Der Gangster Bajram Rexhepi, ist immer noch Innenminister im Kosovo

Immer noch Innenminister, aber ohne Bildung und Verstand, klammert man sich an den Posten, weil man ansonsten nicht einmal Ziegen hüten könnte, bei der Bildung. Und für das Geschäft, der ausländischen Gangster wie Frank Wisner, Lobbyisten und Wirtschafts Vereinen, wie Consults, sind solche Gestalten immer gut. Sraflos klaut man Millionen rund um die Österreichischen Pässe, welche vor lauter Bestechungsgeld und eine 10 % Beteiligung lieber schweigen. In Albanien, erhalten die Kosovo Gangster, Stapelweise neue Idenitäten, oder erkaufen sich Pässe, als angebliche Investoren im Geldwäsche Geschäft, rund um Drogen und Menschenhandel.

Das Ganze ist längst eine Pleite Veranstaltung der NATO und EU wie USA. Denn wie sollte das je funktionieren, mit primitiv Krimnellen Banden und Idioten, einen Staat aufzubauen?

Bajram Rexhepi

Die EU und der Kosovo: Profi Gangster Bajram Rexhepi, will seine Beute von 2 Millionen € behalten

Seit 2006 hat das Innenministerium den selben Treibstoff Lieferant, obwohl er entgegen dem Vertrag, überhöhte Rechnungen ausstellt und seit Jahren ermittelt wird.

Kritikohen Kontratat Milionëshe të Policisë me Hib Petrol-in

nga Njomza SalihiPrishtinëQershor 10, 201300:30

© Të drejtat autoriale

Policia e Kosovës ka të njëjtin kontraktor për furnizim me karburante që nga viti 2006 edhe pse prokuroria ngriti aktakuzë ndaj menaxherit të kontratave të “Hib Petrol” për shkelje ligjore në kontratën e vitit 2009. Zyra e Auditorit të Përgjithshëm tash gjeti parregullsi edhe në kryerjen e pagesave gjatë realizimit të kontratës së lidhur në vitin 2011.

Zyra e Auditorit të Përgjithshëm raportoi për parregullsi në kontratat e furnizimit me karburante që Ministria e Punëve të Brendshme dhe Policia e Kosovës lidhën me kompaninë “Hib Petrol” nga Ferizaj.

Auditorët në raportin për MPB-në të publikuar në qershor e që i referohet vitit 2012 klasifikoi gjetjet si “Anashkalim i kushteve të kontratës gjatë pagesës së shpenzimeve për karburante”.

Policia e Kosovës kishte shpenzuar gjatë vitit të kaluar karburante në vlerë prej 4 milionë e 11 mijë e 529 euro.

Auditorët raportojnë se kontrata e lidhur mes palëve parashihte që policia për çdo muaj nga data 1 deri më datën 5 t’i dorëzonte operatorit çmimin kushtues të derivateve të naftës të muajit paraprak.

“Anashkalim i kushteve të kontratës gjatë pagesës së shpenzimeve për karburante. Auditimi

“OE ka përllogaritur dhe ka kalkuluar vetë çmimin e berzës dhe në bazë të tij ka faturuar shpenzimet e karburanteve. PK ka bërë pagesën e faturave në kundërshtim me kushtet e kontratës, derisa procesi i certifikimit nuk ka kontestuar këto pagesa”, thuhet në raportin e auditimit.

Sipas auditorëve, ekzekutimi i pagesave në kundërshtim me kushtet e kontratës krijon mundësinë që të paguhen faturat me çmime më të larta sesa ato të kontraktuara dhe si rrjedhojë mund të ndikojnë në dëmtimin e buxhetit.

“Menaxhmenti duhet të sigurojë se funksioni i çertifikimit të pagesave do të verifikojë të gjitha kushtet e kontratës, dhe vetëm pas plotësimit të të gjitha kushteve ligjore pagesat do të certifikohen”, thuhet në rekomandimin e auditorëve për këtë rast.

Kujtim Bucaliu drejtor gjeneral në Hib Petrol mohon konstatimet e auditorëve.

“Unë nuk e di çfarë kanë shkruar ata (auditorët) në raport, por përllogaritja e çmimit bëhet nga Policia e Kosovës e asnjëherë nuk bëhet nga ne”, thotë Bucaliu.

Bucaliu thotë se kjo është kontrata e tretë që “Hib Petrol” ka lidhur me policinë.

“Unë nuk e di çfarë kanë shkruar ata (auditorët) në raport, por përllogaritja e çmimit bëhet nga Policia e Kosovës e asnjëherë nuk bëhet nga ne.Kujtim Bucaliu

Kompania, sipas tij, ishte kontraktuar më 2006 për një periudhë dyvjeçare.

Kontrata e dytë u lidh më 2009 dhe vazhdoi deri më 2011 ndërsa kontrata e fundit u lidh më 2011 dhe do të zgjasë 36 muaj deri më 2014.

Edhe zëdhënësi i Policisë Baki Kelani pohon se kompania private nuk ka bërë asnjëherë llogaritjen e çmimit të naftës.

