained.

Thus, private banks in Kosovo will receive money from the EIB in order to lend it to private companies at agreed rates of interest, lower than those of most banks.

Beqaj said the bank was also interested in supporting the reconstruction of railways and highways in Kosovo, which he said would cost about 180 million euro.

Part of the amount to restore the continue building the motorway from Pristina to Peja, according to Beqaj, will be covered by the budget, while the rest will come from the European Bank for Development and Reconstruction and the EIB.

“We will start to make preparations so that another segment, some 27 kilometers, can be built this year,” he said.

“We mentioned the infrastructure sector, but of course there might be other projects, such as in agriculture, with which we can cooperate [with the EIB],” he added.

In July 2013 Kosovo passed legislation in order to allow the EIB to operate in the country.

The bank mainly supports projects that make a significant contribution to growth and employment in Europe through loans.

Six years after declaring independence from Serbia, Kosovo is still struggling to improve its economy. The number of foreign investors has remained low, mainly because of worries about organized crime and corruption. The rate of unemployment is also very high.

Last October, the Statistics Agency said 30.9 per cent of the population of Kosovo – 135,700 persons – were unemployed. Another 69.1 per cent, 302,844 persons, were in work. But many experts think the agency is understimating the scale of the problem.

 http://www.balkaninsight.com/

In Peje wurden erneut 2 Menschen am hellichten Tage erschossen, 5 verletzt

Policia: Dy të vrarë dhe gjashtë të plagosur
46

Policia: Dy të vrarë dhe gjashtë të plagosur

Der Kosovo Gangster Aziz Kelmendi, hat vor 2 Jahren in Tirana mit Vorsatz, seine junge Freundin zu Tode gefahren, weil sie nicht mehr für ihn als Prostituierte arbeiten wollte.

Vrasja e Emmy-t, dorëzohet biznesmeni kosovar

Biznesmeni kosovar, Aziz Kelmendi, i cili është dënuar për vrasjen nga pakujdesia të këngëtares Elsina Hidresha, apo e njohur me

Elliot Engel, a US Congressman, describes Kosovo’s “ghettoization” from the EU

Mentor der Albaner Mafia, vollkommen korrupt wie bewiesen Schutzherr des Internationalen Drogen Handels und Geldwasch Firmen.

FBI – Interpol: over the world terrorism mafia group of US Senator Eliot Engel, with Salih Berisha, Bajraktari, Bytyci – Sahit Muja

Sahit Muja, the killer Clan: Bytyci and partner of the International drug and arm Mafia

ZERI
Elliot Engel, a US Congressman, describes Kosovo’s “ghettoization” from the EU as unjust, Zeri reports. He told the newspaper that Kosovo is the most pro-Western state in the world, but still remains isolated from the West.

 

Kosova është shteti më proamerikan dhe proevropian në botë, por vazhdon të mbetet shteti më i injoruar nga Brukseli. Kështu ka vlerësuar kongresmeni amerikan, Eliot…

Deutsche Politiker und Lobbyisten erneut als Partner der Internationalen Mafia mit EMS Shipping und Heiko Luikenga

Die Deutsche Firma EMS, mit einer dubiosen Lizenz, ohne Ausschreibung für Container Verladung im Hafen von Durres ist erneut in den Schlagzeilen, weil der Inhaber ein Mitglied im größten Verbrecher Skandal der Welt ist, dem BCCI Skandal, rund um Waffen- Drogen Handel und Geldwäsche: Heiko Luikenga  u.a. wurden damals 1.000 Flugabwehr Rakten von Typ “Strela 2” geliefert. Bestechung, oder Partnerschaften mit der Familie des Hafen Direktors, sind auch in Deutschland strafbar, als Auslands Bestechung (Pariser Anti Korruptions Konvention von 1998), eine Partnerschaft mit hoch kriminellen Familien, peinlich, wie die vollkommen falsche Beratung rund um den Hafen. *

Die Kontrolle von Container Häfen, ist eine Schlüsselrolle der Internationalen Mafia, wie man am Süd Italienischen Hafen NGHRAGHETA: Gioia Tauro zeigt. Deshalb erhielt die Schweizer Gross Baufirma ZUMAX, keine Genehmigung einen Container Hafen bei Vlore zubauen, wegen der mangelnden Rechts Sicherheit in 2009 und falschen Partner der ZUMAX. Ende März 2014, setzt die Regierung die Container Scanner Lizenz aus, nachdem diese UNDOC Sicherheits Mapnahme, zur Comedy Show der Hafen Mafia verkommen ist.

Albanische Top Medien,aber auch die Staatsanwaltschaft und das Ministerium, beschäftigten sich mit dem Kriminellen Bestechungs Enterprise rund um den inzwischen Bankrotten Hafen Durres, wo gezielt Deutsche mit etlichen Bestechungs Geschäften und Partner der alten Drogen Super Mafia (wie Sokol Olldashi) sich einkauften. Der Visa Skandal und die wahren Hintermänner der Shiak Drogen Mafia, lässt grüßen. Mit dem Ex-Hafen Direktor Eduard Ndreau besteht eine direkte Partnerschaft, obwohl alle diese Joint Venture Geschäfte in Albanien in den Bankrott gingen, mit Ausnahme krimineller Geschäfte rund um Schmuggel und Geldwäsche.

Der Lizenznehmer ist auf einer kleinen Insel in Nord Deutschland ohne Strassen Anschluß. Ein direktes Betrugs Projekt der Deutschen DIWI Consult (man hat die grösste Passagier Abfertigungs Halle des östlichen Mittelmeers) mit den EBRD Kriminellen, welche Kredite geben, welche vollkommener Unfug sind. Allein hier beträgt die EU Beute (EBRD Leiter: Murat Yildiran,), über 10 Millionen €, für Nichts. Wie immer dabei und bis heute nicht verhaftet: der Lobby Vereines DAW!

Direkt mit der alten Visa- Drogen Top Mafia von Deutschland tauchte man wieder auf und im Herbst 2013, mit Deutschen Politikern aus dem Wirtschafts Ministerium und einer dubios organisierten Reise über die IHK aus Deutschland. Staatssekretär Ernst Burgbacher. Warum diese Leute in einen Chaos Hafen ihre Nase hineinstecken ist erstaunlich. Sokol Olldashi kam bei einem Verkehrs Unfall um, wo es aus Sicherheit Kreisen, durchaus Gespräche gibt, das er nieder geschlagen wurde, und dann verfallt wurde. Man nennt es die „Schwarze Hand“ in Albanien.

Die Ratten Abteilung des Verbrechens aufgelistet: An Peinlichkeit taucht erneut: Helge Tolksdorf erneut auf (schon bei dem Mercedes Bestechungs Geschäft vor über 10 Jahren aktiv), dessen Platz lt. Auslands Bestechungs Geschäfte, Aufbau von OK Strukturen u.a. mit dem Super Gangster Sokol Olldashi und den Shiak Drogen Kartellen so zu erklären ist: , das man mit den Kinder Bordell Experten, eine erneute enge Partnerschaft suchte. denn bei dieser Qualifikation auch durch  wikileaks ist das Verbrecher Kartell rund um Berisha und die Drogen Mafia des Sokol Olldashi ein idealler Partner der Deutschen.  Über 10 Jahre ungehinderte Verbrechens Partnerschaft von Deutschen Politikern ist schon eine einmalige Dreistigkeit, des Lobby Bestechungs Verbandes rund um Hans-Jürgen Müller!

04 mars 2014

http://gazetadita.al/04-mars-2014/

Wo diese Leute in 15 Jahren irgendwas angeblich gefördert hatten, wurde Alles korrumpiert und nie ein Resultat erzielt. Aber die Millionen waren immer spurlos verschwunden. Man ist natürlich auch Partner des Gangsters Nikolin Jaka, weil es normal ist. Bei Super Gehirn amputierten Gangster Bujar Nishani tauchte man auch auf, obwohl die gesamte Welt weiss, das er die Polizei und Justiz zerstört hat, welche noch unter Deutscher Leitung mit Pameca II aufgebaut wurde. Diese Peinlichkeiten der Lobbyisten, brauchen imme rein Foto, um ihre hohen Reise Spesen für Nonsens Reisen zuerklären.

Bundesministerium für Wirtschaft und Technologie (BMWi) Ernst Burgbacher. Als Vertreter der an Albanien interessierten deutschen Wirtschaft begleitete ihn DAW-Präsident Hans-Jürgen Müller. Weitere Delegationsmitglieder waren Helge Tolksdorf, für Albanien zuständiger Referatsleiter im BMWi, sowie Stephanie Hilpert, persönliche Referentin von Staatssekretär Burgbacher. Die Reise fand vom 1. bis 4 Oktober 2013 statt.

Das Hafen Bestechungs Chaos, wo die Master Pläne ausgeschaltet wurden, durch Weltbekannte korrupte Deutsche aus der Geldwäsche und dem Internationalen Waffen Handel, wo die grössten Schrott Passagiere Halle des Östlichen Mittelmeers gebaut wurde, durch die DIWI Consult, mit Hilfe von hohen Bestechungsgeldern und Partnerschaften mit der Prominenz der Albaner Mafia. Im September 1999, übernahm das Albanische Militär die Sicherheit des Hafens für viele Jahre, wegen identischen Vorgängen im Auftrage der NATO.

