Kosovo: OfertaPuneFalas

Pershendetje,

1. RRJETI I QENDRAVE TREGTARE „ETC“:

   1) 1 area menaxher i projekteve per Peje

   2) 1 area m. i departamentit te sherbimit per Peje

   3) 1 area m. per rrjetin e qendrave tregtare per Peje

   4) 1 area m. i dep. te sigurise per Peje

   5) 1 asistente administrative per Peje

   6) 2 menaxher per ETC ne Prishtine

   7) 1 furnizues per ETC ne Pr.

   8) 1 menaxher per ETC ne Peje

   9) 1 zv. menaxher per ETC ne Vushtrri

   10) 1 zv. menaxher per ETC ne Kline

   11) 1 furnizues per ETC ne Kline

   12) 1 furn. per ETC ne Vushtrri

   13) 1 furn. per ETC ne Lipjan

   14) 1 dizajner grafik per ETC ne Peje

   Dergoni CVte (ku duhet te ceket pozita ne te cilen aplikoni) me nje foto si dhe kopje te dokument. qe deshmojne te dhenat e paraqitura ne CV permes www.etc-ks.com apo ne lokacionin ne Peje.

2. „LIMIT L&B“ SH.P.K.:

   1) Shites dhe aplikues i aditiveve

   Kontakt: info@limitlb.com .

3. INSTITUTI „INKOS“ SH.A.:

   1) 1 jurist i diplomuar

   Dokumentacioni duhet te dorezohet ne Arkiven e Institutit „Inkos“ me poste te drejteperdrejte.

4. „BP HOME“ SH.P.K.:

   1) 1 udheheqes financiar

   Kontakt: info@bp-home.com

5. NJE RESTORANT NE PRISHTINE kerkon 1 kamarier me pervoje pune, gj. angleze eshte e obliguar. Tel. 038 244 125.

6. BUCAJ SH.P.K.:

   1) 2 pozita ne sektorin e financave

   2) 1 koordinator per marketing

   3) 1 dizajner

   Dergoni CVte ne hr@bucaj-ks.com . Ata qe do te thirren ne interviste, fillimisht do ti nenshtrohen nje testimi per pozitat perkatese.

7. DELFIN LTD:

   1) 2 brand manager

   2) 2 shites ambulantiv

   3) 4 merchandiser

   Dergoni CVte ne hr@delfinltd.com ku ne subjekt duhet te ceket pozita ne te cilen aplikoni.

8. IOM KOSOVO:

   1) 1 project manager in Pristina

   For more details please visit www.iomkosovo.org/VACANCY.html

9. OJQ „INDIRA“ KLINE:

   1) 1 edukatore

   Kontakt: indira08@gmail.com dhe 049 300 207 ose 039 470 791.

10. PHARMA S:

   1) 6 medical representatives

   Email info@pharmas.hr .

11. AGJENCIONI I MARKETINGUT „MARKETING MIX“:

   1) 2 grafik dizajner

   2) 1 operator i makinerise se printimit

   3) 1 montues ne teren

   Kontakt: 045 545 501 dhe info@marketingmix-ks.com .

12. KRKA KOSOVO:

   1) 1 produkt menagjer OTC

   Email: prishtina@krka.biz

13. PICERIA „EXTREME PIZZA“:

   1) 2 picamenë profesionist me pervoje pune

   Tel. 044 530 630

14. KOMPANIA „NYTS“:

   1) Pastruese

   2) Elektricistë

   3) Axhustator hidraulik

   Kontakt: newyorkservices.ks@gmail.com dhe 045 583 043.

15. „ALBI OUTLET“ FUSHE-KOSOVE:

   1) 1 punetore

   Tel. 045 286 538.

Suksese,

Oferta Pune Falas