“Kalkulimi i çmimit të berzës nuk bëhet nga operatori ekonomik, ose më mire të themi nuk merret për bazë çmimi i operatorit ekonomik, por nga komisioni për kalkulimin e çmimit të berzës i cili caktohet me vendim të ZKA (Drejtori i Shërbimeve Mbështesë, data 6 maj 2011). E në ketë komision janë caktuar tre zyrtarë”, thotë Kelani.

Zyra e Auditorit të Përgjithshëm në një përgjigje dhënë Gazets Jeta në Kosovë pohon se MBP-ja e Policia e Kosovës janë pajtuar zyrtarisht me të gjitha të gjeturat e prezantuara në raportin e auditimit.

“Gjatë auditimit ne kemi parë se policia e Kosovës, përkatësisht komisioni për kalkulimin e çmimit, nuk kishte qasje në Berzë dhe ka marrë për bazë çmimin e ofruar nga operatori ekonomik ‘Hib Petrol’. Kjo e gjetur e prezantuar në raport është e mbështetur edhe me dokumentet e ofruara nga vetë institucioni i audituar”, thotë Qëndresa Mulaj, zyrtare për

media

në Zyrën e Auditorit të Përgjithshëm.

Kontrata me MPB-në

ZAP po ashtu raportoi për parregullsi edhe në kontratën e lidhur në maj të vitit 2012 mes “Hib Petrol” e Ministrisë së Punëve të Brendshme.

Kontrata parashihte që kompania të dorëzojë një certifikatë të origjinës së furnizimeve.

Sipas raportit të auditivit, kodit doganor përcakton shpenzimet e transportit për një maune.

Kodi doganor parasheh që me rastin e importimit të mallrave nga Greqia, për një maune 30,000 litrash paguhen 1,000 euro shpenzime të transportit, ndërsa për një maune nga Shqipëria dhe Maqedonia për shpenzimet e transportit paguhen 500 euro.

“Testimet tona shpalosën se OE nuk kishte sjellë certifikatën e origjinës së furnizimeve me karburante. Auditimi

“Testimet tona shpalosën se OE nuk kishte sjellë certifikatën e origjinës së furnizimeve me karburante. Ai kishte faturuar duke kalkuluar shpenzimet e transportit në 0.0333 euro për litër, ose 1,000 euro për një maune. MPB nuk kishte marrë siguri të mjaftueshme se nga cili vend ishte origjina e furnizimeve me karburante”, thuhet në raport auditimi.

Ministria e Punëve të Brendshme nuk komentoi gjetjet e auditimit as për këtë rast e as për kontratën e kompanisë private me Policinë e Kosovës.

Bucaliu e vlerëson si të palogjikshme këtë gjetje të auditorëve.

“Nuk e di unë çfarë ka dashur me nxjerrë auditori me këtë. Ne në dosje të tenderit e kemi këtë obligim. Nuk mundemi me apliku pa e pas këtë certifikatë”, pohon Bucaliu.

“Oferta e tenderit nuk është valide nëse nuk e ke certifikatën e origjinës – ato shkojnë bashkë”, thotë ai.

Kontrata e dytë e HIB-it me policinë u pasua me aktakuzë

Zyra për

media

e prokurorisë së shtetit njoftoi më 30 nëntor të vitit të kaluar se Prokuroria e Qarkut ka ngritur aktakuzë ndaj Fatbardh Xhaferit menaxher i kontratave në kompaninë “Hib Petrol” për veprën penale “Mashtrimi në detyrë”.

Prokuroria e shtetit njoftoi se i pandehuri në vitin 2009 në tenderin “Furnizim me karburant” për Policinë e Kosovës kishte prezantuar ofertën e rreme me 0.00 fitim dhe kishte lidhur kontratë me të.

“Mirëpo, në bazë të çmimit të transportit mbi vlerën e tregut, në periudhën 07.04.2009-20.05.2010, ka realizuar përfitim material kundërligjor në shumë prej 153.917,41 eurosh në dëm të buxhetit të Policisë së Republikës së Kosovës”, thuhet në njoftimin e prokurorisë.

I akuzuari Xhaferi pohoi për Gazetën Jeta në Kosovë se Prokuroria nuk ka argumente se ka pasur shkelje ligjore në këtë rast dhe se ai do të dalë i pafajshëm.

Lidhur me të njëjtën kontratë, Prokuroria e Qarkut një vit më herët, më 25 tetor të vitit 2011, akuzoi Xhevahire Vatoci, zyrtare e prokurimit në Policinë e Kosovës, se si kryetare e komisionit për vlerësim ka shpërdorur pozitën zyrtare duke e dëmtuar buxhetin e policisë për 280 mijë e 370 euro.

Përveç kontratave me autoritete të sigurisë, kompania Hib Petrol ishte kritikuar nga auditorët edhe për kontratën që kishte lidhur me Postë-Telekomin e Kosovës në vitin 2009.