Ganz tief verwickelt in Waffen Schmuggel nach Libyen und in den Irak, als Mitglied der Russen Mafia und auch noch direkt mit den üblen Geschäften des vor kurzem verstorbenen Mark Rich (Chef in der Geldwäsche für Georg Soros und Partner im Welt grössten Drogen und Waffen Geldwäsche Skandal, rund um den BCCI Skandal Executive Intelligence Review (EIR)) verwickelt, und deshalb wurde man Partner mit einem der grössten Verbrecher des Balkans, des kürzlich verstorbenen Sokol Olldashi, der im Deutschen Visa Skandal schon eine grosse Rolle spielte. Da muss der Bestechungs und Betrugs Lobby Verein DAW natürlich mitmachten. Waffen schon damals nach Afghanistan, um die Afghanische Gesellschaft zu zerstören, indem man an Kriminelle Waffen verkauft. Diese hoch kriminellen Kartelle, sind allgemein Weltweit bekannt.

Man landet dann automatisch bei der dümmsten Mafia der Welt, wenn man damals schon mit Sokol Olldashi anfing und sich verweigerte, richtiges Personal auszusuchen, es seinem Partner überliess! Anfänger Fehler, wenn man Oben Partner sucht, die einschlägig berüchtigt sind und waren und direkt von der Prominenz der Drogen Barone aus Shiak  installiert wurden. Tausende von solchen Verbindungen sind nicht nur in Albanien gescheitert.

„“Durrës/Leer – Das Unternehmen Ems Shipping & Trading des Leeraner Reeders Heiko Luikenga wird in Albanien mit einem einheimischen Partner zusammen Betrieb des wichtigsten Hafens der Mittelmeer-Republik, Durrës, übernehmen. „Die Verträge sind unterschrieben“, sagt Luikenga.““

 

1992 vor US Gerichten bereits, wegen Waffen Transporten

Durres Port debacle – von der Hafen Mafia, ungültige Lizensen und der Treibstoff Betrug an den Tankstellen

auf 168 von der Russen Mafia, über Mark Rich bis Heiko Luikenga

Durrës. Gjermani ish-trafikant armësh mori terminalin lindor në port

 •    Në vitin 1992, pronari i koncesionit në Durrës z. Heiko Luikenga, bashkë me 9 të pandehur të tjerë (shtetas gjermanë, polakë dhe amerikanë), akuzoheshin për 9 vepra penale nga gjykata amerikane e distriktit të Nju Jorkut. Ndër akuzat ishte konspiracioni për t’i shitur armë kontrabandë me vlerë 96 milionë dollarë regjimit të Sadam Huseinit, mes tyre 73 000 kallashnikovë, 1 000 raketa kundërajrore MANPAD “Strela 2”, 4 000 kundërtanke
 •       E habitshme: ambasada gjermane në Tiranë nuk njeh këtë anë të errët të biznesmenit bashkatdhetar, ndonëse shërbimet sekrete kanë sinjalizuar. Jo vetëm kaq, diplomatët kanë ndikuar që t’i jepet “certifikatë virgjërie” z. Heiko Luikenga. Një delegacion i biznesit gjerman, i udhëhequr nga Ernst Burgbacher, sekretar parlamentar në Ministrinë Federale të Ekonomisë dhe Teknologjisë, paraditen e 3 tetorit 2013, vizitoi terminalin lindor, duke përgëzuar koncesionin dhënë një ish-trafikanti armësh!
 •       Më 22 janar 2014 Ministri shqiptar Edmond Haxhinasto i lutet ambasadës gjermane duke kërkuar “mirëkuptim lidhur me nevojën e pashmangshme për kontrolle në koncesionet ekzistuese”.

 

Nga Gjergj Thanasi, Thanas Mustaqi

 

DURRËS, 28 shkurt 2014 –  Privatizimet e mëdha dhe koncesionet e rëndësishme të kryera gjatë administratës së mëparshme Berisha në shumicën e tyre u kryen në favor të individëve dhe kompanive të huaja me të kaluar problematike. Të tillë persona me “biografi të keqe” i gjen te koncesioni i kërkimit të naftës në det, dhënë një hebreu dënuar me burg e gjobë nga gjykata e Jeruzalemit për disa krime. Firma, që fitoi monopolin e prodhimit të pullave fiskale, për të njëjtat pulla fiskale, është në gjyq në Filipine për një varg veprash penale. Lotaria austriake është nën hetim në Austri për dhënie ryshfeti funksionarëve publikë. Firma franceze “Sazhem”, që mori monopolin e prodhimit të pasaportave biometrike dhe të kartave të identitetit në Senegal dhe në Nigeri për një kontratë 214 milionë dollarësh për karta identiteti nigeriane, është në gjyq për ryshfete, evazion fiskal etj. Kjo firmë po ashtu është në gjyq për vjedhje patente e paditur nga firma “Nokia” në Gjykatën e Duseldorfit etj. etj.

PARA DHE PAS 23 QERSHORIT 2013

Dhënia me koncesion e Terminalit Lindor (kalatës lindore) në portin e Durrësit në prag dhe gjatë fushatës elektorale të vitit 2013 nuk mund të bënte përjashtim nga “rregulli” i mësipërm. Sipas shkresës nr. 2091/3 datë 9 maj 2013 të Ministrisë së Punëve Publike dhe Transportit, informohet drejtori i Autoritetit Portual Durrës se ka hyrë në fuqi kontrata koncesionare “Për operimin, menaxhimin dhe mirëmbajtjen e Terminalit Lindor në Portin e Durrësit”. Kjo kontratë kishte hyrë në fuqi, që në datën 6 maj 2013. Kontrata mban firmën e të ndjerit Sokol Olldashi, në atë kohë Ministër i Punëve Publike dhe Transportit; drejtorit ekzekutiv të Autoritetit Portual Durrës sha Eduard Ndreu dhe përfaqësuesit të kompanisë koncesionare “EMS Shipping & Trading GMBH”, me pronar z. Heiko Luikenga. Në këtë shkrim të parë nuk do të merremi me problemet e mprehta nga pikëpamja ekonomike, që ngërthehen në këtë kontratë. Nuk do të trajtojmë sa lekë humb shteti shqiptar nga kjo kontratë më së paku diskriminuese për Shqipërinë dhe shqiptarët, sa dëm ekonomik i shkaktohet operatorëve që do të shfrytëzojnë Portin e Durrësit për operacione importi-eksporti apo transiti. Në shkrim do të trajtohen vetëm problemet, që i shkaktohen sigurisë kombëtare të Shqipërisë por edhe sigurisë kombëtare të aleatëve tanë të NATO-s nga një koncesion i tillë.

PROBLEMET ME DREJTËSINË AMERIKANE

Z. Heiko Luikenga është pronari i firmës koncesionare “EMS Shipping&Trading GMBH”. Pas një investigimi gazetaresk të kujdesshëm rezultoi se z. Heiko Luikenga ka pasur problem me drejtësinë amerikane për trafik ndërkombëtar armësh (shih faksimilet e dokumenteve gjyqësore, shtypit amerikan). Në vitin 1992, bashkë me 9 të pandehur të tjerë (shtetas gjermanë, polakë dhe amerikanë) akuzoheshin për 9 vepra penale nga gjykata amerikane e distriktit të Nju Jorkut. Ndër akuzat që u bëheshin z. Luikenga dhe të pandehurve të tjerë ishte konspiracioni për t’i shitur armë kontrabandë me vlerë 96 milionë dollarë regjimit të Sadam Huseinit. Ndër armët, që do t’i shiteshin Irakut ishin 73 000 copë automatikë kallashnikovë të prodhimit polak tip AKM ose KBK-AK47; 1 000 copë raketa kundërajrore MANPAD “Strela 2” dhe 4 000 bazuka (armë kundërtanke). Që në janar të vitit 1991, nëpërmjet një operacioni të llojit “blerje e stimuluar”, doganat amerikane kontaktuan grupin e të pandehurve, ku bënte pjesë edhe Heiko Luikenga. Doganierëve amerikanë, të maskuar si kontrabandistë armësh, iu ofruan për shitje nga këta trafikantë edhe uranium, ndezës për armë atomike, madje edhe bomba atomike taktike. Kundrejt një pagese prej 43 000 dollarësh, trafikantët dërguan në Amerikë 100 copë kallashnikovë si mostra malli. 100 kallashnikovët u dërguan me avion nga Bullgaria në Roterdam (Holandë) dhe më pas për në Nju Jork, të futur në arka druri me mbishkrimin “pajisje teknike”. Pikërisht kjo sasi kallashnikovësh u shtoi të pandehurve edhe akuzën për konspiracion për të futur armë luftarake kontrabandë në territorin e SHBA-së. Në grupin e të pandehurve bënin pjesë figura të larta të ish-regjimit komunist të gjeneralit polak Jaruzelski: përkatësisht dy-ish zëvendësministra; një gjeneralmajor, ish-zëvendës shef shtabi i Forcave të Armatosura të Republikës Popullore të Polonisë etj. Ky episod kontrabande armësh është i përfshirë edhe në librin “Russian Organized Crime New Threat” të autorit Phil Williams (shih faksimile). Qoftë gjatë seancave gjyqësore, qoftë në artikuj të ndryshëm të botuar në mediet amerikane theksohet fakti se gjatë viteve tetëdhjetë të shekullit të kaluar z. Luikenga kishte transportuar disa herë armë kontrabandë në portet egjiptiane dhe pakistaneze. Si të thuash, ai ishte recidivist në trafikun ndërkombëtar të armëve.

