Wahlen auf Albanisch: 40% der Wähler sind „Phantom“ Wähler

Die Wahlkommission der OSCE, stellt fest, das 40% der Wähler einfach nicht existieren und reine Phantom Wähler sind. In den Mafia Hochburgen wie Vlore sogar 54% und 51% in der von kriminellen Banden der Politik beherrschten Stadt Durres.

Die Elite der hoch dotierten US-EU Kaspars, hoffen das man doch noch Wahlen durchführen kann, obwohl die Bevölkerung von der Polizei, den kriminellen und militanten Betrugs Politikern die Nase voll hat.

Man muss aber doch den Deutschen Eugen Wohlfahrt erwähnen, der praktisch die kriminellen Umtriebe, der NATO, US und deutschen Diplomaten und Politiker (vor 10 Jahren, heute ausbaden muss.

Hunderte von Delegationen, Tausende von Dumm Gestalten, aber mit Parteibuch und oft mit krimineller Energie, besuchten Tirana und belästigen wie überall im Balkan, die wenigen örtlichen richtigen Politiker, mit ihrer Hirnlosigkeit.

odhir osce

ODIHR: Në 40 për qind të listave figurojnë votuesit “fantazmë”
2011-04-30
Ylli Pata

Dokumenti
Raporti i dytë i ndërmjetëm përshkallëzon shqetësimet për 8 majin
wahlen albanien
Raporti i dytë i misionit afatgjatë vëzhgues të OSBE-ODIHR-it e ka renditur problemin e listave zgjedhore, si një nga mangësitë kryesore, kur duhen vetëm nëntë ditë që shqiptarët të votojnë për të zgjedhur drejtuesit e tyre vendorë. Në raportin e dytë të ndërmjetëm, megjithëse me një gjuhë teknike dhe specifike, misioni vëzhgues i OSBE-ODIHR-it bën të ditur se rreth 40 për qind e listave në të gjithë republikën nuk korrespondojnë me kodin e tyre të banesës. Një shqetësim ky i ardhur për publikun në disa numra nga një investigim i gazetës “Shqip” dhe i denoncuar dhe nga partitë e opozitës. “Afërsisht 40 për qind e votuesve në LPV në rang republike nuk e kanë kodin specifik të vendbanimit, kryesisht emigrantët ose qytetarët pa adresë të regjistruar. Ky numër varion në vend, por është më i lartë në qytetin e Vlorës (54%) dhe Durrësit (51%)”. Kështu shkruhet konkretisht në raportin e vëzhguesve ndërkombëtarë, dhe më tej shtohet se kjo çështje vijon që prej zgjedhjeve të kaluara, të cilat janë certifikuar me probleme dhe që nuk kanë arritur standardet ndërkombëtare. Ky konkluzion i ekspertëve që janë caktuar të monitorojnë fushatën e zgjedhjeve të 8 majit, jep edhe një argument shtesë që votimet do të kenë probleme. Janë sërish listat një “nyje gordiane”, të cilat nuk arrihet dot të zgjidhet para zgjedhjeve. Thelbi i problemit me listat është ekzistenca e të ashtuquajturve “zgjedhës fantazmë”, të cilët janë në lista, por nuk rezultojnë banorë me adresë të saktë, gjë që krijon dyshimin e justifikueshëm për ekzistencën e gabuar të tyre si zgjedhës në njësinë zgjedhore, ku ata nuk banojnë. Një çështje e hapur nga “Shqip” nga një investigim në tri njësi zgjedhore ku verifikoheshin rreth 15 mijë votues pa kod banese.
Raporti

Në kapitullin e raportit të ODIHR-it në lidhje me listat theksohet se shumica e KZAZ-ve i morën Listat Përfundimtare të Votuesve sipas afatit të përcaktuar më 8 prill. Zyrat e Gjendjes Civile dhe kryetarët e bashkive dhe komunave nuk kanë ndjekur gjithmonë procedura uniforme të printimit, firmosjes dhe dorëzimit të Listave Përfundimtare të Votuesve pranë KZAZ-ve. Ndonëse Ministria e Brendshme i udhëzoi Zyrat e Gjendjes Civile të printonin listat dhe kopjet e tyre më 5 prill, disa zyra të gjendjes civile i printuan ato më parë. Kjo shkaktoi disa mospërputhje të vogla në numrin e përgjithshëm të votuesve në listat përfundimtare të votuesve, që ka përdorur KQZ-ja dhe numrit të votuesve të deklaruar nga Ministria e Brendshme më 9 prill (bazuar në Bazën e të Dhënave të Regjistrit Kombëtar të Gjendjes Civile), me një ndryshim prej 1,287 votuesish. Në një seancë të KQZ-së më 17 prill, Drejtoria Juridike e KQZ-së deklaroi se KQZ-ja përdor listat përfundimtare që ka marrë nga KZAZ-të, të firmosura nga kryetarët e bashkive dhe komunave dhe theksoi se të dhënat janë të sakta dhe të besueshme. Deri në periudhën që përfshin ky raport, pesë parti politike kishin kërkuar dhe kishin marrë një kopje elektronike të listave, sipas Ministrisë së Brendshme. Më tej, në raport, theksohet se në përgjithësi, listat u afishuan pranë QV-ve brenda afatit, por në disa raste, KZAZ-të i afishuan në vende ku nuk mund t’i shiheshin votuesit. Mospërputhje u vërejtën prej Misionit Vëzhgues të OSBE/ODIHR në kopje të ndryshme të listës përfundimtare të votuesve për dy QV në Komunën Temal (Qarku i Shkodrës). Në këtë rast, MB nisi një hetim dhe arriti në përfundimin se mospërputhjet vinin si pasojë e një numri votuesish që i ishte shtuar gabimisht LPV nga ZGjC, nën presionin e kryetarit të komunës. Ministria e Brendshme urdhëroi korrigjimin e listave. Në disa raste të tjera, listat përfundimtare të votuesve të komunave ku nuk ka Zyra të Gjendjes Civile i kanë firmosur kryetarët e bashkive, dhe jo kryetarët e komunave përkatëse sikurse parashikohet me ligj…

http://www.gazeta-shqip.com/#/politike/a9ec3631a905c00f897f00b225a9094f.html

 

Noch ein Bericht!

OSBE: Fushatë e dhunshme, KQZ me tendencë partiake

Und im Hintergrund:

Natasho Paco

Mafia Lady: Natasho Paco, mit ihrem kriminellen Clan in Durres unterwegs und aktiv, vor allem beim Grundstückraub und Handel mit gefälschten Urkunden. „Aurora“, das illegal gegenüber der Universität gebauten Lokal, gehört ihrer Familie. Reich geworden, in Mafia Geschäften, als Schutzherr der Top SHIAK und Durres Mafia, als Präfektin von Durres bis 2005.