Gazeta Jeta në Kosovë raportoi në mars të vitit të kaluar se PTK-ja kishte humbur rreth 200 mijë euro pasi kompania që e ka furnizuar me derivate të naftës për dy vjet, Hib Petrol, nuk e ka llogaritur çmimin sipas kritereve të kontratës duke llogaritur koston e transportit pesë herë më shumë se sa që në fakt aplikohet nga Doganat e Kosovës.

 

http://gazetajnk.com/?cid=1,987,5763

Der Berufs Gangster und Betrüger: Frank Wisner, mischt überall mit und hat illegale Beratungs Verträge, von über 39.000 € pro Monat! Europa schweigt dazu, weil ja Steinmeier und Co. dafür auch auch in betrügerischer Weise, überteuerte Heckler & Koch Waffen verkauften durften und VW Polizei Fahrzeuge usw..

 Frank Wisner dhe Hashim Thaçi | Foto: Qeveria e Kosovës

aus der krimiinellen Idioten Abteilung des CIA und des US Department of State: Der primitve Gangster Frank Wisner unterhält sich mit dem Nichts verstehen Analaphabet und Kriminellen: Hashim Thaci. Seine Geschäfte mit Mubarak und die zertifikzierte gefälschte Bank Garantie, für eine der Luft Firmen des Rezart Taci um die Privatisierung des von AlbPetrol in Albanien, sind Welt Rekord der Dreistigkeit.

Dino Asanaj, Chef der Kosovo Privatisierungs Agentur AKP, wurde heute um 13 Uhr erstochen

Den Würgegriff der «Schock-Strategie» abwerfen: «Der Ausverkauf Europas muss gestoppt werden»

von Dieter Sprock
….

Zum kriminellen Privatisierungs Betrug, gehört vor allem die Gleichschaltung der Bildung, wobei man Mafiöse Zirkel bildet und über Stipendien nach Deutschland schleust, fast immer mit gefälschten Abschlüssen, denn die Tätigkeit u.a. bei der DAAD, sind extrem lukrative Posten für die Partei Buch Mafia, wo man Leute unterbringen kann, die zu dumm sind für Arbeit in Deutschland.

Und so sehen die Fakten dann aus, was man im Balkan sieht, wie die Bildung zerstört wird und wo Idioten heute sich Professoren nennen und Diplomanten wie in einem Witz erzählen, wie man in Caffee Häusern studiert hat.

Internationale Gleichschaltung der Bildung

Auch die Bildung liegt vielerorts darnieder. In den Schulen werden die Inhalte durch Kompetenzen ersetzt, um so eine künstliche «europäische Identität» heranzubilden. Pisa (OECD) und Bologna (EU) dienen als Werkzeuge für die Umsetzung: «Das System Pisa (Programme for International Student Assessment) hat seit 2000 mehrere regelrechte Schockwellen ausgelöst. Dies scheint System zu haben: Wo diese standardisierten Tests zur Anwendung gebracht werden, kommen häufig angebliche gravierende Mängel der Kenntnisse von Schülerinnen und Schülern zum Vorschein. Wie Naomi Klein in ihrem Buch ‹Die Schock-Strategie› herausgearbeitet hat, ebnen solche Schocks jeweils den Weg für tiefgreifende Umwälzungen mit weitreichenden Konsequenzen. So geschehen in der Folge von Pisa: Tausendfach wurde in den Medien die schlechte Nachricht wiederholt, unsere Kinder (und damit unser Schulsystem) hätten angeblich grundlegend versagt. Die Schockmeldung setzte die Verantwortlichen unter grossen Druck, sehr schnell etwas zu unternehmen. Entsprechend zeichneten sich die folgenden ‹Reformen› durch die ‹unbedachte und schnelle Übernahme fertiger Lösungskonzepte ohne ausreichende wissenschaftliche und öffentliche Debatte› (Langer, S. 61)3 aus. Doch woher kommt die Idee, unsere Schulen und Schulsysteme dem Wettbewerb auszusetzen, die so weitreichende Folgen für unsere Schüler und unser gewachsenes Schulsystem hat? Kurz zusammengefasst stammt sie aus den USA, die sie über die OECD in unsere Länder exportiert haben.» (Zeit-Fragen Nr. 25 vom 11.7.2012)

http://zeit-fragen.ch/index.php?id=1371


Jean Ziegler:
Zitat von dem UN Sonder Gesandten Jean Ziegler: Auslands Korruption und Bestechungs Firmen sind wie Terroristen zu behandeln und hier gehören die Richter auch noch dazu. zu Jean Ziegler mit TV usw..
UN-Experte Jean Ziegler: “Wirtschaftsdelikte wie Kriegsverbrechen verfolgen!”!
Diese Leute sind mit Kriegs Verbrechern und Terroristen gleich zusetzen und man kann einem promiinenten UN Experten nur zustimmen. aus BF

Rekord verdächtig sind ja Deutsche Professoren, wenn man im Handels Register als Haupt Geschäftsführer und Haupt Anteils Eigner auch noch der berüchtigen Organ Handels Klinik „Medicus“ auftrat, aber auf dem Niveau, laufen Deutsche Professoren, wenn über 100 Millionen ? gestohlen wurden, statt das man u.a. praktische Verwaltungs Leute entsendet hat.