ORTAK ME ISH-KOMUNISTËT POLAKË

Qartazi, koncesionari i një terminali të rëndësishëm në portin më të madh të Shqipërisë është një ish-kontrabandist armësh me përvojë të gjatë me probleme me drejtësinë amerikane që në fillim të viteve 90-të. Ortakët e tij në të këtë kontrabandë armësh janë ish-gjeneralë, ish-zyrtarë dhe ish-spiunë të rangut të lartë të Polonisë komuniste. Një qeveri e djathtë, me profil të spikatur antikomunist, me një ministër, që vetë kishte hequr të zitë e ullirit nga terrori komunist i jepte një koncesion të tillë një firme me një pronar të tillë problematik!!! Theksojmë, dokumentet që ilustrojnë artikullin tonë janë tërësisht nga burime të hapura informacioni lehtësisht të aksesueshme nga organet kompetente shqiptare (SHIK, Ministri e Punëve të Brendshme, Prokurori e Përgjithshme, Ministri e Transporteve dhe Infrastrukturës etj). Është çudi tipike shqiptare se si nuk arritën një batalion nëpunësish të shtetit, që paguhen nga taksapaguesit shqiptarë, të zbulojnë të kaluarën prej kontrabandisti armësh të z. Heiko Luikenga. Normalisht bëhet pyetja këta nëpunës shteti janë budallenj, që nuk i panë këto të dhëna nga burime të hapura informacioni, apo janë maskarenj, që kundrejt pagesës mbyllën sytë ndaj këtij kërcënimi potencial për sigurinë kombëtare të Shqipërisë dhe aleatëve të saj të NATO-s?

EDHE ME KOMPANI “OFF SHORE” NË LIBERI

Duke i dhënë beneficin e dyshimit, ndoshta, me z. Luikenga mund të ketë ndodhur edhe njëlloj si në atë mrekullinë biblike, ku tagrambledhësi mizor Saul, pasi dëgjoi mësimet e Jezusit, ndërroi jetë dhe nga tagrambledhës u shndërrua në apostull të Krishtit. Në rastin tonë nuk ka mrekulli biblike, sepse edhe pas këtyre episodeve të kontrabandimit të armëve z. Luikenga është përfshirë në veprimtari të dyshimta biznesi. Këtu mund të përmendim kompani të tipit “off shore” si psh. kompania “Anchor Navigation Inc (Nevis), Helm Master ShippingCorp” e regjistruar në Liberi, në fakt e kontrolluar nga firma “EMS Shipping& Trading GMBH” e zotit Luikenga (shih: http://allhonourablemen.blogspot.com/2012/10/sheltering-i.html) Nuk kuptojmë pse një ksenomani e tillë nga administrata e kaluar. Në Shqipëri kemi kontrabandistë armësh të famshëm ndërkombëtarisht, që janë bërë personazhe të faqeve të para të gazetave nga “Nju Jork Taims”-i e “Majemi Nju Tajms”-i deri te “Sabah”-u turk apo “Kjev Post”-i ukrainas. Kur kemi kontrabandistët tanë të armëve, të cilët kanë edhe mjetet e nevojshme financiare për të bërë investimet e duhura në terminal, pse duhet t’ia japim me koncesion terminalin një kontrabandisti armësh nga Gjermania? Ne kemi kontrabandistët tanë, prandaj thjesht për arsye patriotike nuk duhet t’ia kalonim koncesionin gjermanit. Me këto rreshta plot sarkazëm, ne duam thjesht të nxjerrim më në pah absurditetin e një koncesioni të tillë dhe të hedhim hipotezën nëse fshihet ndonjë shqiptar apo grup shqiptarësh mbrapa këtij investitori gjerman, ish-kontrabandist armësh.

TERMINAL PA ZYRA DOGANE

Në këtë koncesion na tërheq gjithashtu vëmendjen edhe këmbëngulja e z. Luikenga për të pasur cikël të mbyllur të shfrytëzimit të Terminalit Lindor d.m.th ai të kontrollojë jo vetëm koncesionin, por edhe agjencinë detare, agjencinë doganore, firmën e ngarkim shkarkimit, sigurinë (security) në terminal etj. Pra, sa më pak sy dhe veshë problematikë, sa më pak hundë-futje në terminal!!! Madje edhe dalja nga terminali bëhet nëpërmjet një porte të veçantë, që nuk është nën kontrollin e përhershëm të doganierëve të drejtorisë së doganës Durrës, as nën kontrollin e ekipeve të antikontrabandës të dërguara nga Drejtoria e Përgjithshme e Doganave. Në terminal nuk ka zyra (madje as zyrë-kontejner), ku të punojnë doganierët. Në rastin më të mirë prezenca e doganierëve në terminal do të jetë sporadike, kjo gjë duhet parë gjithnjë në kuadrin e pasjes sa më pak syve dhe veshëve të bezdisshëm në këtë terminal.

SIGURIA KOMBËTARE

Në këtë kontekst, është për të ardhur keq që Kryeministri Rama, kur inspektoi doganën e Durrësit, i qau hallin doganierit, i cili kishte blerë karrigen e zyrës me paratë e xhepit të vet, apo punonte në një zyrë-kontejner të ndryshkur, që premtoi se do të ndërtoheshin zyra moderne të standardeve evropiane për doganën e Durrësit etj. etj., por nuk u mor fare me problemet e mprehta të sigurisë dhe të luftës antikontrabandë, që shkaktohen nga porta e terminalit lindor, e paruajtur nga dogana. Një portë e tillë automatikisht e shndërron Portin e Durrësit në një han me porta të shqyera. I kujtojmë miqësisht Kryeministrit Rama se padituria e tij proverbiale për sa u përket problemeve të sigurisë kombëtare, nuk është justifikim i mjaftueshëm për të mos e çmontuar këtë koncesion të dhënë nga administrata në ikje e sipër e ish-Kryeministrit Berisha. Çmontimi i këtij koncesioni, qoftë edhe vetëm për arsye të sigurisë kombëtare, është plotësisht i justifikueshëm.

KOMPROMETIMI I AMBASADËS GJERMANE

Nga ana tjetër, është tejet e habitshme që ambasada gjermane në Tiranë nuk njeh këtë anë të errët të biznesmenit bashkatdhetar, ndonëse shërbimet sekrete kanë sinjalizuar. Ligjet gjermane janë të rrepta dhe për investimet që bëjnë shtetasit e vet jashtë vendit. Jo vetëm kaq, diplomatët kanë ndikuar që t’i jepet “certifikatë virgjërie” z. Heiko Luikenga, duke përdorur një zyrtar të lartë të qeverisë gjermane si z. Burgbacher, gjë që përbën skandal për vetë Bonin, po të publikohet ky rast. Sikurse është bërë e ditur, një delegacioni i biznesit gjerman, i udhëhequr nga Ernst Burgbacher, sekretar parlamentar në Ministrinë Federale të Ekonomisë dhe Teknologjisë, vizituan, së bashku me ambasadorin gjerman në Shqipëri, Z. Helmut Hoffmann paraditen e 3 tetorit 2013 – Ditën e bashkimit të Gjermanisë – portin e Durrësit (shih foton). Në fjalën e tij të përshëndetjes Ernst Burgbacher tha: “Jam në dijeni që këtu operojnë edhe disa kompani gjermane përmes investimit të tyre dhe shpreh vlerësimin tim për këtë marrëdhënie të ndërsjellë, zhvillimi të ekonomisë. Do të keni mbështetjen tonë edhe me tej”. Delegacioni gjerman zhvilloi një vizitë dyorëshe edhe në terminalin lindor, duke përgëzuar koncesionin dhënë një ish-trafikanti armësh!

NË PRITJE

Bie në sy fakti që lidhur me këtë vizitë z. Burgbacher, i pyetur nga radioja gjermane “Dojçe Vele” se nëse është gjetur një zgjidhje lidhur me pakënaqësitë e palës gjermane për faktin që për asistencën e dhënë për Shqipërinë kërkohen që të paguhen edhe taksa doganore, tatime apo tarifa të tjera, kur kjo shkon në kundërshtim me marrëveshjet kontraktuese, ai u përgjigj: “Gjermania është donatori më i madh në vend përllogaritur për frymë popullate. Edhe ka pasur probleme në këtë kontekst, të cilat janë adresuar dhe trajtohen hapur. Kemi marrë sinjale që këto çështje do të zgjidhen në periudhën më të shkurtër të mundshme, që është dhe sinjal konkret për investitorët gjermanë në kushtet për të bërë biznes në Shqipëri”. Nisur nga citimet e mësipërme, mund të spekulohet se Gjermania do të japë OK-in për pranimin e Shqipërisë në BE nëse nuk anulohen koncesionet në portin e Durrësit. Ndryshe do të vazhdohet me trysnitë, që më tepër se politike, janë thjesht për interesa biznesi, shkruan “Dyrrahu” më 9 janar 2014 (më hollësisht shih http://www.durreslajm.com/investigim/skandali-durres-porti-shteteror-por-anetar-ojq-je-gjermane). Me sa duket, edhe pas 10 vjetësh nuk është nxjerrë mësim nga skandali i “aferës së vizave”, kur u vu në shënjestër të drejtësisë gjermane selia diplomatike në Tiranë (shih faksimilen e gazetës gjermane “Frankfurter Allgemeine Zeitung” e 20 shkurtit 2004).

TRYSNIA EDHE NË FILLIMVITI

Në pritjen e vitit të ri, më 22 janar 2014, në ambasadën gjermane në Tiranë, përfaqësuesit e biznesit gjerman në Shqipëri i dorëzuan një letër pozicionimi (nënshkruar nga presidenti i DIHA-s Rolf Castro-Vasquez drejtuesi i Tirana International Airports dhe zëvendëspresident Jens Ströber, i zgjedhur më 17 qershor 2013, “mëkëmbës” i z. Heiko Luikenga në terminalin lindor, shih faksimilen në fund të faqes), nën moton “20 hapa për ekonominë shqiptare. Përveç zëvendëskryeministrit të Republikës së Shqipërisë, z. Niko Peleshi, kjo letër iu dorëzua edhe z. Arben Ahmetaj (Ministri i Zhvillimit Ekonomik, Tregtisë dhe Sipërmarrjes), z. Damian Gjiknuri (Ministri i Energjisë dhe Industrisë) dhe z. Edmond Haxhinasto (Ministri i Transportit dhe Infrastrukturës), të pranishëm në pritjen e dhënë. Në fjalën e tij përshëndetëse, ambasadori z. Hellmut Hoffmann u shpreh se “kompanitë kanë nevojë të sigurohen se vendimet politike, gjyqësore e administrative, që lidhen me klimën e investimeve, janë korrekte dhe transparente. Pala gjermane do të dëshironte të mbështeste Shqipërinë, për të përmirësuar imazhin e saj si dhe për të tërhequr investime të reja. Kusht parësor për këtë mbetet gjithsesi, përvoja që krijojnë ata investitorë që janë tashmë në Shqipëri”. Bie në sy se Ministri Edmond Haxhinasto (në foto) kërkoi me ndrojtje “mirëkuptim lidhur me nevojën e pashmangshme për kontrolle në koncesionet ekzistuese”.

Tekstet shoqëruese të fotove:

1. (Foto kryesore): Kapiten Heiko Luikenga, pronar i koncesionit të Terminalit Lindor në Portin e Durrësit “EMS APO shpk”(djathtas) dhe “mëkëmbësi” i tij në Durrës, njëkohësisht zëvendëspresidenti i DIHA-s (Shoqata Gjermane e Industrisë dhe Tregtisë në Shqipëri) Jens Ströber (majtas), firmëtar i kushteve të biznesit gjerman për qeverinë shqiptare më 22 janar 2014.

2. Poshtë: Faksimile e faqes së parë të akuzës së doganave amerikane para gjykatës së distriktit të Nju Jorkut, 29 prill 1992, i pesti në listë z. Heiko Luikenga.

3. Faksimile e gazetës amerikane “Los Angeles Times”, 28 mars 1992 ku flitet për 8 arrestimet, mes tyre dhe të z. Heiko Luikenga

4. Kopertina dhe dy faqe nga libri “Russian Organized Crime New Threat?”, me ngjyrë të verdhë emri i z. Heiko Luikenga.

5. Z. Ernst Burgbacher, sekretar parlamentar në Ministrinë Federale të Ekonomisë së Gjermanisë, ambasadori z. Hellmut Hoffmann dhe biznesmenë gjermanë gjatë vizitës në Terminalin Lindor të portit të Durrësit, më 3 tetor 2013.

6. Faksimile e “Letrës së Pozicionimit” të biznesit gjerman dërguar qeverisë shqiptare më 22 janar 2014, nënshkruar në fund nga presidenti i DIHA-s (Shoqata Gjermane e Industrisë dhe Tregtisë në Shqipëri) Rolf Castro-Vasquez drejtuesi i Tirana International Airports dhe zëvendëspresident Jens Ströber, i zgjedhur më 17 qershor 2013, “mëkëmbës” i z. Heiko Luikenga në terminalin lindor.

7. Ministri shqiptar i Transportit dhe Infrastrukturës, më 22 janar 2014 në ambasadën gjermane, ku ka kërkuar “mirëkuptim lidhur me nevojën e pashmangshme për kontrolle në koncesionet ekzistuese”.

8. Faksimile e gazetës gjermane “Frankfurter Allgemeine Zeitung” e 20 shkurtit 2004, ku flitet për skandalin e vizave në ambasadën gjermane në Tiranë.

Shënim: Në shkrimet në vazhdim do të ofrojmë edhe arsyet ekonomike, dëmet që ky koncesion u shkakton shtetit shqiptar, biznesit shqiptar, taksapaguesve shqiptarë.

/agjencia e lajmeve “Dyrrah”/

– See more at: http://www.durreslajm.com/investigim/durr%C3%ABs-gjermani-ish-trafikant-arm%C3%ABsh-mori-terminalin-lindor-n%C3%AB-port#sthash.W3IRvZnJ.dpuf

Erpressung, Deutscher Bestechungs Lobbyismus und alle Lizensen im Debakel rund um die Hafen Durres werden überprüft

Teil II: Erpressung, Deutscher Bestechungs Lobbyismus und alle Lizensen im Debakel rund um die Hafen Durres

8/26/2013

KfW Geld Vernichtung mit den Betrugs Infraktur Projekten in Albanien, als Partner von Mafia Clans

Die Staatss Aufsicht, welcher unter den Sozis immer gut arbeitete, stellte unglaubliche Betrügereien rund um Konzessionen fest. 15-seitiger Report

Ekonomi Nga ILIR SINANAJ
01 Mars 2014 – 14:30

Auditi i KLSH zbardh abuzime miliardere me koncesionet

TIRANE– Firma koncensionare “BEG SPA”, e cila ka marrë përsipër që prej 17 vitesh ndërtimin e HEC-it të Kalivaçit, duhet të paguajë 19 milionë euro.

Gjithashtu, firma “YILMAZKABLO S.A.S”, e cila ka marrë me koncension ish-Uzinën e Telave të Kabllove në Shkodër, ka kryer investime në masën 1 milion USD nga 10 milion USD të parashikuara, nuk është bërë sigurimi i objekteve, nuk janë mbajtur në punë punëtorët e ish Uzinës, prodhimi është realizuar në nivele shumë të ulëta (deri në 10%).

Këto janë rezultatet e auditit të Kontrollit të Lartë të Shtetit lidhur me koncesionet. Audituesit e Kontrollit të Shtetit u bllokuan në punën e tyre për një periudhë prej 1 muaj e gjysmë nga ish-Sekretari i Përgjithshëm i METE-s Dardan Domi. Nëpërmjet burimeve të saj, “Shqiptarja.com” zbardh sot raportin e auditit të KLSH-së

“BEG SPA”……………

Zyrtari – See more at: http://www.shqiptarja.com/home

Auditi i KLSH-së për firmat koncesionare

Wer die jüngste Geschichte des Hafens Durres kennt, als das Militär die kriminellen Strukturen aus dem Hafen warf im Semptember 1999 kann sich nicht wundern, wenn bestimmte Websites nun diese üble Geschichte der Deutschen Wirtsschafts Delegation mit den alten kriminellen Drogen Strukturen aus Shiak, Verbrecher Kartellen aus dem Wirtschafts Ministeriums neu aufleben lassen.

Durrës, gjermani ish-trafikant armësh mori terminalin lindor në…

Në vitin 1992, pronari i koncesionit në Durrës z. Heiko Luikenga, bashkë me 9 të pandehur të tjerë (shtetas gjermanë, polakë dhe amerikanë), akuzoheshin për 9 vepra More…

Der Hafen aktuell, wo es heute Tage gibt, wo kein Schiff einläuft! Die Mafia hat viele neue Kräne gekauft, welche dann herumstehen und nicht benutzt werden.

Eine vollkommen falsche Beratung gibt es durch EU Mafia nicht nur in Albanien und vollständige Vernichtung der Justiz

EU Debakel: Die Albanische Regierung erklärt die Dezentraliserung als vollkommen gescheitert

Der Ministerpräsident hat inzwischen durch Regierungs Erklärung, die illegal gegebenen Grundstücke Urkunden für ungültig erklärt. Da ist natürlich erneut die Lobby Gruppe des DAW bei diesem Standard Betrug aktiv gewesen, als man 900.000 qm Küsten Grundstücke mit gefakten Dokumenten verkaufen wollte.

 

*

Die Machenschaften der Bank of Credit and Commerce International gehen über Betrug hinaus von Wilfried Kratz

Aktualisiert 26. Juli 1991  08:00 Uhr

Drogengeschäfte, Waffenhandel, internationaler Terrorismus – seit die Bank of Credit and Commerce International (BCCI) am 5. Juli in einer weltweiten Aktion geschlossen wurde, kommen immer erschreckendere Aspekte ihrer Tätigkeit ans Licht.

 • A German ex-jail bird grabs a terminal concession in Albanian port of Durres

  Durres, 28 february 2014 – The economic growth of the impoverished Albania was heavily based on easy term credits and outright grants as well as the remittances of the Albanian migrant workers (one fifth of the population). The economic crises caused a drying down of grants a easy term loans and a shrinking of the remittance money. FDI(Foreign Direct Investments) REMAINED THE ONLY WAY OUT. The…

Cara: Dako dhe Koka „mavijosin“ Durrësin

Und die uralte Mafia Familie des Ali und Sokol Kazazi, auch mit neuen Namen ausgestattet, versucht sich seriös darzustellen.
Er behauptet das viele Grundstücke gestohlen wurden in Durres, von der Familie, viele Bäume zerstört wurden. Fakten zeigen das die Banditen Familie den Park der Villa Zogu zerstörte, die Currilla. immer mit gefälschten Papieren,  oder gar Keinen. Die gefälschten Baugenehmigungen sind Legende.
 1. Kazazi, familja durrsake emrin e së cilës mban kodra e qytetit

  … së Durrësit afiz Ali Podgorica, nga paria e qytetit Sefer Efendi Kazazi, tregtari  dhe patrioti Sabri Dermani dhe nga mjeshtri Usta …

  mila – 02/26/2014 – 13:56

   

Cara: Dako dhe Koka „mavijosin“ Durrësin

Durrës, 28 shkurt 2014 – “Dako dhe Koka me ‘Rilindjen’ e tyre po e kthejnë Durrësin vite pas në kohë”. Kjo ka qenë deklarata e bërë nga Igli Cara, që në cilësinë e kryetarit të degës së PD-së lokale dhe deputetit të qytetit bregdetar ka denoncuar situatën e rëndë të krijuar në Durrës, ku vendin e qetësisë e ka zënë dhuna, vrasjet dhe tritoli, ndërsa qytetarët e ndershëm ndihen të zhgënjyer nga “Rilindja”.