Wie Journalisten, vor allem rund um die Koha Ditore, mit Ermordung bedroht werden, haben wir vor Jahren aufgezeigt.

“A free journalist in Kosovo is a dead journalist”

Die grösste Betrugs Universität Europas, wurde ebenso von einem Deutschen Politiker gegründet und praktisch immer mit Steuergeldern.

Warum verschweigt Spiegel-Online vom 10. Oktober 2011 die Hintergründe des FDP-Bundestagsabgeordneten Günther und einer rumänischen Privatuniversität?

Zitiert wird in dem Spiegel-Artikel der FDP-MdB Günther aus dem lauschigen sächsischen Plauen. Es geht um die seltsame rumänische Privatuniversität Spiru Haret die auch Professorentitel vergibt. Vergessen wird, dass Günther dort sogar einen Professorentitel erhalten hat.

Mehr?

Immer dabei: SPD

Auch die SPD-Abgeordnete Kastner wurde schon im Oktober 2009 von einem Bürger über Abgeordnetenwatch.de gefragt:

„Sehr geehrte Frau Dr. Kastner,

die rumänische Spiru Haret Universität ist in den letzten Wochen mit Billig-Diplomen, ich bezeichne es als Titelhandel, Nähe der Führungskräfte der Universität zum ehemaligen kommunistischen Diktator; Verweigerung von Abschlüssen durch das rumänische Bildungsministeriums …. in die Schlagzeilen gekommen.

Haben Sie und wenn ja, in welchen Maße, die geplante Ansiedlung der Universität in Berlin und Plauen unterstützt ? Haben Sie in der Sache mit Ihrem Bundestagskollegen und Prof. (der Spiru Haret) Joachim Günther (FDP) zusammengearbeit ?“

Eine Antwort hat er bis heute nicht erhalten!

Kooperationen mit Ausländern, sind für manche Professoren und Universitäten extrem lukrativ, weil man sich selbst hoch dotiert ins Ausland schickt. Stipendien verteilt und verkauft, ebenso Visas, was sowieso niemand kontrolliert. Alles ist vom Steuerzahlter finanziert, wo die Migrations Beauftragten, sowieso gegen Geld Geschäfts Visa ausstellen, im Mafiösen Schleuser Geschäft, wo der Grünen Migrations Beauftrage in Bochum, bis heute frei herum läuft. Zu den Genehmigugen rund um den Organ Handel an Deutsche Professoren!

Das steigert sich dann, in reine Mafia Universitäten, der primitivsten Art, wie der VITRINA Uni, die eine Deutsche domain hat, und wo der Eigentümer,Arben Frogu, den höchste rangigen Polizei Direktor: Arben Limaj hinrichtete in Tirana am: 25.2.2012! Alternativ, der Albanische Bildungs Minister: Myqerem Tafaj, der alle Universitäten und Schulen an Kriminelle verkaufte gegen Geld, mit entsprechenden Folgen. Im Jahr 1990 erhielt er ein einjähriges Stipendium von der Deutschen Stiftung für internationale Entwicklung (DSE), die ihm die Möglichkeit gab, seine Forschung in Deutschland zu vertiefen. Zwischen 1992 und 1995 absolvierte Myqerem Tafaj seine zweite Promotion an der Universität Hohenheim.

Ffroku mafia tirana

Grand Frroku, und Arben Frroku, eine bekannte kriminelle Familie, mit privater Mafia Uni in Tirana! Viele Universitäten haben keine Lizensen, man bezahlt Bestechungsgeld an die Polizei und Politiker.
Die vermuteten Attentäter, inzwischen in Saloniki verhaftet, auch wegen Drogen Schmuggel bekannt in Griechenland.

 

Interpol Haft Befehl, denn Kultur- Bildung- Sport und Drogen Handel, Geldwäsche und Mord, ist tradioneller Volks Sport.

Frroku Waffen

2 mal moderne Schnell Feuer Waffen mit Ziel Fernrohr. 1 mal AK-47, 1 mal Pistole mit Schall Dämpfer, Hand Granaten, Militär Sprengstoff – für die Hinrichtung von Universitäts Konkurrenten: Finanziert wird diese Art von Mafia Ausbildung von Deutschland, inklusive Stipendien und Geschäfts Visa. Das Waffen Arsenal des Arben Frroku, und seiner Drogen Bande, inzwischen beschlagnahmt! Sport Vereine, Drogen, Waffen, Geldwäsche, neue Identitäten – ebenso ein unendliche Geschichte. Arben Frroku, ist auch Präsident des Fussball Clubs Puke.

Markenzeichen eines der Albaner Mafia, hier auch als Uni Eigentümer, für die Geldwäsche: Luxus Jeep, verdunkelte Scheiben, welche seit 1998 in Albanien verboten sind.