“”Rilindja’ e Shqipërisë me Ramën e Metën dhe “Rilindja” e Durrësit me Dakon dhe Kokën nuk mund të ishte më mavi se kjo që është sot. Rilindja e tyre ngjan sot, më shumë se kurrë, me Shqipërinë e Durrësin e para vitit 2005; ngjan më shumë me një vend dhune, vrasjesh e tritoli, me një vend që ka më pak punë e më pak shpresë për njerëzit punëtorë e qytetarët e ndershëm”,- tha Cara gjatë deklaratës për shtyp.

Duke u ndalur në largimet nga puna, që shoqërojnë çdo rotacion pushteti në vendin tonë, Cara e cilësoi masakër fushatën e pushimit nga puna të mbi 300 qytetarëve durrsakë. Sipas kreut të PD-së së Durrësit, ‘formulat e riorganizimeve dhe ristrukturimeve’ po i shërbejnë sëpatës së Rilindjes për të bërë spastrimin e administratës për ta mbushur atë me militantët e komisionerët e dy partive kryesore të koalicionit qeverisës, PS dhe LSI. Sipas tij, Vangjush Dako dhe Lefter Koka e kanë ‘mavijosur” Durrësin.

“Në teatrin absurd të masakrës ndaj punonjësve të administratës publike në qytet, mbi 300 qytetarë të thjeshtë kanë humbur vendin e tyre të punës; mbi 300 familje kanë ndjerë sëpatën e “Rilindjes” mavi mbi ta, mbi 300 familje durrsake kanë më pak mundësi dhe më pak shpresë në këtë vend”,- deklaroi Cara.

Sipas Carës, premtimet e dhëna dhe të pambajtura nga Rama dhe Meta nuk e afrojnë aspak Shqipërinë dhe Durrësin me endrrën europiane, por e kthejnë atë pas në kohë duke zhgënjyer jo pak perspektivën për një jetë më të mirë të qytetarëve të thjeshtë e të ndershëm.

 

Deklarata e plotë e kreut të PD-së së Durrësit, Igli Cara.

Sot jam para jush si deputet dhe kryetar i PD për degën e Durrësit për të denoncuar represionin që mazhoranca qeverisëse është duke bërë mbi institucionet dhe punonjësit e administratës publike.
“Rilindja” e Shqipërisë me Ramën e Metën dhe “Rilindja” e Durrësit me Dakon dhe Kokën nuk mund të ishte më mavi se kjo që është sot.
Rilindja e tyre ngjan sot, më shumë se kurrë, me Shqipërinë e Durrësin e para vitit 2005; ngjan më shumë me nje vend dhune, vrasjesh e tritoli, me një vend që ka më pak punë e më pak shpresë për njerëzit puntorë e qytetarët e ndershëm.

Të gjithë ne ëndërrojmë një Shqipëri evropiane, por në fakt, brenda 6 muajve, nuk kemi më asnjë Shqipëri sikurse e kemi pasur.
Të gjithë ne shohim si para syve tanë zhvillohet një teatër absurd mbi administratën publike, një teatër me disa akte.

Në aktin e parë u hoqën njerëzit që mbanin pozicione drejtorësh -shumica me dorëheqje- për arsye politike dhe ne këtë e konsideruam “normale”.
Por në aktin e dytë, të tretë e që vazhdon, ne shohim si shpiken formula riorganizimesh e ristrukturimesh, si hiqen pa shkak njerëz dhe si pas disa ditësh punësohen të tjerë, të gjithë militantë e komisionerë të Partisë Socialiste e LSI-së; kushërinj, miq e shokë të familjeve të tyre, njerëz që shpesh nuk plotësojnë asnjë kriter professional.

Nuk mbyllet me kaq.

Të gjithë ne, përfshirë dhe ne përfaqësuesit e PD-së, do të kishim dashur të ishte i vërtetë premtimi për 300 mijë vende pune.
Premtuan punësim dhe ofruan shkurtim vende pune; premtuan lehtësim të barrës fiskale për biznesin dhe ofruan taksa më të larta indirekte e për pasojë më pak mundësi rritje për biznesin; premtuan shumë, madje dhe gjëra që ne do të kishim dashur t’i bënim ndryshe gjatë qeverisjes sonë; premtuan, por nuk ofruan atë ç’ka u thanë shqiptarëve.

Në teatrin absurd të masakrës ndaj punonjësve të administratës publike në qytet, mbi 300 qytetarë të thjeshtë kanë humbur vendin e tyre të punës; mbi 300 familje kanë ndjerë sëpatën e “Rilindjes” mavi mbi ta, mbi 300 familje durrsake kanë më pak mundësi dhe më pak shpresë në këtë vend.Rilindja na zhgënjeu e për më tepër, kjo me Kokën dhe Dakon, na riktheu aty ku ishim në 2005.

/agjencia e lajmeve „Dyrrah“/

– See more at: http://www.durreslajm.com/politike/cara-dako-dhe-koka-mavijosin-durr%C3%ABsin#sthash.NTfjo9XC.dpuf

 

Der in die Luft gesprengte Richter und vorherige Grundstücks Direktor in Durres, faelschte auch 250 Hektar Land, was bei der DP normal ist.

 

Albania Govt ‘Failed to Uphold Pre-Poll Promises’ and the Albanian Mafia Präsident Bujar Nishani

Albanien kann das Land nicht reformieren, weil ein Mafia Präsident Bujar Nishani Alles blockiert und die kriminelle Berisha Banden wie Mal Berisha als Botschafter u.a. in London an der Macht haelt. Die Justiz ist sowieso in Albanien im Chaos von Kriminellen gelandet, welche keine Gesetze kennen unter Bujar Nishani und Elvis Cefa.

Hinzu kommt ein Wirtschafts Zusammenbruch, weil praktisch 100 % aller Firmen mit gefakten Bilanzen arbeiten, Kredit Betrug betreiben was zu 25 % Kredit Ausfall fuehrte und einem System Betrug im Immobilien Geschaeft, wo nur kriminelle Politik Clans, ihre Gelder waschen.

Albania Govt ‘Failed to Uphold Pre-Poll Promises’

The Mjaft Movement, a Tirana-based watchdog organisation, accused the Albanian government of fulfilling only seven of 17 promises which it pledged to uphold in its first 100 days.

2/24/2014

Im Lande einer Mafia Justiz: Der Bauschrott des Sokol Olldashi und der EBRD / 7 Versprechen von 17 hat bis jetzt die Regierung erfuellt

Der normale Bauschrott, der EBRD, EU, KfW Mafia finanziert mit den kriminellen Sokol Olldashi Syndikat und ohne Bau Ausschreibung. 8 Monate nach der Einweihung, muss der Tunnel von Krrabes geschlossen werden, wegen Renovierung. Bechtel Manager stehen in den USA wegen Bestechung vor Gericht. Deutsche Politiker und Diplomaten sind Straffrei bei Auslands Bestechungs, Visa Betrug, was bei Frank Walter Steinmeier anfaengt. Falsche Beratung, durch selbst ernannte Betrugs Consults auch rund um die Bestechungs Orgien mit den Hafen Durres, zeigen wie es geht.

Man landet bei Betrug und Bestechung immer automatisch bei US, Deutschen und Oesterreichischen Bestechungs Lobbyisten der Betrugs Mafia rund um Wirtschaft Verbaende.

Bechtel Manager wegen Bestechung, Geldwäsche, Steuer Betrug in den USA vor Gericht

Langzeit kriminelle Cosntrukte des Betruges, der falschen Beratung rund um die WEltbank, EBRD, der Deutschen wie der Deutsche DIWI Consult, wird in einem Bericht für Betrug und Bauschrott, rund um den Hafen extra erwähnt werden, unter der neuen Regierung, was das normale Betrugs Desaster ist, bei Deutschen Baufirmen von Düsseldorf, Hamburg bis Nigeria im Ausland. DIWI Consult, finanziert direkt die Albaner Mafia
Erneute Schiesserei mit der Mafia Familie des Sokol Olldashi: Zenaldo (Aldo) Mamaqi

Aktualitet
24 Shkurt 2014 – 07:06

Mbyllet 11 orë tuneli i Krrabës punime 8 muaj pas zgjedhjeve

TIRANE– Gati 8 muaj pasi qeveria e kaluar e drejtuar nga ish-kryeministri Sali Berisha inauguroi tunelin e Krrabës, pjesë e autostradës që lidh Tiranën me Elbasanin, ky aks rrugor do t’i nënshtrohet rikonstruksionit.

Policia rrugore njofton se asnjë automjet nuk do të qarkullojë sot në aksin e ri rrugor Elbasan-Tiranë për 11 orë, duke filluar nga ora 7 e mëngjesit deri në 18:00 të pasdites së sotme, për shkak të punimeve që do të kryhen.