Sekuestrohet telefoni i Arben FrrokutIn Wirklichkeit, sind Mark und Arben Frroku, 2 Kosovaren, welche Schein Flüchtlinge aus dem Kosovo waren und in Belgien vor 17 Jahren lebten und in Morde verwickelt sind, wo der erschossene Polizei Direktor Dritan Lamaj ermittelte. Die Bildungs Kanoven eben, welche in Albanien auftauchten und wie Lul Berisha (1994 erstmalig in Deutschland verhaftet, eine Legende des Verbrechens sind, rund um Geldwäsche, Drogen und Menschenhandel. Heissen beide in Wirklichkeit Liman Krasniqi und Azem Krasniqi? Identisch, mit dem Fussball Präsident von Paro Laci, der verhaftet wurde. Neue Identitäten erhält man gegen Geld bei der Albanischen Mafia Regierung, was kein Problem darstellt, wie diverse Hinrichtungen zeigen.Reine Gangster, welche auch eine illegale Lotterie Gesellschaft in Tirana betrieben, Geldwäsche ohne Ende, auch mit Jak Mark Jaku, Kokain und Cannabis wurden ebenso bei den Gangstern gefunden. Im Gebiete des Kommissariats 6, hatten die Gangster für 50 Millionen ? Vermögen, Immobilien und Firmen, darunter Lotto Gesellschaften, Caffes usw..Siehe die Mafia Universitäten, wo VITRINA Uni ganz oben stand.Arben Frogu, mit dem Polizei Gangstern Nikolin Bala, und Agron Kulici verbunden. Fotos tauchten auf!Auf jeden Fall, hatte er die Mafia Universität der Frrogu Familie: Vitrina (ebenso Edmond Vlashaj) geschlossen, nachdem dort die privaten Wächter, Leute zusammen schlugen – die sich beschwerten, das keine Vorlesungen stattfinden, aber Gelder für Alles erpresst wurde.Die hatten für Nichts eine Genehmigung, wie so Viele andere Unis auch nicht. Warum die Staatsanwalt, nicht solche Universitäten schliesst,auch ein Edi Rama nicht, wäre die nächste Frage, warum Kriminelle sowas eröffnen können! Direkte Schwer Verbrecher Banden aus Bajram Curri – Tropoje Nord Albanien, wo eine Kooperation mit dem Bürgermeister von Bajram Curri besteht, Banden mit Diplome aus zustatten.Universiteti Vitrina
Diploma që nuk njihen
1-Shkenca Politike
2-Marrëdhënie Ndërkombëtare
3-Menaxhim Turizmi
4-Menaxhim Biznesi
5-Drejtësi
6-Inxhinieri Informatike
7-Inxhinieri ElektronikeSiehe die Mafia Universitäten, wo VITRINA Uni ganz oben stand.Die Gangster Familie Frrogu, organisierte Demonstrationen mit den ein paar Pseudo Studenten und Gangster Nachwuchs, gegen den Polizei Direktor Dritan Lamaj.Aussage des damaligen Ministers Gashi: Es wurde nur eine Genehmigung für Herz- und Kreislauf Gefäss Operationen erteilt, nicht für Urologie oder Transplantationen, weil das per Verfassung verboten ist. 9.1.2008! Firmen Registrierung hier der Auszug aus dem Kosovo Handelsregister.Nr. 1: Prof. Ulrich Hake, als Fach Arzt Nr. 2: der berüchtigte Türkische Arzt Yusuf Sönmez, der auch als Professor aufgeführt ist.Medikus Ulrich Hake - Jusuf SonmezHandels Register Auszug:Aussage des damaligen Ministers Gashi: Es wurde nur eine Genehmigung für Herz- und Kreislauf Gefäss Operationen erteilt, nicht für Urologie oder Transplantationen, weil das per Verfassung verboten ist. 9.1.2008Medikus Ulrich Hake - Jusuf SonmezHandelsregister Auszug, rund um den Europa Rats Bericht: Organ Handel usw..Ein Mega Betrug, wo wir den Wichtigtuer Professor Michael Daxner erwähnen wollen, der die Kosovo Universitäten der Mafia übergab mit Null Bildung, als reines Geschäft, gegen Geld.Rund um die DAAD Abkommen , mit der Verbrecher Organisation des Georg Soros „Open Society“ vertraglich verbunden, laufen viele solche Professoeren herum, mit des Resultat wie bei der Justiz (über 1 Milliarden ?, in 22 Jahren): Null Funktion, Kriminelle verkaufen nur Urteile.Salih Bersiha?s University and education Mafia in Tirana, with Genc Pollo and Tonin Gjuraj
Der Betrug an Tausenden von Studenten mit ungültigen Diplomen, durch Betrugs Universitäten in Albanien Einige zogen die Reis Leine, so auch die Fach Hochschule in München, welche eine Kooperations ablehnten, nach einem von der KAS schlecht Vorbereiteten Meeting in Tirana, wo die Deutsche Botschafterin mit derart inkompetenten Gestalten auch ihre Zeit vertrödeln musste.Die Partnerschaft zwischen den Studentenwerken Siegen und Tirana/Albanien ist beendetNiemand braucht diese Abzock Partnerschaften, welche von kriminellen angeblichen Aufbau Gruppen Mit Partei Buch und GTZ Hintergrund organisiert werden um enorme Geldsummen in die eigenen Taschen ueber Spesen umzuleiten. Man kann mit sowas wunderbare Spesen organisieren und seine eigenen Urlaubs Reisen. Im Gegensatz zu der Begruendung der Uni Siegen, gibt es angesehene Leute an der Uni Tirana, welche in hohen Positionen wie auch u.a. Justiz Minister schon vor ueber 10 Jahren waren. Nur die Deutschen Ganoven der Botschaft und GTZ, haben keinen Zugang mehr zu angesehenen Leuten, weil niemand mit diesen kriminellen Aufbau Horden und Lobby DAW Kriminellen seine Zeit vergeuden will und man seit 1999 von diesen Deutschen Aufbau Banden, nur noch belaestigt wird.[7] http://www.sauerlandkurier.de/partnerschaft-beendet-siegerlandkurier_kat145_id73148.htmlEs gab ja schon die schlimmsten Urteil in Deutschland – Verhandlung-, wo sogar dann wie in Hamburg Spiegel Journalisten von der berüchtigten und immer selben Albaner Mafia und ihren Anwälten mit Ermordung gedroht wurde. siehe unten. Die Kosovaren, verbreiten auch mangels Bildung, gezielte Geschichts Fälschung, was durchaus im Balkan auch etwas normal ist. Nationale Parolen sind Standard:Und vom Hamburger Senat, Roland Schill und die Top Albanische Mafia, wie den Osmanis, oder Ilir Meta dort auf Meetings vor über 10 Jahren schreiben wir hier heute nicht in Details.Foto, mit Nazi Flagge, beim Einmarsch der Deutschen Bundeswehr, wo dann der Taxifahrer Joschka Fischer stolz war. Damals in 1999: ? Sieg Heil, Heil Hitler? wurde die Bundeswehr empfangen.Forschung | 03.12.2010
Wissenschaft im Dienste der Ideologie
Die Antike hält her für nationalistische Mythenbildung
Auch 20 Jahre nach der Wende halten sich in den albanischsprachigen Geisteswissenschaften alte ideologische Klischees hartnäckig. Historiker und Philologen verteidigen den Mythos der illyrischen Abstammung der Albaner.
?????????.
[4] D-WelleDie Weltbank stellt in einem Report, die mangelhafte Bildung der Albaner fest, mit entsprechenden Folgen für Investoren. Die Erfahrungen der Deutschen Investoren ist dramatisch, wie sich die Bildung verschlechtert hat, vor allem auch weil Albaner, Gelerntes schnell vergessen.01/12/2010TIRANA, Albania ? The low level of education in Albania is hindering economic growth, according to a new report by the World Bank, quoted by local media on Monday (November 30th). Albania has fewer educated employees compared to developed countries and countries in the region, the documentDie korrupte EBRD Mafia weitet ihre Geschäfte nun auch auf den Kosovo aus«Ich werde nie auf der Seite der Mächtigen sein!»Der Strategie-Experte Albert A. Stahel wird 70 Jahre alt
Gegen die korrupte Bildung wird demonstriert.

Plagjiatura është vepër penale, titujt shkencorë me para

Prishtinë, 15 prill – Në këtë kohë nuk është problem që një individ të pajiset me titull shkencor. Krejt kjo punë, sipas raportimeve të ktv-së, mund të kushtojë nga 100 deri 400 euro dhe secili blen diplomën e përgatitur nga dikush tjetër.

më shumë

two years prison for Slovenia Former Prime Minister Janez Jansa

Jansa sentence is a warning to regional politicians<
12/06/2013

Janez Jansa was convicted of seeking a 2 million euro bribe when he was prime minister of Slovenia.

By Drazen Remikovic for Southeast European Times in Ljubljana — 12/06/13

photoFormer Slovenia Prime Minister Janez Jansa will serve two years in prison for corruption. [AFP]

A criminal verdict against former Slovenia Prime Minister Janez Jansa is being called historic in curbing political corruption in southeast Europe.

The District Court in Ljubljana sentenced Jansa to two years in prison for corruption last week.

Jansa called the verdict „a farce“ and said that he would appeal against what he called a „political process.“

Judge Barbara Klajnscek ruled that Jansa and two others sought a 2 million-euro bribe from Finnish firm Patria in order to help it win a military supply contract in 2006.

Under the 278 million-euro deal, Patria was to supply Slovenia with 135 armoured personnel carriers. The deal was scrapped after the corruption allegations surfaced. The two other defendants were each sentenced to 22 months in prison. All three were each fined 37,000 euros.

Prosecutions in connection with the case are taking place in Finland.

Uros Luben, one of the members of the All Slovenian Rebbelion movement, said that the verdict against Jansa is historic.

„It is a sign that the judiciary is improving. We can say that the demands of the citizens who were protesting against corruption managed to succeed,“ Luben, who is also a professor of philosophy in Novo Mesto, told SETimes.