“Drejtoria e Policisë Rrugore, informon përdoruesit e rrugës se, ditën e nesërme, (sot) datë 24.02.2014, nga ora 07:00 deri në orën 18:00, aksi rrugor në autostradën Tuneli i Kërrabës-Bradashesh dhe anasjelltas do të bllokohet plotësisht për shkak të shtrimit të një shtrese asfalti. Policia Rrugore, bazuar në kërkesën e Autoritetit Shtetëror Rrugor, do të marrë masat përkatëse për mos lejimin e kalimit të mjeteve në këtë fashë orare. Policia Rrugore lutet për mirëkuptimin e bashkëpunimin qytetar në këtë drejtim“, thuhej dje në njoftimin e Ministrisë së Brenshme.
– See more at: http://www.shqiptarja.com/home/

Ein vollkommen illegaler Albanischer Botschafter und Berisha Verwandter in London

 

Heutige Schlagzeilen

Sot.com.al

10/4/2013

Der Botschafter Mal Berisha und die Chaoten Veranstaltung der Berisha Familie in der Administration

update: 25.12.2013 Der neue Aussenminister ist ja ein Nonsens Georg Soros Man: Astrit Bushati und kann viel reden, aber Nichts passiert. Mal Berisha ist immer noch im Amte, und weigert sich den Posten zuverlassen.

Vickers: Mal Berisha nuk pranon të lërë postin e ambasadorit në Londër

update: 4.10.2013

Die Bank von England, hat alle Bankkonten der Albanischen Botschaft in London und von dem Mafia Botschafter Mal Berisah, direkter Verwandter des Salih Berisha gesperrt, wegen Geldwaesche, undurchsichtigen Geld Bewegungen. 1,3 Milliarden Euro schafften die Albanischen Banditen ausser Landes, ca. 50 % der Staatlichen Fonds wurden zuletzt gestohlen und Salih Berisha, sagt, das Bruessel Albanien stabilisiert, und das es Krieg geben koennte, weil er nun mal seine Verbrecher Geschaefte immer schwerer abwickelt kann. 100 Diplomaten wurden in den letzten Jahren ernannt, ohne die gesetzlichen Vorschriften zubeachten, in dem Lande, wo alle Gesetze ausgehebelt wurden. Mal Berisha, hat die Dorf Schule praktisch nur besucht, welche max. fuer Ziegenhirten reicht. Die Transaktionen mit mehreren Bank Konten, sind praktisch sogar eine Art Terroristen Finanzierung und vollkommen undurchsichtig.

 

Skandal me diplomacinë, bankat e Londrës bllokojnë llogaritë e ambasadës shqiptare dhe ambasadorit Mal Berisha

Skandal me diplomacinë, bankat e Londrës bllokojnë llogaritë e ambasadës shqiptare dhe ambasadorit Mal Berisha
Ein Ex-Polizist der Bujar Nishan und Berisha Banditen, wurde verhaftet, weil er Spengstoff Kapseln dabei hatte und aus Burrel, einer Stadt der Hirnlosen

Ish-polici i Burrelit arrestohet me kallëpe dinamiti në trup

Ish-polici i Burrelit arrestohet me kallëpe dinamiti në trupIsh-polici i komisariatit të Burrelit, i dënuar për trafik dhe kontrabandim municionesh arrestohet me disa kallëpe dinamiti në trup. Policia dyshon se lënda plasëse mund të ishte destinuar…

 

Der Berisha Polizist ebenso aus Burrel, Luan Rami, wollte am 21.1.2011 Edi Rama ermorden, was durch den Geheimdienst verhindert wurde, der die Handys rund um Edi Rama abhoerte. Er lief frei herum, wurde zum Direktro der CEZ befoerdert unter Berisha und erst jetzt entlassen.

27 Shkurt 2014 – 07:08

Kërcënoi Edi Ramën me vdekje
Berisha e emëroi në CEZ

Të tjera rreth shkrimit

TIRANE– Luan Rami, personi që kërcënoi me vdekje kryeministrin Edi Rama, fill pas protestës së 21 janarit, vijon të qëndrojë përgjegjës i inxhinierëve, i kompanisë shtetërore “CEZ Shpërndarja” në rajonin e Burrelit.

Gazeta “Shqiptarja.com” mëson se Luan Rami ka mbajtur detyrën e drejtuesit të CEZ-it në këtë zonë, por kohët e fundit është ulur në përgjegjësi, duke mbetur momentalisht drejtues i inxhinierëve i kësaj kompanie.

Lajmi konfirmohet nga burime pranë CEZ-it në Burrel, të cilat shtojnë se emërimi i Ramit në këtë detyrë është bërë, menjëherë sapo kompania CEZ është marrë në administrim shtetëror, me drejtues Sait Dollapi. Burimet shtojnë se aktualisht Luan Rami, shihet si një nga kandidatët potencialë të Partisë Demokratike në qytetin e Burrelit.

NGA BURGU DREJTOR 
Ish-drejtuesi i “CEZ Shpërndarja” në zonën e Burrelit, aktualisht përgjegjës inxhinierik, është arrestuar nga policia e Tiranës së bashku me Fatos Ramin dhe ish-efektivin e ministrisë së Mbrojtjes Afrim Kica. Arrestimi i këtyre personave është realizuar pas disa përgjimeve telefonike që ka kryer Shërbimi Informativ Shtetëror, fill pas ngjarjeve të rënda të 21 janarit, ndodhur para godinës së kryeministrisë. Sipas SHISH, plani ishte eleminimi fizik i Edi Ramës, ku si motiv ka qënë dëmtimi nga ana e demostruesve të opozitës, të makinës së Ramit tip “Benz ML”, të parkuar në bulevardin qëndror.

Pasi ka parë makinën e dëmtuar me gurë, Luan Rami ka telefonuar dy herë ish-drejtuesin e opozitës Edi Rama, por pasi numri dilte i mbyllur, Rami i ka dërguar një mesazh, ku e kërcënonte me vdekje. Dy ditë pas kësaj, Rami së bashku me dy të tjerë janë arrestuar nga policia e Tiranës. Luan Rami, është lënë disa ditë në burg, por më pas është liruar nga gjykata. Pa kaluar shumë kohë, Luan Ramit i është pushuar dosja në prokurori. Ndërkohë pas shtetëzimit të kompanisë “CEZ Shpërndarja”, Luan Rami, është bërë drejtor i CEZ në rajonin e Burrelit. Momentalisht ai vijon të jetë pjesë e kësaj drejtorie.

ME GJEJ „KITAREN“ 
Sipas përgjimeve të SHISH më datë 21.01.2011 ora 17:31 Fatos Rami me numër telefoni celular 069 56 919 xx, telefon Afrim Kicën me numër telefoni 069 55 666 xx, të cilit i thotë se ka një mbrëmje sonte dhe i duhet “Kitara” (Arma) dhe i kërkon të takohet në Kinostudio. Më datë 25.01.2011 në 14:35 Fatos Ramin e telefonin Taku me numër telefoni celular 069 25 913 xx, i cili ndodhet në Tiranë, në lagjen e tij. Fatosi e pyet nëse e ka makinën në Tiranë apo në Burrel.
– See more at: http://www.shqiptarja.com/home/1/k-rc-noi-edi-ram-n-me-vdekje-berisha-e-em-roi-n–cez–202718.html#sthash.gbWFSMdd.dpuf

In Albania, the Mafia not only to kill, but also to burn – Der Gangster Lulzim Basha

In Albania, the Mafia not only to kill, but also to burn

Albanian drug mafia, one of the more violent in the world

Two young, killed and burned, in a car because of breaking the monopolies of drug


Festnahme des Moerders: Odisve Verbofsh, der mit Hilfe eines Freundes nach Griechenland wollte

Durres, makina e djegur

2/23/2014

Der Mord an Albert Kasalla und Shaban Babasi erinnert an den Mord an Iso Copa

Im Kathastrophen Gebiet der Kriminellen erneut: Shkozet und Kenete, geschah dieser Doppel Mord erneut.
Nieder geschlagen, erschossen und anschliessend zum Fahrzeug gebracht, wo Beide verbrannt wurden, wie bei dem Geheimdienst Offizier Iso Copa in 2011. Der schnelle Ermittlungs Erfolg, zeigt das die Polizei vollkommen Anders funktioniert, wie vor einem Jahr, als die Polizei ein Club von Idioten und Verbrechern wurde.

Was beide Ermordeten in dem Kathastrophen Gebiet der Kriminellen Nachts machten, hat wohl wie so oft mit Betrugs Grundstuecks Geschaeften zutun, was Haupt Grund fuer Morde ist, oft innerhalb der Familien. Finanziert durch Drogen Handel. Illegale Bauten werden damit finanziert und an Migranten in einem grossen Betrugs Geschaeft organisiert.

durres mord drogen
aus Drogen finanziert, diese illegalen Gebaeude in der Kenete, was normal ist und von den kriminellen Richtern in Durres wie Dhurata Bilo, mit organsiert wird, durch gezielten Grundstuecks Raub mit nicht legitimen Grundstuecks Raub Geschaeften. Das eine Richterin Grundstuecks Raub Geschaefte organisiert ist eine Art Welt Premiere.

durres mord

Police identifies the author of Durres double murder
22/02/2014

durres mord drogen
aus Drogen finanziert, diese illegalen Gebaeude in der Kenete, was normal ist und von den kriminellen Richtern in Durres wie Dhurata Bilo, mit organsiert wird, durch gezielten Grundstuecks Raub mit nicht legitimen Grundstuecks Raub Geschaeften. Das eine Richterin Grundstuecks Raub Geschaefte organisiert ist eine Art Welt Premiere.

durres mord

Police identifies the author of Durres double murder
22/02/2014

durres mord drogen
aus Drogen finanziert, diese illegalen Gebaeude in der Kenete, was normal ist und von den kriminellen Richtern in Durres wie Dhurata Bilo, mit organsiert wird, durch gezielten Grundstuecks Raub mit nicht legitimen Grundstuecks Raub Geschaeften. Das eine Richterin Grundstuecks Raub Geschaefte organisiert ist eine Art Welt Premiere.