Experts said that countries in the region need to focus on officials‘ property.

„What is going to deter officials and politicians in Southeast Europe from taking bribes is confiscation of their illicit enrichment. There does not need to be a proof of a criminal act. The sheer fact that they possess assets beyond their salaries and other legal means, is a reason enough to confiscate assets for which they cannot prove to have gained legally,“ Natasha Srdoc, executive director of Adriatic Institute for Public Policy, a Croatian think tank, told SETimes………..

„Deutsche Telekom settled for $95 million with the US authorities for bribing government officials in Montenegro and Macedonia via their company in Hungary. Daimler Chrysler, Siemens and Pfizer also settled for huge amounts in the US for bribing government officials, including in Southeast Europe, however the perpetrators in the region are on the loose,“ Srdoc told SETimes.

……………

http://setimes.com/cocoon/setimes/xhtml/en_GB/features/setimes/features/2013/06/12/feature-02

 

The new „Hero“: EDWARD SNOWDEN, SOURCE OF NSA LEAKS, STEPS FORWARD

Snowden tricked NSA – and they don’t know how he did it
Published time: August 24, 2013 17:48

System Adminstrator by the CIA and NSA

http://www.naturalnews.com/gallery/articles/Edward-Snowden-NSA-spy-scandal.jpg

Edward Snowden in Hongkong Die Tragik des Whistleblowers

EU slams US over data scandal

Auf einmal ist alles verkehrt: Wie der in Hongkong untergetauchte Enthüller des amerikanischen Bespitzelungsprogramms Prism, Edward Snowden, China und die Welt in große Verwirrung stürzt. Mehr Von Mark Siemons, Peking 9 22

10 June 2013

Snowden Censored by Craven Media

Mr. Snowden, please send your 41 PRISM slides and other information to less easily cowed and overly coddled commercial outlets than Washington Post and Guardian. Their arm-waving, self-aggrandizing verbosity, after conspiring to obey official demand (below) to censor your information is a pattern well-documented by unfettered disclosure sites. Their piecemealing release is hoary dramatization, diverting cover-up, of failure to deliver untampered material. Your valor is yet to be fully disclosed, do not settle for being seduced by false promises portending being kicked under the bus. Heed this under-bus-kick published today by Secrecy News:

EDWARD SNOWDEN, SOURCE OF NSA LEAKS, STEPS FORWARD… „When you are subverting the power of government– that’s a fundamentally dangerous thing to democracy.“

„I’m willing to go on the record to defend the authenticity [of these disclosures]. This is the truth. This is what’s happening. You should decide whether we need to be doing this,“ he said of his disclosures.

In the history of unauthorized disclosures of classified information, a voluntary admission of having committed such disclosures is the exception, not the norm. And it confers a degree of dignity on the action. Yet it stops short of a full acceptance of responsibility. That would entail surrendering to authorities and accepting the legal consequences of „subverting the power of government“ and carrying out „a fundamentally dangerous thing to democracy.“

And two days ago this go-to-prison kick by The Atlantic:

Whistle-blowing is the moral response to immoral activity by those in power. What’s important here are government programs and methods, not data about individuals. I understand I am asking for people to engage in illegal and dangerous behavior. Do it carefully and do it safely, but — and I am talking directly to you, person working on one of these secret and probably illegal programs — do it.

High officers and rhetoricians convene safe at base to wargame, destined by history, to praise and send youngsters into harm’s way to protect high privilege, then crow about leadership, sacrifice, pretending remorse, gloating in amply-pensioned retirement. Bear in mind, fodder for their ambitions is how they see you imprisoned for disobedience, emblazoned in by-lined headlines, warehoused in vet hospitals, or best, flag-draped in coffins disappearing into vote-rigged databanks.

 


http://www.wect.com/story/22544509/snowdens-cautious-approach-to-post-reporter

To effect his plan, Snowden asked for a guarantee that The Washington Post would publish – within 72 hours – the full text of a PowerPoint presentation describing PRISM, a top-secret surveillance program that gathered intelligence from Microsoft, Facebook, Google and other Silicon Valley companies. He also asked that The Post publish online a cryptographic key that he could use to prove to a foreign embassy that he was the document’s source.

Gellman told him the Post would not make any guarantee about what the Post published or when. The Post broke the story two weeks later, on Thursday. The Post sought the views of government officials about the potential harm to national security prior to publication and decided to reproduce only four of the 41 slides, Gellman wrote in his story about their communications.

 

http://cryptome.org/2013/06/snowden-censored.htm

Comedy show EU!

2013-1202.pdf     NSA-Israel Spy Sharing on US Persons       September 11, 2013 (1.6MB)
2013-1194.pdf     NSA Cracks Internet Crypto - Matthew Green 2   September 11, 2013 (1.6MB)
2013-1178.pdf     NSA Spies Smartphones (DE)            September 9, 2013
2013-1158.htm     NSA Cracks Internet Crypto - Masterspy      September 6, 2013

2013-1802.pdf     Judge Pauley: Yes, NSA Bulk Data Spying Is Good December 27, 2013
2013-1801.pdf     Judge Leon: No, NSA Bulk Data Spying Is Bad   December 27, 2013
 

			

Goldman Sachs Betrugs Bank und die EZB macht Milliarden Profite in Griechenland

update: 12.6.2013 Griechenland ist unter die Räuber gefallen: Allen voran: Firmen wie Telekom, Siemens, EADS und immer mit dem Bestechungs Motor der Lobbyisten.