 

Vom Kellner am Flugplatz zu einem Internationalen Betrueger, unerklaerten Reichtum und durch Wahl Faelschung Buergermeister von Tirana: Lulzim Basha, dessen bekannter Gangster Familie Isufi, man die Hochhaeuser in Vlore in die Luft gesprengt hat.

Mit Betrug, Luegen, kann man viel Geld verdienen, wobei die UNMIK Lehrmeister war, wie man viel Geld stiehlt. 52.000 Tickets verkaufte die Lulzim Basha Mafia bei dem Bankrott der Belle Air, im voraus und keine Justiz holt das Geld zurueck.

“Belle Air” meldet Konkurs an und setzt alle Flüge ab
update: 27.11.2013 Es sieht inzwischen deutlich wie ein Betrugs Manöver aus, denn man hatte im voraus schon Tickets für 8,5 Millionen € verkauft bis März. Der Partner AllItalia, wurde ebenso nicht vorgewarnt. Seit 5 Jahren bezahlte Belle Air, keine Steuern, weil es zum Klientel Betrugs System des Lulzim Basha, Ridvan Bode und Salih Berisha gehört.
Am 26. November 2013,reichte die Raiffeisenbank unter der Nr. 7281 eine Klage ein, auf Rückzahlung eines Kredites, gegen die Firma Belle Air, welche bereits ihren Flug Betrieb eingestellt hat. Im Bodenlosen Nichts: die Albanische Wirtschaft und 1 Milliarde € fauler Kredite

Ja si u kthye Lulzim Basha në milioner, nga kamarier në Rinas me vila në Hollandë dhe Farkë, dhjetëra apartamente, unaza diamanti dhe makina luksoze

Ja si u kthye Lulzim Basha në milioner, nga kamarier në Rinas me vila në Hollandë dhe Farkë, dhjetëra apartamente, unaza diamanti dhe makina luksoze
Nga kamarier në Rinas dhe përkthyes në Kosovë, befas një ditë ngrihet milioner, me pasuri përrallore, me vilë në Hollandë, me pallate në emër të vjehrrit në Vlorë, me disa apartamente në Tiranë, me vila në bregdet, me vila në Farkë, me kredi qindra mijëra euro, me unaza diamanti, me orë sheikësh, me piktura prej mijëra eurosh, servise porcelani, aksione në NASDAQ, disa depozita bankare, makina luksoze etj. Kjo është trajektorja e pasurimit me shpejtësi të Lulzim Bashës, kryetarit të Partisë Demokratike, i njohur ndryshe si beniamini i familjes Berisha. Ndërsa shumica e moshatarëve të tij nuk e shihnin as në ëndërr Hollandën, Lulzim Basha arrin të marrë një kredi prej rreth 200 mijë eurosh për të blerë shtëpi në Hollandë, pa asnjë të ardhur të deklaruar. Ndërkaq, Lulzim Basha, në një hark relativisht të shkurtër kohor, deklaron depozita të majme bankare, Mercedes Benz 72 mijë euro, pikturë 6500 euro, orë dore 5200 euro, ore dore 4500 euro, unazë diamanti 11.500 euro, servis porcelani 6800 euro. Po ashtu, Basha deklaron 80 mijë USD të ardhura si punonjës i UNMIK. Një pagë e tillë është anormale, madje e paimagjinueshme. Ndërkaq, bashkëshortja e Lulzim Bashës deklaron 52 mijë euro rrogë në vit. Ndërsa një familje e thjeshtë duhet të punojë gjithë jetën për të siguruar një apartament në Tiranë, ky njeri befas na deklaron shtëpi në Utrecht, Holandë, 510 mijë gulden / 231.500 euro, apartament ne Tiranë 205 mijë USD, apartament në Durrës 33 mijë euro, apartament në Tiranë, apartament tjetër në Tiranë 62 mijë USD/52 mijë euro etj. Dhe kjo është vetëm pasuria e deklaruar e Lulzim Bashës. Ky personazh vitet e fundit nuk ka deklaruar asnjë pasuri tjetër të paluajtshme apo depozita bankare, po thjesht doli i implikuar në një pallat të paligjshëm në Vlorë, ku me sa duket janë pastruar paratë e vjedhura me rrugën Durrës-Kukës. Lulzim Basha, sot kryetar i opozitës shqiptare dhe pretendent për kryeministër pas disa vitesh, është modeli i njeriut të pasuruar në mënyrë të dyshimtë. Ndërkaq, ka pasur disa tentativa për të hetuar pasurinë e Bashës dhe transaksionet e tij bankare, por gjithçka ka dështuar.
Roli i Argitës
Jo rastësisht pasuria e dyshimtë dhe e pajustifikuar e Lulzim Bashës lidhet me trajektoren e pasurimit të familjes Berisha. Basha është kthyer në milioner që kur punoi bashkë me vajzën e Sali Berishës, Argita Berishën në shërbim të UNMIK-ut në Kosovë. Kthesa e befasishme dhe i gjithë misteri i pasurisë perandorake të Lulzim Bashës, duket se shpjegohet me njohjen e tij me Argita Berishën, njohje e cila i garantoi edhe një karrierë të shpejtë dhe të shkëlqyer në qeverisje, ndërsa i hapi edhe rrugën për t’u katapultuar në krye të PD si i besuar i familjes.
Pasuria e Lulzim Bashës në vitin 2004
-Shtëpi në Utrecht, Holandë, 510 mijë gulden / 231.500 euro (shitur)
-Apartament ne Tiranë, 205 mijë USD / 171.700 euro
-Apartament në Durrës, 33 mijë euro
-Apartament në Tiranë, 17.500 lekë
-Apartament në Tiranë, 62 mijë USD/52 mijë euro
-Troje 22 100 metra 2 në Tepelenë
-Automjet Mercedes Benz, 72 mijë euro
-Pikturë , 6500 euro
-Orë dore, 5200 euro
-Ore dore, 4500 euro
-Unazë diamanti, 11.500 euro
-Servis porcelani, 6800 euro
-Aksione në NASDAQ, 18 mijë USD/15 mijë euro
-Depozitë bankare, 52 mijë USD / 43.500 euro
-Depozitë bankare, 81 mijë euro
Të ardhura si këshilltar në UNMIK, 80 mijë USD
Të ardhura nga bashkëshortja, 52 mijë euro
Pasuria për vitin 2005
-Të ardhura nga paga 588 180 lekë
-Të ardhura nga paga e bashkëshortes për katër muaj, 12 mijë euro
Pasuria për vitin 2006
-Paga vjetore si ministër i Transporteve 1 907 700 lekë
-Të ardhura vjetore si nënkryetar i KRRTRSH, 80 000 lekë
-Paga vjetore e bashkëshortes si drejtore programesh në Amsterdam, 49 512 euro
-Qiraja vjetore për banesën në Tiranë, 4 800 euro
-Rente për hipotekën e shtëpisë sonë në Hollandë, 8 771 euro
-Shlyerje totale e apartamentit në Durrës, 5 mijë euro
-Të ardhura nga shitja e apartamentit në Tiranë, 100 mijë euro
Pasuria për vitin 2007
-Shitur shtëpia në Hollandë 257 500 euro
-Shlyer kredia e shtëpisë në Utrecut, Hollandë, me vlerë 199.726 EUR
-Paga vjetore si ministër i Transporteve 1 907 700 lekë
-Të ardhura nga shpërblime fundviti në MPJ, me vlerë 46.600 lek
-Të ardhura nga paga e bashkëshortes, me vlerë 51.391 Euro
-Shlyer kësti i fundit i apartamentit në Rr. “Dervish Hima”, Tiranë, me vlerë 35.000 USD
–Shlyer rent për kredinë e shtëpisë në Utrecut, Hollandë, me vlerë 10.407 EUR
-Shitur makina 45.000 EUR. Kjo vlerë është depozituar tek ALPHA BANK
Pasuria për vitin 2008
-Të ardhura nga paga si ministër në shumën 1.590.924 lekë
-Të ardhura nga shpërblimi i fundvitit në shumën 21000 lekë
-Të ardhura nga paga e bashkëshortes në shumën 29.753,00 euro
-Bashkëshortja ka shitur apartament në Durrës me shumë 45.000 USD
-Pagesë kësti për blerje apartamenti në Kavajë në shumën 40.000 euro
Pasuria për vitin 2009
Paga si ministër, 1.639.212 lekë të reja.
Bashkëshortja, pagë nga puna në Holandë, 11.389 lekë
Pasuria për vitin 2010
-1 652 127 lekë të ardhura nga paga dhe shpërblimi në fund të vitit, si ministër i
-14 038 euro të ardhura nga paga e bashkëshortes Aurela Basha
-1 652 127 lekë të rinj nga paga dhe shpërblimet e fundvitit.
Pasuria për 2011
-734,162 lekë të ardhurat si kryebashkiak
-10.808 euro të ardhurat e bashkëshortes nga leja e lindjes në Hollandë Adriatik Doçi
Saturday, February 22, 2014 – 10:32

– See more at: http://sot.com.al/politike

Der vermurkste Bruder des Justiz Minister Nasiq Naco leitet nun die Fuehrerschein Stelle in Durres, also wird es nur Show Theater geben und die Klientel Politik fuer Kriminelle und fuer Geld geht weiter.

Haxinasto schwafelt also nur dummes Zeug von einer Reform im Strassen Verkehr.

„Österreichische Staatsdruckerei“ (OeSD) als Partner der OK im Kosovo und Teil II

Made in Austria im Balkan ist Alles Betrug, immer mit Kriminellen und 400 MIlliarden Euro haben die Banken im Osten und im Balkan verloren. Und wenn die Aufbauhelfer Mafia vor Ort, funktioniert Weltweit auch das Wasser nicht mehr, wie man im Irak usw.. ebenso sah.
Winter Drought Threatens Kosovo Capital’s Water
The Kosovo capital is facing continued curbs on use of running water, following the driest winter in more than 20 years.
Read in browser »

Ein Art Standard im Balkan, das man immer nur Kriminelle als Partner hat, denn bei dem Betrug mit dem Innenminister, waren 10 % eingeplant, wie es ueblich ist auch bei Deutschen und US Firmen.

Einen kriminellen Pyschopaten als Innenminister, Partner der ausl. Bestechungs Maschininerie

Konfiskohet makina e ministrit Rexhepi, rezulton e vjedhur

Den Jeep hatte Bajram Rexhepi, von einem serbischen Kriminellen unter “Curri” bekannt, geschenckt bekommen, aus dem Nord Kosovo- Mitovica. So berichtet es die Albanische Zeitung: Kosovo info

Austria, Deutschland und die Amerikaner sind vor allem der Bestechungs Motor im Balkan und komplette Staaten, wurden wie Griechenland, Albanien, Kroatien ruiniert.
Die “Österreichische Staatsdruckerei” (OeSD), und deren Bestechungs Geschäfte im Kosovo
Gausterer: MIA uns betrogen!  —– MIA = Kosovo Innenministerium!

natali

Österreichische Staatsdruckerei” (OeSD), das die 1,4 Millionen Kosovo Pässe nicht bezahlt sind, aber der Mafia Innenminister  Bajram Rexhepi: sagt natürlich, das man es an Natali Velija (Natali Velija, zeigte den Ermittlern ein Dokument, das sie 10 % der Auftrags Summe für Bestechungs ausgeben darf), dessen Firma “Consulting EU”*** eine AG, überwiesen hat.
Natali Velija-Gjyqi Redukton Akuzat për Pasaportat

Natali Veliaj, pas daljes nga gjykata | Foto: Gazeta Jeta në KosovëNatali Veliaj, pas daljes nga gjykata | Foto: Gazeta Jeta në Kosovë

Shtetasja gjermane Natali Velija do të gjykohet për krim të organizuar, pastrim të parave, mashtrim dhe shmangie nga tatimi. Gjykata rrëzoi pretendimet e prokurorisë se Velija ka kryer edhe veprat penale: vjedhje të rëndë, shpërdorim, keqpërdorim të besimit, falsifikim dhe raste të posaçme të falsifikimit të dokumentit. Mbrojtja e Velijas dhe tetë të akuzuarve tjerë kishte kërkuar lirim të klientëve të tyre.
Natali Velija dhe të tjerët nuk do të gjykohen për të gjitha akuzat që rëndonin mbi ta.

Trupi gjykues i kryesuar nga Malcolm Simmons vendosi më 3 shkurt 2014 që disa pika të aktakuzës të mbeten, e disa të bien. Mbrojtja e të pandehurve kërkonte që të hidhen poshtë të gjitha akuzat ndaj grupit.

Por Natali Velija më nuk ngarkohet vetëm për vjedhje të rëndë, shpërdorim, keqpërdorim të besimit, falsifikim dhe rastet të posaçme të falsifikimit të dokumentit, por do të përgjigjet në gjykatë për krim të organizuar, pastrim të parave, mashtrim dhe shmangie nga tatimi.

Fisnik Blakaj, Betim Blakaj, Ergyn Dogan, Imer Fazlija dhe Nazmi Thaçi nuk do të ndiqen për pranim të mallrave të vjedhur. Ndërsa Gjykata Themelore do t’i gjykojë ata për krim të organizuar, pastrim parash dhe shmangie nga tatimi.

Jakup Blakqorit, Sefedinin dhe Hashim Shalës, u mbeten akuzat e njëjta-pranim të mallrave të vjedhura dhe shmangie nga tatimi, për të cilat dyshoheshin edhe nga prokuroria.

Natali Velija u paraburgos në nëntorin e 2012-ës, me akuzat për keqpërdorim të këtyre mjeteve. Një vit më vonë, në nëntorin e vitit 2013, prokuroria Speciale e Kosovës (PSRK) ngriti aktakuzë me nëntë vepra penale për Velijan dhe tetë bashkëpunëtorë të saj.

Gjithçka nisi më 5 nëntor 2010, kur Ministria e Punëve të Brendshme të Kosovës publikoi një njoftim për kontratë për furnizim me pasaporta biometrike.

Në maj të vitit 2011, kompania u njoftua nga MPB-ja se mund ta fitonte tenderin. Në këtë kohë, ushtruesi i detyrës së kryeshefit ekzekutiv të OeSD-së Reinhart Gausterer, u takua për herë të parë me Natali Velijan, pasi kompania ishte në kërkim të njerëzve që njihnin mentalitetin kosovar dhe austriak.

Velija i plotësonte kushtet-kishte shtetësinë gjermane dhe njihte të dy gjuhët e subjekteve nënshkruese të tenderit-shqipen dhe gjermanishten.

Tenderi për prodhimin e pasaportave biometrike mes OeSD-së dhe MPB-së u nënshkrua në qershor të vitit 2011 dhe kishte vlerën 14 milionë, 127 mijë e 3.24 euro. Por një milion e 400 mijë euro nga kjo shumë nuk shkuan kurrë në llogarinë e firmës austriake, edhe pse MPB-ja nëpërmjet Velijas i pagoi ato.

Gjykata arsyeton akuzat e mbetura 

Gjykata kur arsyeton veprën penale krim të organizuar, thotë se Natali Velija bashkë me Fisnik e BetimBlakajn, Nazmi Thaçin, Ergyn Doganin dhe Imer Fazlinë formuan një grup që nga dhjetori i 2011-ës.

“Ka dyshim të mirëbazuar se të pandehurit e lartpërmendur formuan një grup të organizuar kriminal që ishte i strukturuar dhe përbëhej nga më shumë se tre persona, që ekzistoi nga dhjetori 2011 deri në nëntor 2012, me qëllim kryerjen e veprës penale të pastrimit të parave, konkretisht pastrimit të produkteve nga paratë e supozuara të përvetësuara në mënyrë të kundërligjshme”, shkruan në aktvendimin e gjykatës.

Gjithnjë sipas gjykatës, ky grup i organizuar bashkëpunoi në transferet bankare të 669 mijë eurove, duke ua ndryshuar atyre burimin dhe vendndodhjen.

Sipas aktakuzës, Natali Velija nëpërmjet kompanisë së saj “Consulting EU”, transferoi te ndërmarrjet “Pirro” dhe “Qeramika” të të pandehurit tjetër Ergyn Doganit, 400 mijë euro, ndërsa 200 mijë të tjera i dërgoi në llogarinë e kompanisë “Ron ing” të Imer Fazlisë.

Kompania “Pirro” që merret me ofrimin e shërbimeve të përgjithshme dhe sigurisë publike, e themeluar në vitin 2008, është e regjistruar në emër të të pandehurit Hashim Shala, por vetë Shala e pranoi para prokurorisë se emri i tij si pronar vetëm figuron nëpër dokumente, ndërsa sipas tij firmën e drejton Ergyn Dogan.

Hashim Shala, përveç për pranim të mallrave të vjedhura, do të përgjigjet për shmangie nga tatimi të 200 mijë eurove, të cilat u transferuan nga kompania “Qeramika” dhe pronari i saj Ergyn Dogan, në dy raste të ndara, gjatë shkurtit e marsit 2012.

Ergyn Dogan, përveç akuzave tjera ngarkohet edhe për shmangie tatimi në vlerën e 400 mijë eurove, të cilat erdhën nga Natali Velija drejt kompanive “Pirro” dhe “Qeramika”.

“Qeramika”, e themeluar në janar të vitit 2012 nga Ergyn Dogan që si veprimtari parësore sipas Agjencisë së Regjistrimeve të Bizneseve të Kosovës (ARBK) ka shitjen me shumicë të drurit, materialit ndërtimor dhe pajisjeve sanitare dhe furnizimeve, pranoi 200 mijë euro nga Natali Velija në dy raste të ndara gjatë shkurtit e marsit 2012.

Edhe Sefedin Shala, pronari i kompanisë “Ron ing”, të themeluar në prillin e vitit 2010, përveç për pranimin e mallrave të vjedhura, ngarkohet edhe për shmangie nga tatimi të 200 mijë eurove. Këto para u transferuan nga xhirollogaria e Natali Velijas në dy ditë të ndryshme të dhjetorit 2011. Imer Fazlia, si person fizik i kësaj kompanie akuzohet bashkë me Sefedin Shalën për shmangie nga tatimi të shumës së njëjtë të parave.

Jakup Blakqori, si përfaqësues fizik i kompanisë “Qeramika” akuzohet për pranim të mallrave të vjedhura në vlerën e 200 mijë eurove dhe për shmnagie nga tatimi të kësaj shume parash, njësoj si shefi i “Qeramikës”, Dogan. …

 

http://www.gazetajnk.com/?cid=1,979,7579