Griechenland schließt öffentliche Rundfunk- und Fernsehanstalt

12. Juni 2013 / Aufrufe: 1.819 12 Kommentare

Die griechische Regierung gab am Abend des 11 Juni 2013 die Schließung der öffentlichen Rundfunk- und Fernsehanstalt ERT mit sofortiger Wirkung bekannt.

In einer besonders hart formulierten Bekanntmachung, die am 11 Juni 2013 um 18:00 im Fernsehen ausgestrahlt wurde, gab der Regierungssprecher Simos Kerdikoglou die Schließung der öffentlichen griechischen Rundfunk- und Fernsehanstalt (ERT) ab dem selben Abend an und charakterisierte die ERT als einen “einzigartigen Fall der Intransparenz“.

Vorausgegangen war die Veröffentlichung des Akts gesetzgeberischen Inhalts, der den Weg zu Express-Verfahren bei der Schließung von Trägern und öffentlichen Organismen öffnete. Herr Kerdikoglou kündigte die Gründung eine “modernen öffentlichen, jedoch nicht staatlichen Rundfunk- und Fernsehanstalt” an Stelle der ERT an und versicherte, dass das Personal der ERT regulär abgefunden und der neue Träger mit weniger Personal betrieben werden wird.

Weiter gab der Regierungssprecher bekannt, dass in dem Zwischenzeitraum bis zur Aufnahme des Betriebs des neuen Trägers die Bürger keine Gebühren für die ERT entrichten werden.
Gesamten Artikel lesen »

Artikel weiterlesen: Seite 1 Seite 2

Die Deutsche Bank, war als Profi Betrugs Bank u.a. mit Spiro Latis natuerlich sowieso auch bei diesem Betrug immer dabei.

EZB verdiente Milliarden an Griechenland
Nach dem Ökonomen Yanis Varoufakis war die EZB vom Schuldenschnitt ausgenommen und kann nun eine stattliche Rendite einstecken

Dazu ein paar Gedanken:

1) Eine Zentralbank KANN per Definition eigentlich gar keinen Gewinn
machen, weil die Zentralbank die geldschöpfende Instanz im Geldsystem
ist. Und wie man ja mittlerweile sieht, sind der Geldschöpfung
keinerlei Riegel vorgeschoben. Einer Zentralbank also mehr von dem
Geld zu geben, daß sie ohnehin selbst generiert hat, ist ungefähr so
wie einen Eimer Wasser in einen Fluß zu gießen, um den Wasserstand zu
erhöhen.

2) Eine Zentralbank DARF per Definition eigentlich gar keinen Gewinn
machen. Die Aufgabe der Zentralbank ist es, Geldwertstabilität und
ausreichende Liquidität zu erhalten. Beide Aufgaben stehen diametral
zum Profitstreben. Selbstverständlich reden aber heute alle von
Zentralbanken, als ob es normale, Privatwirtschaftliche Institute
sind. Was sich leicht daraus erklären läßt, daß das Zentralbanksystem
von den gleichen, geisteskranken Gehirnen erschaffen wurden, die
schon hinter dem Bankensystem stehen. Genaugenommen sind die
Zentralbanken auch nur Vorfeldorganisationen der sog. „Hochfinanz“.
Und damit dieses Fehlkonstruktion auch jeder brav akzeptiert,
trommelt man seit Jahrzehnten schon das Mantra, daß man dem Staat die
Kontrolle über das Geld entziehen muß, weil der Staat mit Geld nicht
umgehen kann (um sie denn geisteskranken Leuten zu geben, die mit
Geld nur Schaden anrichten)

Wenn ich Meldungen wie diese lese, wir mit einmal mehr klar, wie
wichtig es ist, das Geldsystem fundamental neu aufzustellen. Der
erste Politiker, der den Mumm in den Knochen hat, hierzu klar
Stellung zu beziehen, wir wieder mein Gehör haben.

http://www.heise.de/tp/blogs/foren/S-Der-Gehirnfrass-setzt-sich-fort/forum-256608/msg-23577891/read/

Griechenland Chaos ohne Ende

Die “Lagard” Liste: Die Familie Papandreau, hat über 500 Millionen € in der Schweiz

Der grosse Banken Betrug: Preis Verfall bei Immobilien in Griechenland von über 50%

ARTE TV: Goldman Sachs und der Griechenland Betrug

Depa-Privatisierungsflop mit Folgen

Die sicher geglaubte Privatisierung des griechischen Gasversorgers Depa ist vorerst gescheitert. Für die Griechen ein herber Rückschlag, denn es droht eine Finanzlücke von einer Milliarde Euro.